Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zasady odbywania praktyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zasady odbywania praktyk."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zasady odbywania praktyk

2 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 2 Praktyki – kto i kiedy? KTO? Wszyscy studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2007/08 (obecnie III rok studiów). KIEDY? Po zaliczeniu VI semestru studiów, do końca IX semestru studiów (cały IV i połowa V roku). W wyjątkowych wypadkach możliwość zaliczenia praktyk na semestrze X. Praktyki wymagane do zaliczenia IX semestru studiów.

3 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 3 Praktyki na Wydziale Biuro Organizacji Staży i Praktyk: Dr Katarzyna Walewska – pełnomocnik Dziekana ds. praktyk Mgr Magdalena Górska – sekretarz pełnomocnika Cele Biura: pomaga, pośredniczy (nie zapewnia), zajmuje się formalnym zaliczeniem. Kierownicy odpowiednich specjalizacji

4 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 4 Praktyki – formy odbywania 1. Praktyka zorganizowana (przez BZPA UW, przez Wydział) 2. Praktyka indywidualna 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych 4. Działalność na rzecz Uniwersytetu 5. Praktyki w instytucjach zagranicznych Wszystkie formy – minimum 100 godzin przez 4 tygodnie!

5 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 5 Praktyki zorganizowane 1. Oferta Biura Zawodowej Promocji Absolwentów UW: http://www.biurokarier.uw.edu.pl/ http://www.biurokarier.uw.edu.pl/ 2. Oferta praktyk w ramach specjalizacji + oferta przygotowana przez pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

6 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 6 Praktyki w ramach specjalizacji Specjalizacje organizujące praktyki: Psychologia organizacji i pracy (16-20 miejsc – kryteria podane przez kierownika specjalizacji) Psychologia środowiskowa (wszyscy) Psychologia wychowawcza stosowana (wszyscy) Psychologia sądowa (wszyscy) Neuropsychologia kliniczna (wszyscy)

7 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 7 Praktyki w ramach specjalizacji Specjalizacje NIE organizujące praktyk: Wspieranie rozwoju osobowości Psychologia kliniczna dziecka Psychometria stosowana Psychologia ekonomiczna Terapia rodzin i małżeństw

8 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 8 Oferta pełnomocnika Dziekana Umowy podpisane z kilkoma ośrodkami – wolontariat monitorowany Inicjatywa korczakowska

9 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 9 Praktyki indywidualne + Zatrudnienie Student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z programem nauczania studiów na kierunku psychologia organizowanych przez Wydział Psychologii UW.

10 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 10 Działalność na rzecz Uniwersytetu realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych udział w realizacji prac naukowo-badawczych, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich, udział w akcjach promujących Uniwersytet, organizacja życia naukowego Uniwersytetu

11 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 11 Praktyki – krok po kroku (zasady ogólne) Student osobiście dopełnia i dopilnowuje wypełnienia formalności dotyczących tego obowiązku Ubezpieczenie: Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki

12 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 12 Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów. Praktyka odbywana w ramach specjalizacji (organizowana przez kierowników specjalizacji) nie jest wymagana do jej zaliczenia. Praktyki – krok po kroku (zasady ogólne)

13 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 13 Praktyki – krok po kroku (specjalizacje) 1. Wybór specjalizacji 2. Realizacja praktyk (wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki) 3. (Ewentualnie) przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia 4. Zaliczenie praktyk przez kierownika specjalizacji

14 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 14 1. Wybór instytucji, z którą Wydział ma podpisaną umowę 2. Realizacja praktyk (wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki) 3. (Ewentualnie) przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia 4. Zaliczenie praktyk przez pełnomocnika Praktyki – krok po kroku (oferta pełnomocnika)

15 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 15 1. Wybór instytucji 2. (Ewentualnie) podpisanie umowy o organizacji praktyk 3. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad praktyką w danej instytucji 4. Uzyskanie i przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia 5. Zaliczenie praktyk przez pełnomocnika Praktyki – krok po kroku (praktyka indywidualna)

16 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 16 Wzór zaświadczenia

17 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 17 1. Wybór instytucji, w której realizowana będzie praktyka/ podjęcie aktywności na rzecz Uniwersytetu 2. Uzyskanie i przedłożenie stosownego zaświadczenia 3. Wypełnienie wniosku o uznanie praktyk 4. Zaliczenie praktyki przez pełnomocnika ds. praktyk Praktyki – krok po kroku (zatrudnienie + inna działalność)

18 Skrócony tytuł prezentacji – wpisujemy w szablonie 18 Wzór wniosku


Pobierz ppt "Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Zasady odbywania praktyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google