Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii Mgr Dorota Głuchowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii Mgr Dorota Głuchowska."— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii Mgr Dorota Głuchowska

2 Monitorowanie Proces rozpoznawania i oceny potencjalnych zjawisk fizjologicznych oparty na identyfikowaniu w regularnych odstępach czasu trendów prognostycznych. Gilbert H.C., Veder J.S.: Monitoring the anestetized patient. 1992 Gilbert H.C., Veder J.S.: Monitoring the anestetized patient. 1992

3 monitorowanie monitorowanie Umożliwia : Umożliwia : -Wczesne wykrycie i zapobieganie zagrożeniom - Prowadzenia bezpiecznego znieczulenia

4 Co monitorujemy? Układ oddechowy Układ oddechowy Układ krążeniowy Układ krążeniowy Układ moczowy Układ moczowy Układ nerwowy Układ nerwowy

5 Monitorowanie nie ma sensu jeśli na sali operacyjnej/ intensywnej terapii nie będzie wykwalifikowanego personelu!!!! Monitorowanie nie ma sensu jeśli na sali operacyjnej/ intensywnej terapii nie będzie wykwalifikowanego personelu!!!!

6 Monitorowanie- rodzaje Podstawowe Podstawowe -obserwacja kliniczna -układ oddechowy-pulsoksymetr kapnometr -układ krążenia – ekg, RR nieinwazyjny pomiar -głębokość znieczulenia* -stopień zwiotczenia* -temperatura *podczas operacji

7 Monitorowanie -rodzaje Rozszerzone: Rozszerzone:-ocż -inwazyjny pomiar RR -diureza

8 Monitorowanie-rodzaje Całkowite Całkowite -rzut serca -ciśnienie zaklinowania -badania laboratoryjne

9 Monitorowanie układu oddechowego Obserwacja kliniczna: Obserwacja kliniczna: - zabarwienia skory, śluzówek, krwi w polu operacyjnym; -Ruchy klatki piersiowej i brzucha, toru oddychania, Osłuchiwanie szmerów oddechowych – rodzaj, symetria. Spirometria Spirometria Analiza gazów krwi Analiza gazów krwi

10 Pulsoksymetria

11 Pulsoksymetria – wskazania podejrzenie niewydolności oddechowej podejrzenie niewydolności oddechowej monitorowanie pacjenta w trakcie i po zabiegu monitorowanie pacjenta w trakcie i po zabiegu monitorowanie w trakcie tlenoterapii monitorowanie w trakcie tlenoterapii monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie

12 Pulsoksymetria zalety Metoda nieinwazyjna Metoda nieinwazyjna Pomiar ciągły Pomiar ciągły Nie wymaga kalibracji Nie wymaga kalibracji Nie nagrzewa skóry Nie nagrzewa skóry Możliwość pozostawania w jednym miejscu przez długi czas Możliwość pozostawania w jednym miejscu przez długi czas Pomiar niezależny od pigmentacji skóry Pomiar niezależny od pigmentacji skóry Możliwość oceny zaburzeń rytmu serca, tzw deficytu tętna Możliwość oceny zaburzeń rytmu serca, tzw deficytu tętna

13 Pulsoksymetria wady Brak możliwości pomiaru przy braku lub zmniejszeniu przepływu RR, temp, ucisk na tętnice, lakier na paznokciach Brak możliwości pomiaru przy braku lub zmniejszeniu przepływu RR, temp, ucisk na tętnice, lakier na paznokciach Zaburzenia odczytu przy Hb, obecności Hb patologicznych (karboksyhemoglobina, methemoglobina) Zaburzenia odczytu przy Hb, obecności Hb patologicznych (karboksyhemoglobina, methemoglobina) Zaburzenia odczytu u pacjentów poruszających się, niespokojnych Zaburzenia odczytu u pacjentów poruszających się, niespokojnych

14 kapnometria Wykorzystuje zjawisko absorpcji podczerwieni przez dwutlenek węgla Wykorzystuje zjawisko absorpcji podczerwieni przez dwutlenek węgla Obserwacja krzywej na monitorze Obserwacja krzywej na monitorze Stężenie CO2 na szczycie wydechu – ETCO2. Stężenie CO2 na szczycie wydechu – ETCO2. Norma ETCO2 wynosi 30 – 43 mmHg. Norma ETCO2 wynosi 30 – 43 mmHg.

15

16 etCo2 etCo2 Ocena wentylacji Ocena wentylacji Wykrycie powikłań tj.: Wykrycie powikłań tj.: -intubacja przełyku -rozłączenie układu -awaria respiratora -niedrożność dróg oddechowych

17 Wzrost et Co2 Hipowentylacja Hipowentylacja Oddech zwrotny Oddech zwrotny laparoskopia laparoskopia Hipertermia złośliwa Hipertermia złośliwa

18 Spadek et CO2 Hiperwentylacja; Hiperwentylacja; Hipotensja; Hipotensja; Hipotermia; Hipotermia; Zmniejszenie pojemności minutowej serca; Zmniejszenie pojemności minutowej serca; Pogorszenie perfuzji obwodowej; Pogorszenie perfuzji obwodowej; Zator płuc. Zator płuc.

19 Monitorowanie układu krążenia

20 Kliniczne Kliniczne ocena: ocena: -koloru skory, błon śluzowych - tętna, ocena powrotu włośniczkowego -tonów serca, szmerów. -tonów serca, szmerów.

21 Monitorowanie układu krążenia Przyrządowe: Przyrządowe:-EKG;-RR-OCŻ -ciśnienie w tętnicy płucnej; -ciśnienie zaklinowania; -rzut serca.

22 RYTM NIE DEFIBRYLACYJNY Asystolia Asystolia Asystolia komór Asystolia komór

23 PEA –aktywność elektryczna bez tętna

24 RYTMY DEFIBRYLACYJNE

25 Migotanie komór Częstoskurcz komorowy Częstoskurcz komorowy

26 Ciśnienie tętnicze Ciśnienie tętnicze Pomiar nieinwazyjny NIBP Pomiar nieinwazyjny NIBP Pomiar inwazyjny IBP- uznawany za złoty standard monitorowania ciśnienia tętniczego; Pomiar inwazyjny IBP- uznawany za złoty standard monitorowania ciśnienia tętniczego; Wymaga specjalnego przetwornika oraz kaniulacji naczynia tętniczego Wymaga specjalnego przetwornika oraz kaniulacji naczynia tętniczego

27 Ośrodkowe Ciśnienie Żylne Jest to ciśnienie panujące w żyłach głównych, równe ciśnieniu w prawym przedsionku Jest to ciśnienie panujące w żyłach głównych, równe ciśnieniu w prawym przedsionku Cewnik umieszczony w żyle głównej Cewnik umieszczony w żyle głównej górnej 2 cm powyżej prawego przedsionka; górnej 2 cm powyżej prawego przedsionka; Pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego. Pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego. Wartości prawidłowe 5-12 cm H2O Wartości prawidłowe 5-12 cm H2O 1cm H2O=0.73 mmHg. 1cm H2O=0.73 mmHg. Uwaga na błędy pomiaru!!! Uwaga na błędy pomiaru!!!

28 OCŻ WYSOKI: Niewydolność prawej komory Niewydolność prawej komory Hiperwolemia Hiperwolemia Odma Odma Ucisk żyły głównej Ucisk żyły głównej Zator tt płucnej Zator tt płucnej Wysoki peep Wysoki peep NISKI: Hipowolemia Poszerzenia naczyń żylnych

29 Układ moczowy Prawidłowa diureza świadczy o prawidłowym przepływie trzewnym; Prawidłowa diureza świadczy o prawidłowym przepływie trzewnym; Wydalanie moczu powinno wynosić 0,5 – 1ml/kg masy ciała; Wydalanie moczu powinno wynosić 0,5 – 1ml/kg masy ciała; Diureza godzinowa/dwugodzinowa Diureza godzinowa/dwugodzinowa Barwa moczu Barwa moczu

30 Pomiary hemodynamiczne za pomocą cewnika Swana-Ganza Ciśnienie zaklinowania – ciśnienie panujące w lewym przedsionku (PCWP) Ciśnienie zaklinowania – ciśnienie panujące w lewym przedsionku (PCWP) - Prawidłowa wartość to 5-12 mmHg (odpowiada ciśnieniu p ó źnorozkurczowemu w lewej komorze) Pomiar pojemności minutowej serca (rzutu serca) Pomiar pojemności minutowej serca (rzutu serca) -ocena stanu wypełnienia łożyska naczyniowego i wydolności hemodynamicznej mięśnia sercowego; - pomiar inwazyjny – metoda termodylucji

31 Monitorowanie głębokości znieczulenia ocena : ocena : -reakcji pacjenta na bodźce: (intubacja, manipulacje w drogach oddechowych, nacięcie skóry itp.). - spontanicznego rytmu oddechowego - RR - HR – tachykardia lub bradykardia; - źrenice – szerokość, odruchy; -oczy – odruchy, łzawienie; - skóra – kolor, potliwość; - układ mięśniowy – poruszanie się.

32 Bis indeks bispektralny Analiza bispektralna zapisu EEG Analiza bispektralna zapisu EEG Zmniejsza ryzyko środoperacyjnego przebudzenia się Zmniejsza ryzyko środoperacyjnego przebudzenia się Pomiar za pomocą elektrody przylepianej na czoło pacjenta Pomiar za pomocą elektrody przylepianej na czoło pacjenta Zakres wartości sięga od 0 do 100, gdzie 100 oznacza pełną świadomość, a 0 brak aktywności mózgu Zakres wartości sięga od 0 do 100, gdzie 100 oznacza pełną świadomość, a 0 brak aktywności mózgu

33

34 BIS Bis 100- stan czuwania Bis 100- stan czuwania 65-80-sedacja 65-80-sedacja 40-65-średnia do głębokiej utrata świadomości z niepamięcią – optymalnie w czasie znieczulenia ogólnego 40-65-średnia do głębokiej utrata świadomości z niepamięcią – optymalnie w czasie znieczulenia ogólnego <40 śpiączka <40 śpiączka

35 Monitorowanie stopnia zwiotczenia kliniczne kliniczne podczas operacji - kurczenie się mięśni w brzegach rany, ruchy mięśni brzucha, twarzy,przepony, wzrost ciśnienia w drogach oddechowych, kapnogram w kształcie litery M; podczas operacji - kurczenie się mięśni w brzegach rany, ruchy mięśni brzucha, twarzy,przepony, wzrost ciśnienia w drogach oddechowych, kapnogram w kształcie litery M; po operacji– otwieranie oczu, stopień ucisku dłoni, po operacji– otwieranie oczu, stopień ucisku dłoni, zdolność do wysunięcia języka, podnoszenie głowy; przyrządowe przyrządowe - stymulator nerwów.

36 badania laboratoryjne Gazometria; Gazometria; jonogram; jonogram; morfologia; morfologia; glikemia (operacja to czynnik diabetogenny); glikemia (operacja to czynnik diabetogenny); układ krzepnięcia; układ krzepnięcia; Inne. Inne.

37 Monitorowanie czynności układu nerwowego Obserwacja pacjenta Obserwacja pacjenta Szerokość, symetria i reaktywność źrenic Szerokość, symetria i reaktywność źrenic Ciśnienie sródczaszkowe (10- 25mmHg) Ciśnienie sródczaszkowe (10- 25mmHg) Zapis elektroencefalograficzny (EEG) – niestosowane rutynowo Zapis elektroencefalograficzny (EEG) – niestosowane rutynowo

38 Skala Glasgow Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale - GCS) jest używana w medycynie w celu oceny stanu przytomności (lub jej braku). Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale - GCS) jest używana w medycynie w celu oceny stanu przytomności (lub jej braku).ang.medycynieang.medycynieOceniamy: Otwieranie oczu Otwieranie oczu 4punkty - spontaniczne 4punkty - spontaniczne 3 punkty - na polecenie 3 punkty - na polecenie 2 punkty - na bodźce bólowe 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt - nie otwiera oczu 1 punkt - nie otwiera oczu

39 Skala Glasgow Kontakt słowny: Kontakt słowny: 5 pkt - odpowiedzi logiczne z zachowaną orientacją miejsca, czasu i własnej osoby 5 pkt - odpowiedzi logiczne z zachowaną orientacją miejsca, czasu i własnej osoby 4 pkt - odpowiedź splątana, chaotyczna, jednak uwaga jest zachowana, a poszkodowany zastanawia się nad odpowiedzią 4 pkt - odpowiedź splątana, chaotyczna, jednak uwaga jest zachowana, a poszkodowany zastanawia się nad odpowiedzią 3 pkt - odpowiedź bez związku, nie na temat lub krzyk 3 pkt - odpowiedź bez związku, nie na temat lub krzyk 2 pkt - dźwięki niezrozumiałe, nieartykułowane, pojękiwanie 2 pkt - dźwięki niezrozumiałe, nieartykułowane, pojękiwanie 1 pkt - żaden 1 pkt - żaden

40 Skala Glasgow Reakcja ruchowa: Reakcja ruchowa: 6 pkt - odpowiednia do poleceń, np. słownych, migowych ( np. uściśnięcie dłoni ) 6 pkt - odpowiednia do poleceń, np. słownych, migowych ( np. uściśnięcie dłoni ) 5 pkt - celowa, lokalizująca bodziec 5 pkt - celowa, lokalizująca bodziec 4 pkt - reakcja obronna na ból - próba usunięcia bodźca bólowego 4 pkt - reakcja obronna na ból - próba usunięcia bodźca bólowego 3 pkt - odruch zgięcia (na ból lub spontanicznie), sugerujący odkorowanie 3 pkt - odruch zgięcia (na ból lub spontanicznie), sugerujący odkorowanie 2 pkt - odruch wyprostowania (na ból lub spontanicznie), sugerujący odmóżdżenie 2 pkt - odruch wyprostowania (na ból lub spontanicznie), sugerujący odmóżdżenie 1 pkt - żadna 1 pkt - żadna Można uzyskać od 3 do 15 pkt Można uzyskać od 3 do 15 pkt

41 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii Mgr Dorota Głuchowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google