Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITOLD POLKOWSKI EKSPERT KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITOLD POLKOWSKI EKSPERT KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH"— Zapis prezentacji:

1 WITOLD POLKOWSKI EKSPERT KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH
Ewolucja elastycznych form zatrudnienia - projektowane zmiany przepisów i konsekwencje ich nie przestrzegania” WITOLD POLKOWSKI EKSPERT KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

2 Poszukiwanie elastycznych form zatrudnienia po roku 1990
Umowy cywilno prawne – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna: - od ograniczenie wynikające z art.22 §11 kp – zatrudnienie noszące cechy stosunku pracy jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej umowy

3 Poszukiwanie elastycznych form zatrudnienia po roku 1990 – c.d.
Umowy na czas określony – ponawianie umów - od ograniczenie wynikające z art.22 §11 kp – trzecia umowa zawarta na czas określony staje się z mocy prawa umową zawartą na czas nieokreślony; Aneksy do umów na czas określony skuteczną próbą obejścia przepisów

4 Poszukiwanie elastycznych form zatrudnienia - c.d.
Obecne brzmienie normy prawnej: Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. § 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1. § 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

5 Główne elastyczne formy zatrudnienia
Praca na czas określony Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy Praca na zastępstwo Praca tymczasowa Praca na wezwanie Telepraca Samozatrudnienie

6 Charakterystyka c.d. Telepraca
Jest nowoczesną formą pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Daje szanse zatrudnienia niepełnosprawnym. Umożliwia elastyczne ukształtowanie czasu pracy np. zadaniowy czas pracy, przerywany czas pracy, równoważny czas pracy. Bariery: brak unormowań prawnych, ograniczony dostęp do nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i komputerowych, szczególnie w małych i średnich miastach.

7 Charakterystyka c.d. Samozatrudnienie
Szeroko stosowana i wspierana przez państwo w krajach zachodnich (różnego rodzaju ulgi). Obejmuje świadczenie pracy na rzecz własnego drobnego przedsiębiorstwa. W Polsce w praktyce niejednokrotnie jest to wykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy. Zlecanie usług firmom jednoosobowym zewnętrznym pozwala obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Bariery: przepisy podatkowe, kodeks pracy, nadużycia ze strony pracodawców, sankcje.

8 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Praca tymczasowa Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Trójstronny charakter relacji: Agencja pracy tymczasowej Pracownik tymczasowy Przedsiębiorstwo, pracodawca użytkownik

9 KORZYŚCI Z ELASTYCZNEGO MODELU ZATRUDNIENIA DLA PRACODAWCY
Obniżenie kosztów pracy Optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia Zwiększenie produktywności i efektywności zatrudnienia Ograniczenie ryzyka i kosztów rozwiązań umów o pracę stałą Ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Elastyczna adaptacja firmy do zmian rynkowych Łatwiejsze pozyskanie drogich ekspertów

10 Bariery rozwoju pracy tymczasowej
Prawne – niezbędne jest dokonanie przeglądu zapisów ustawy, eliminowanie barier i niejasności interpretacyjnych. Społeczne – brak reprezentacji pracowników tymczasowych w gremiach decyzyjnych. Biurokratyczne – świadectwa pracy, PIT, zaliczanie pracowników tymczasowych do liczby pracowników Agencji i związane z tym obciążenia.

11 POLITYKA SANKCJI Sankcje w nowej ustawie o PIP
Odpowiedzialność pracodawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników popełnione przez osoby działające w imieniu pracodawców - nowy projekt po pierwszym czytaniu w sejmie


Pobierz ppt "WITOLD POLKOWSKI EKSPERT KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google