Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica"— Zapis prezentacji:

1 Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica
Anna Kulczyńska

2

3 Główny problem gminy: Bezrobocie
256 – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym 136 – kobiety 49 – liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku w tym 18 - kobiety

4 Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica to:
Miejsce aktywizacji młodzieży z rodzin zastępczych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Miejsce spotkań rodziców zastępczych i rodziców biologicznych Pierwsze kroki aktywności zawodowej

5 Gdzie powstaje CAI WINDA?
Budynek socjalny administrowany przez Klub Sportowy ,,Budowlani” w Gozdnicy, oddany przez gminę dla NGO w użyczenie na okres 10 lat

6 Cel główny CAI WINDA w Gozdnicy:
Przyzwyczajenie do obowiązku wykonywania pracy poprzez długofalową reintegrację zawodową połączoną z programem społecznym: Wolontariat w NGO Praktyki w ramach projektów i programów Praktyki absolwenckie Staże zawodowe finansowane przez PUP Zatrudnienie monitorowane w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej (roboty publiczne, prace interwencyjne, umowy zlecenie i o pracę).

7 Grupy docelowe/ uczestnicy CAI WINDA:
Młodzież wychowująca się w rodzinach zastępczych w procesie usamodzielnienia Rodzice zastępczy Rodzice biologiczni Młodzież i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujace się pod opieką OPS w Gozdnicy.

8 Podmioty zaangażowane w tworzenie CAI WINDA- Partnerstwo Lokalne:
Urząd Miasta Gozdnica w Gozdnicy, Parafialny Zespół Caritas, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu- Grupa wsparcia Iłowa-Gozdnica-Wymiarki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Sportowy ,,Budowlani” w Gozdnicy

9 Spodziewane rezultaty utworzenia CAI WINDA:
1. Utworzenie bazy lokalowej dla NGO w gminie Gozdnica. 2. Wprowadzenie aktywnych form pomocy. 3. Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym. 4. Pobudzenie środowiska lokalnego do działań na rzecz zmian.

10 Współpraca międzysekto
Warunki powodzenia: Aktywne środowisko Inicjatywa oddolna Podmiot wspierający Akceptacja i zrozumienie władz Współpraca międzysekto rowa Budynek Środki finansowe

11 ZAGROŻENIA Wycofanie się środowiska Brak lidera Zmiana władzy
Problemy finansowe Bierność lokalnych podmiotów gospodarczych

12 Harmonogram działań: Przygotowanie środowiska - szkolenia, warsztaty- I-V 2013 r. Spotkanie z BM – przedstawienie tematu – VI 2013 r. Dyskusja środowiska nt. aktualnej sytuacji gminy i określenie jej potrzeb - VI 2013 r. Projekt zmian wypracowany przez środowisko - VI-VII 2013 r. Przejęcie budynku od gminy - VII 2013 r. Prace adaptacyjne w budynku - VII-X 2013 r. Złożenie wniosku do CRZL ,,Schematom STOP!” objęcie wsparciem 4 rodzin wielodzietnych działaniami prowadzącymi do usamodzielnienia się od systemu pomocy społecznej – X 2013 r. Powołanie Zakłady w Gozdnicy Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA do prowadzenia bieżącej działalności CAI WINDA w Gozdnicy – XI 2013 r.

13 Harmonogram działań: 9. Nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi – XI 2013 r. 10. Złożenie wniosku do Fundacji ,,Przedsiębiorczość” z Żar o wsparcie na utworzenie lokalu gastronomicznego z możliwością prowadzenia cateringu i obsługi lokalnych spotkań środowiskowych – XI 2013 r. 11. Uruchomienie małej pracownik krawieckiej - III 2014 r. 12. Uruchomienie punktu opieki i zabawy dla dzieci (integracja społeczna dzieci) – III 2014 r. 13. Prowadzenie bieżącej działalności z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica"

Podobne prezentacje


Reklamy Google