Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompromis między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem zatrudnienia Tarnów, dn. 26 kwietnia 2013r. 1 Elastyczność FLEXICURITY Bezpiecze- ństwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompromis między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem zatrudnienia Tarnów, dn. 26 kwietnia 2013r. 1 Elastyczność FLEXICURITY Bezpiecze- ństwo."— Zapis prezentacji:

1 Kompromis między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem zatrudnienia Tarnów, dn. 26 kwietnia 2013r. 1 Elastyczność FLEXICURITY Bezpiecze- ństwo

2 2 ELASTYCZNY RYNEK PRACY Mobilność geograficzna Prawo pracy Elastyczność na rynku pracy Ukryte koszty Związki zawodowe Mobilność zawodowa Edukacja i szkolenia System świadczeń społecznych Pułapka ubóstwa

3 3 ELASTYCZNY RYNEK PRACY Elastyczność na rynku pracy Zewnętrzna poziom zatrudnienia Wewnętrzna organizacja czasu pracy Funkcjonalna zasoby ludzkie i kapitałowe Płacowa zróżnicowanie wynagrodzeń

4 średnia OECD 4 ELASTYCZNOŚĆ USTAWODAWSTWA PRACY Źródło: Opracowanie DAE, MPiPS na podstawie danych OECD.

5 5 Wskaźnik indeksu elastyczności - EPL Korelacja między wskaźnikiem zatrudnienia a EPL Źródło: Opracowanie DAE, MPiPS na podstawie danych OECD.

6 6 ELASTYCZNY RYNEK PRACYFlexicurity 4 filary Elastyczne i przewidywalne warunki umów Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie Skuteczna aktywna polityka rynku pracy Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego

7 7 ELASTYCZNOŚĆ ZALETY - WYZWANIA WYZWANIA ZALETY NISKI POZIOM INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI RYZYKO UTRATY WYSOKOKWALIFOKO- WANYCH PRACOWNIKÓW ŁATWOŚĆ POZYSKIWANIA NOWYCH PRACOWNIKÓW SPRAWNE DOSTOSOWANIE DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW – W EFEKCIE UTRZYMANIE LUB ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI PRACODAWCY

8 8 ELASTYCZNOŚĆ ZALETY - WYZWANIA KONIECZNOŚĆ ADAPTACJI DO RÓŻNYCH WARUNKÓW I ORGANIZACJI PRACY ZMNIEJSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZATRUDNIENIA WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI POSZERZANIA KWALIFIKACJI ŁATWIEJSZE GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z INNYMI OBOWIĄZKAMI (RODZINA, EDUKACJA) PRACOWNICY ŁATWIEJSZY POWÓRT NA RYNEK PRACY ZALETY WYZWANIA

9 9 ELASTYCZNOŚĆ ZALETY - WYZWANIA ZMIANY LOKOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY WYMAGAJĄ SZYBKICH REAKCJI PUBLICZNYCH SŁUZB ZATRUDNIENIA WYSOKIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE MOGĄ ZNIECHĘCAĆ DO SZUKANIA PRACY ŁATWOŚĆ TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW Z BEZROBOCIA I BERNOŚCI ZAWODOWEJ DO ZATRUDNIENIA RYNEK PRACY / SYSTEM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH RYNEK PRACY / SYSTEM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH ZALETY WYZWANIA

10 ELASTYCZNOŚĆ W ZATRUDNENIU NA POLSKIM RYNKU PRACY TYP UMOWY O PRACĘ Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas zastępstwa pracownika Umowa na czas próbny Umowa na czas wykonania określonej pracy Samozatru- dnienie Telepraca Ruchomy czas pracy Wydłużony okres rozliczeniowy Zadaniowy czas pracy Skrócony tydzień pracy ELASTYCZNE FORMY ORGANZACJI I CZASU PRACY Praca weekendowa POZOSTAŁE TYPY UMÓW ( TAKŻE CYWILNOPRAWNE) Umowa zlecenie Umowa o dzieło Umowa agencyjna Kontrakt menadżerski

11 11 UMOWY NA CZAS OKR. W KRAJACH OECD Udział umów na czas określony wśród pracowników w wieku 15-64 lat Źródło: Opracowanie DAE, MPiPS na podstawie danych OECD.

12 12 UMOWY NA CZAS OKR. W KRAJACH OECD Zmiany w udziale umów na czas określony w pkt. proc. Źródło: Opracowanie DAE, MPiPS na podstawie danych OECD.

13 13 UMOWY NA CZAS OKR. W KRAJACH OECD Udział umów na czas określony wśród pracowników w wieku 15-24 lat Źródło: Opracowanie DAE, MPiPS na podstawie danych OECD.

14 + 430 tyś. osób 14 UMOWY CYWILNOPRAWNE

15 15 SZANSE NA POLSKIM RYNKU PRACY Prawdopodobieństwo znalezienia pracy na czas nieokreślony, jeżeli osoba jest… Źródło: Narodowy Bank Polski

16 16 SZANSE NA POLSKIM RYNKU PRACY Prawdopodobieństwo utraty pracy, jeżeli osoba pracuje na… Źródło: Narodowy Bank Polski

17 17 TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W latach 2002-2010 w UE 85% nowych miejsc pracy netto powstało w sektorze MŚP MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTWA W NASTĘPNYCH 3 LATACH Liczba wykorzystywanych elastycznych form pracy

18 18 Dziękuję za uwagę dr Grzegorz Baczewski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Tel. (022) 380 51 00 Grzegorz.Baczewski@mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Kompromis między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem zatrudnienia Tarnów, dn. 26 kwietnia 2013r. 1 Elastyczność FLEXICURITY Bezpiecze- ństwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google