Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany zagrożenia życia W- 9 „Nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego” lek. Tomasz Gutowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany zagrożenia życia W- 9 „Nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego” lek. Tomasz Gutowski."— Zapis prezentacji:

1 Stany zagrożenia życia W- 9 „Nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego”
lek. Tomasz Gutowski

2 Stany zagrożenia ?

3 1. Zaburzenia świadomości 2. Napady drgawkowe

4 Zaburzenia świadomości
Zmiana zachowania pacjenta, która może przejawić się niewielkimi zaburzeniami, aż do utraty świadomości

5 Zmiana świadomości może wystąpić nagle albo stopniowo się nasilać

6 Najczęstsze przyczyny zaburzeń świadomości
1. Zatrucia - alkohol, subst. psychotropowe, leki) 2. Zaburzenia metaboliczne - hipo i hiperglikemia - kwasica ketonowa - hiperosmolalność osocza - mocznica 3. Niedotlenienie: - zawał mięśnia sercowego - zapalenie płuc - zatorowość płucna 4. Zakażenia 5. Urazy czaszkowo-mózgowe 6. Hipotermia/ gorączka 7. Reakcje zw. z chorobą psychiczną

7 GCS Otwieranie oczu 4- spontanicznie 3- na polecenie 2- na ból
1- nie otwiera Odpowiedź słowna 5- logiczna, swobodna 4- chaotyczna, nielogiczna 3- wypowiedź niewłaściwa, bez związku, krzyk 2- niezrozumiałe dźwięki 1- brak

8 GCS Odpowiedź ruchowa 6- swobodna, wykonywanie poleceń
5- lokalizacja bodźca bólowego 4- ucieczka od bodźca bólowego 3- reakcja zgięciowa na ból 2- reakcja wyprostna na ból 1- brak reakcji

9 Zadania ratownika ?

10 Zadania ratownika Ocena miejsca zdarzenia
zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych (ABC) tlenoterapia ocena wstępna badanie podmiotowe (pacjent, rodzina, otoczenie) badanie fizykalne: - stan świadomości (GCS) urazy głowy ocena gałek ocznych, - reakcja źrenic na światło, wielkość, szerokość ocena przewodów słuchowych zewnętrznych ocena nosa

11 U większości chorych nieprzytomnych głównym problemem jest ryzyko wystąpienia niedrożności górnych dróg oddechowych

12 Przyrządowe/ bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych !!!
- odsysanie g.d.o. - ciągła ocena drożności - ocena układu krążenia - wykluczenie nagłego zatrzymania krążenia

13 Każda osoba nieprzytomna z drożnymi drogami oddechowymi i zachowanym oddechem powinna zostać ułożona w pozycji bezpiecznej

14 Napady drgawkowe

15 Napady drgawkowe: Szczególny rodzaj zaburzeń neurologicznych
Napady drgawkowe - częściowe - uogólnione Najbardziej charakterystyczne są napady toniczno-kloniczne przebiegające z nagłymi i gwałtownymi skurczami mmięśniowymi

16 Napad kloniczno-toniczny
- nagły początek - wywołany zaburzeniami funkcjonowania OUN - chory zwykle nieprzytomny - czasami bezdech czasami wymioty/ bezwładne oddanie stolca/moczu ryzyko niedrożności d.o. ryzyko obrażeń (język, głowa) czas trwania zwykle <5 min.

17 Padaczka zespół kliniczny char. się nawracającymi napadami padaczkowymi
Stan padaczkowy napad trwający >30 min. lub min. 2 napady pomiędzy, którymi nie wyst. pełne wycofanie zaburzeń

18 Przyczyny drgawek Wiele przyczyn, które nie mają znaczenia w przypadku postępowania ratownika medycznego!!! Niepotrzebna strata czasu na poszukiwanie etiologii

19 Przyczyny drgawek Padaczka Wysoka gorączka gł. <3 r.ż. Zatrucia:
- alkohol - leki Zaburzenia metaboliczne - hipoglikemia - zaburzenia elektrolitowe 5. Niedotlenienie OUN 6. Guzy mózgu 7. Rzucawka ciążowa

20 Zadania ratownika w napadzie drgawkowym

21 Zadania ratownika w napadzie drgawkowym
1. Dokładna ocena miejsca wydarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa własnego ratownika 2. usunięcie przedmiotów niebezpiecznych 3. zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych 4. tlenoterapia 5. ocena pacjenta 6. zapewnienie drożności dróg oddechowych - pozycja bezpieczna !!! - ew. wentylacja

22 Bezwzględnie zabronione jest wkładanie przedmiotów j. ustnej

23 Farmakoterapia stanu drgawkowego

24

25


Pobierz ppt "Stany zagrożenia życia W- 9 „Nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego” lek. Tomasz Gutowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google