Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet."— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet

2 2 Tytuł Projektu PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet Nazwa Programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

3 3 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

4 4 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY jeden z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz główny instrument wspierający działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

5 5 Wnioskodawca (beneficjent projektu) Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu Partnerzy projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny we Wrocławiu Fundacja na Rzecz Studiów nad Kulturą i Edukacją DSWE TWP we Wrocławiu

6 6 Opis projektu Celem projektu jest dążenie do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do podjęcia prac godzących życie zawodowe z osobistym.

7 7 Instytucja wdrażająca EFS (do kogo skierowany został wniosek i kto będzie nadzorował realizację projektu) Departament Wdrażania Ministerstwo Pracy i Gospodarki (MPiG)

8 8 Beneficjenci ostateczni projektu (adresatki) grupa 100 kobiet bezrobotnych bądź poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotnych bądź poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy niepracujących, lecz planujących podjęcie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej niepracujących, lecz planujących podjęcie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej mieszkających na wsi bądź w mieście do 5 tys. mieszkańców (60%) mieszkających na wsi bądź w mieście do 5 tys. mieszkańców (60%) studiujących zaocznie i poszukujących pracy (20%) studiujących zaocznie i poszukujących pracy (20%)

9 9 Rekrutacja beneficjentów ostatecznych Plakaty i ulotki informacyjne – PUP, CIiPKZ, Gminne Centra Informacji, Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP, Kluby Pracy, Biura Karier, organizacje pozarządowe Plakaty i ulotki informacyjne – PUP, CIiPKZ, Gminne Centra Informacji, Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP, Kluby Pracy, Biura Karier, organizacje pozarządowe Ogłoszenia w prasie Ogłoszenia w prasie Strony internetowe: własna projektu, uczelniana, partnerów projektu, BK DSWE TWP Strony internetowe: własna projektu, uczelniana, partnerów projektu, BK DSWE TWP Rekrutacja bezpośrednia i on-line Rekrutacja bezpośrednia i on-line Selekcja wstępna na podstawie formularzów zgłoszeniowych (wersja papierowa i elektroniczna) i ewentualnych dodatkowych dokumentów Selekcja wstępna na podstawie formularzów zgłoszeniowych (wersja papierowa i elektroniczna) i ewentualnych dodatkowych dokumentów Przewidziano rozmowy kwalifikacyjne i badanie szczegółowych potrzeb szkoleniowych beneficjentów ostatecznych Przewidziano rozmowy kwalifikacyjne i badanie szczegółowych potrzeb szkoleniowych beneficjentów ostatecznych

10 10 Na czym polega projekt? Projekt obejmuje kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w oparciu o: bloki szkoleniowe (120 godz.) z zakresu: bloki szkoleniowe (120 godz.) z zakresu: aktywizacji zawodowej (40 godz.) aktywizacji zawodowej (40 godz.) psychologii (40 godz.) psychologii (40 godz.) prawa pracy i praw kobiet (15 godz.) prawa pracy i praw kobiet (15 godz.) przedsiębiorczości z obsługą komputera (25 godz. w tym 10 godz. obsługi komputera) przedsiębiorczości z obsługą komputera (25 godz. w tym 10 godz. obsługi komputera) Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz konsultacje z prawnikiem i psychologiem. Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz konsultacje z prawnikiem i psychologiem.

11 11 Zajęcia realizowane w 5 grupach liczących 20 osób w trybach: Zajęcia realizowane w 5 grupach liczących 20 osób w trybach: 3 grupy w trybie dziennym 3 grupy w trybie dziennym 1 grupa w trybie popołudniowym 1 grupa w trybie popołudniowym 1 grupa w trybie zaocznym 1 grupa w trybie zaocznym Miejsce odbywania zajęć: Miejsce odbywania zajęć: sale wykładowe DSWE TWP oraz TWP

12 12 Blok szkoleniowy: Aktywizacja Zawodowa elementy projektowania dalszych ścieżek kształcenia elementy projektowania dalszych ścieżek kształcenia odkrywanie swojego potencjału i planowanie rozwoju zawodowego odkrywanie swojego potencjału i planowanie rozwoju zawodowego sposoby poszukiwania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy sposoby poszukiwania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych przygotowanie dokumentów aplikacyjnych rozmowa kwalifikacyjna rozmowa kwalifikacyjna techniki rekrutacyjne techniki rekrutacyjne negocjacje płacowe negocjacje płacowe

13 13 Blok szkoleniowy: Psychologia poczucie własnej wartości poczucie własnej wartości wzbudzanie motywacji wzbudzanie motywacji umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów asertywność asertywność zarządzanie czasem zarządzanie czasem umiejętność radzenia sobie ze stresem umiejętność radzenia sobie ze stresem problemy przemocy w rodzinie problemy przemocy w rodzinie profilaktyka uzależnień profilaktyka uzależnień

14 14 Blok szkoleniowy: Prawo prawo pracy prawo pracy prawa kobiet na świecie prawa kobiet na świecie prawa kobiet w Unii Europejskiej prawa kobiet w Unii Europejskiej prawa kobiet w Polsce prawa kobiet w Polsce

15 15 Blok szkoleniowy: Przedsiębiorczość (z obsługą komputera) określenie umiejętności menedżerskich określenie umiejętności menedżerskich banki pomysłów na działalność gospodarczą banki pomysłów na działalność gospodarczą zasady savoir vivre w biznesie zasady savoir vivre w biznesie kompetencje międzykulturowe kompetencje międzykulturowe założenia i podjęcie własnej działalności gospodarczej założenia i podjęcie własnej działalności gospodarczej zdobywanie dotacji z Unii Europejskiej zdobywanie dotacji z Unii Europejskiej obsługa komputera, Internet obsługa komputera, Internet

16 16 Uzupełnienie szkoleń (5 miesięcy) Indywidualne Plany Działania z doradcą zawodu Indywidualne Plany Działania z doradcą zawodu konsultacje z prawnikiem konsultacje z prawnikiem konsultacje z psychologiem konsultacje z psychologiem

17 17 EWALUACJA (badania efektywności) Badania jakościowe i ilościowe Badania jakościowe i ilościowe 5 etapów ewaluacji: 2 w trakcie szkoleń po każdym miesiącu, jedna po zakończeniu, jedna po pół roku, jedna po roku 5 etapów ewaluacji: 2 w trakcie szkoleń po każdym miesiącu, jedna po zakończeniu, jedna po pół roku, jedna po roku Po pierwszym miesiącu i drugim miesiącu ankieta i wywiady z wykładowcami Po pierwszym miesiącu i drugim miesiącu ankieta i wywiady z wykładowcami Po kolejnych 5 miesiącach (Indywidualne Plany Działania) ankieta + uzupełnienie wywiadem Po kolejnych 5 miesiącach (Indywidualne Plany Działania) ankieta + uzupełnienie wywiadem Pół roku oraz rok po zajęciach tylko badania ankietowe Pół roku oraz rok po zajęciach tylko badania ankietowe

18 18 Korzyści bezpośrednie dla beneficjentów ostatecznych bezpłatny udział w szkoleniach bezpłatny udział w szkoleniach certyfikaty ukończenia szkoleń certyfikaty ukończenia szkoleń zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia wyżywienie wyżywienie opieka nad dziećmi w czasie trwania zajęć w miejscu szkolenia opieka nad dziećmi w czasie trwania zajęć w miejscu szkolenia

19 19 Czas trwania projektu Całość projektu: Całość projektu: sierpień 2005 – lipiec 2007 Etapy projektu: Etapy projektu: Rekrutacja uczestniczek 1 września – 22 października 2005 Szkolenia (łącznie) 14 listopada 2005 – 16 stycznia 2006 IPD i konsultacje 3 stycznia – 31 maja 2006 Ewaluacja (badania): grudzień 2005 – styczeń 2006 czerwiec 2006 listopad 2006 lipiec 2007

20 20 Budżet projektu Wkład wspólnotowy (EFS) 78% Wkład wspólnotowy (EFS) 78% Budżet państwa 21% Budżet państwa 21% Wkład własny 1% Wkład własny 1% Kwota ogółem 403 044,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 376 344,00 Wkład własny 26 700,00 zł Przychód projektu 0,00 zł


Pobierz ppt "1 PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google