Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 00 – 909 WARSZAWA, ul. Karowa 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 00 – 909 WARSZAWA, ul. Karowa 10."— Zapis prezentacji:

1 BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 00 – 909 WARSZAWA, ul. Karowa 10

2 Elitarne wakacyjne staże studenckie Wspólne przedsięwzięcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademii Obrony Narodowej Patronat Prezydenta RP

3 Proponujemy zdobywanie praktyki zawodowej w: Departamencie Systemu Obronnego Departamencie Systemu Obronnego Departamencie Bezpieczeństwa Międzynarodowego Departamencie Bezpieczeństwa Międzynarodowego Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

4 Departament Systemu Obronnego Propozycja dla osób zainteresowanych m. in.: proliferacją broni masowego rażenia (PSI); proliferacją broni masowego rażenia (PSI); przygotowywaniem dokumentów, analiz, prognoz w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; przygotowywaniem dokumentów, analiz, prognoz w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; opracowywaniem rozporządzeń Prezydenta RP; opracowywaniem rozporządzeń Prezydenta RP; opracowywaniem opinii prawnych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; opracowywaniem opinii prawnych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego; przygotowywaniem projektów przemówień, odczytów, listów okolicznościowych Prezydenta RP oraz Szefa BBN; przygotowywaniem projektów przemówień, odczytów, listów okolicznościowych Prezydenta RP oraz Szefa BBN; problemami rozwoju Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE; problemami rozwoju Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE; monitorowaniem współdziałania obronnego w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz państw ubiegających się o członkostwo w NATO i UE oraz innych państw; monitorowaniem współdziałania obronnego w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz państw ubiegających się o członkostwo w NATO i UE oraz innych państw; monitorowaniem modernizacji Sił Zbrojnych RP; monitorowaniem modernizacji Sił Zbrojnych RP; przygotowywaniem informacji i ocen dotyczących sytuacji polityczno- militarnej na arenie międzynarodowej oraz w kraju. przygotowywaniem informacji i ocen dotyczących sytuacji polityczno- militarnej na arenie międzynarodowej oraz w kraju.

5 Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego Propozycja dla osób zainteresowanych m. in.: Propozycja dla osób zainteresowanych m. in.: monitorowaniem sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa zewnętrznego RP, wskazywaniem potencjalnych zagrożeń; monitorowaniem sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa zewnętrznego RP, wskazywaniem potencjalnych zagrożeń; przygotowywaniem średnio i długoterminowych analiz, syntez i prognoz jak również sygnalizowaniem długofalowych zjawisk i ich skutków dla państwa; przygotowywaniem średnio i długoterminowych analiz, syntez i prognoz jak również sygnalizowaniem długofalowych zjawisk i ich skutków dla państwa; wypracowywaniem propozycji priorytetów polityki bezpieczeństwa międzynarodowego; wypracowywaniem propozycji priorytetów polityki bezpieczeństwa międzynarodowego; przygotowywaniem tez i innych niezbędnych materiałów do spotkań Szefa BBN w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współudziałem w pracach nad wdrożeniem uzgodnień z tych spotkań; przygotowywaniem tez i innych niezbędnych materiałów do spotkań Szefa BBN w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współudziałem w pracach nad wdrożeniem uzgodnień z tych spotkań; monitorowaniem działań i programów realizowanych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie ich zgodności z priorytetami strategicznego programu długofalowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; monitorowaniem działań i programów realizowanych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie ich zgodności z priorytetami strategicznego programu długofalowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; współpracą z organami parlamentu i rządu oraz organami terenowej administracji rządowej i samorządowej; współpracą z organami parlamentu i rządu oraz organami terenowej administracji rządowej i samorządowej; opiniowaniem wniosków o użyciu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. opiniowaniem wniosków o użyciu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.

6 Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Propozycja dla osób zainteresowanych m. in.: definiowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz opracowywaniem propozycji sposobów ich usuwania lub minimalizacji; definiowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz opracowywaniem propozycji sposobów ich usuwania lub minimalizacji; przygotowywaniem projektów dokumentów definiujących cele polityczne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; przygotowywaniem projektów dokumentów definiujących cele polityczne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; opiniowaniem i przedstawianiem wniosków w sprawach dotyczących działań planistycznych, organizacyjnych oraz legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; opiniowaniem i przedstawianiem wniosków w sprawach dotyczących działań planistycznych, organizacyjnych oraz legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; prowadzeniem analiz i ocen dotyczących terroryzmu oraz stanu przygotowania struktur państwa do zwalczania terroryzmu; prowadzeniem analiz i ocen dotyczących terroryzmu oraz stanu przygotowania struktur państwa do zwalczania terroryzmu; opiniowaniem wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; opiniowaniem wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; opiniowaniem wniosków w sprawach mianowania na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie funkcjonariuszy: Policji, ABW, AW, SKW, SWW, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej – na stopnie generalskie. opiniowaniem wniosków w sprawach mianowania na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie funkcjonariuszy: Policji, ABW, AW, SKW, SWW, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej – na stopnie generalskie.

7 Wymagania: student uczelni państwowej po 1-szym roku; student uczelni państwowej po 1-szym roku; średnia powyżej 4.0; średnia powyżej 4.0; preferowany kierunek: bezpieczeństwo narodowe (dopuszczalny administracja, politologia, stosunki międzynarodowe); preferowany kierunek: bezpieczeństwo narodowe (dopuszczalny administracja, politologia, stosunki międzynarodowe); predyspozycje i zainteresowania z zakresu bezpieczeństwa narodowego. predyspozycje i zainteresowania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

8 Kwalifikacja: 1. W piśmie do szefa BBN rektor uczelni wskazuje pięciu studentów – kandydatów do odbycia stażu; 2. Komisja złożona z przedstawicieli BBN i AON prowadzi rozmowy kwalifikacyjne (rozmowa ma wykazać poziom wiedzy kandydata z zakresu problematyki, którą zajmują się poszczególne departamenty BBN); 3. Osoby zakwalifikowane oraz znajdujące się na liście rezerwowej otrzymują pisemne zaproszenie.

9 Oferujemy: Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji pierwszej edycji programu stażowego; Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji pierwszej edycji programu stażowego; Miesięczny staż w BBN; Miesięczny staż w BBN; W czasie stażu zakwaterowanie na koszt organizatorów w akademiku AON; W czasie stażu zakwaterowanie na koszt organizatorów w akademiku AON; W ramach stażu istnieje możliwość zaliczenia elementów obowiązkowej praktyki studenckiej. Ich zakres zależy od programu praktyk macierzystej uczelni; W ramach stażu istnieje możliwość zaliczenia elementów obowiązkowej praktyki studenckiej. Ich zakres zależy od programu praktyk macierzystej uczelni; Certyfikat potwierdzający zaliczenie stażu w pierwszej edycji programu stażowego. Certyfikat potwierdzający zaliczenie stażu w pierwszej edycji programu stażowego.

10 Kontakt w BBN: Pani Monika Biernat Tel.: (0-22) 695-18-69 Mail: staze@bbn.gov.pl


Pobierz ppt "BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 00 – 909 WARSZAWA, ul. Karowa 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google