Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola i doświadczenia Wojewody Małopolskiego w obecnym i przyszłym okresie programowania Stanisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola i doświadczenia Wojewody Małopolskiego w obecnym i przyszłym okresie programowania Stanisław."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola i doświadczenia Wojewody Małopolskiego w obecnym i przyszłym okresie programowania Stanisław Pajor Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Celem strategicznym ZPORR jest "Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską." Głównymi beneficjentami ZPORR są jednostki samorządu terytorialnego Wojewoda Małopolski pełni w ZPORR rolę Instytucji Pośredniczącej

3 Rola Instytucji Pośredniczącej - Podpisywanie umów o dofinansowaniu projektów infrastrukturalnych (Priorytet I oraz III) oraz o finansowaniu działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich (Priorytet II) -monitoring rzeczowy i finansowy przebiegu realizacji projektów/Działań (sprawozdania, analizy, prognozy, nieprawidłowości) -przyjmowanie wniosków o płatność, ich weryfikacja oraz wypłata środków finansowych (EFRR, EFS, budżet państwa) dla projektów/Działań -Kontrola prawidłowości przebiegu realizacji projektów -Prowadzenie Komitetu Monitorującego wojewódzki komponent ZPORR

4 Stan realizacji ZPORR Zakontraktowano 97,88 % alokacji dla Małopolski w ramach ZPORR Wojewoda podpisał 199 umów na realizację projektów Wojewoda wypłacił 357,78 mln zł Beneficjentom oraz Instytucjom Wdrażającym (I miejsce w Polsce) Stanowi to 47,4 % alokacji (II miejsce w Polsce) Zakończono realizację 50 projektów Do końca roku konieczne jest rozliczenie kolejnych około 50 projektów.

5 Alokacja i płatności w poszczególnych województwach (stan na 31.10)

6

7 Doświadczenia z wdrażania ZPORR Najczęstsze błędy, czyli na co zwracać uwagę w trakcie realizacji projektów: -Bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach www instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych -Stosowanie się do instrukcji wypełniania dokumentów -Bieżące kontakty z Instytucjami-konsultacje -Uwaga na błędy formalne i rachunkowe -Kompletność dokumentacji -Właściwa koordynacja u beneficjenta -Informacja i promocja

8 Nowy okres programowania 2007-2013 ZPORR 2004-2006: 185 mln średnia alokacja na rok: ~74 mln Scentralizowane zarządzanie 6 innych centralnie zarządzanych sektorowych programów operacyjnych MRPO 2007-2013: 1,147 mld średnia alokacja na rok: ~ 164 mln Zarządzanie regionalne 22 programy operacyjne (w tym 16 RPO); niektóre programy częściowo zdecentralizowane (PO Kapitał Ludzki)

9 Rola Wojewody w nowym okresie programowania Opiniowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Instytucja Subcertyfikująca MRPO Stała konferencja współpracy w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenie polityki rozwoju – głównie w zakresie strategii rozwoju Uczestnictwo w Komitecie Monitorującym MRPO

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Informacje oraz kontakt do BZFE: www.malopolska.uw.gov.pl/zporr www.malopolska.uw.gov.pl/mci zf@malopolska.uw.gov.pl jmas@malopolska.uw.gov.pl

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola i doświadczenia Wojewody Małopolskiego w obecnym i przyszłym okresie programowania Stanisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google