Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica Anna Kulczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica Anna Kulczyńska."— Zapis prezentacji:

1 Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica Anna Kulczyńska

2

3 Główny problem gminy: Bezrobocie 256 – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym 136 – kobiety 49 – liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku w tym 18 - kobiety

4 Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica to: Miejsce aktywizacji młodzieży z rodzin zastępczych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Miejsce spotkań rodziców zastępczych i rodziców biologicznych Pierwsze kroki aktywności zawodowej

5 Gdzie powstaje CAI WINDA? Budynek socjalny administrowany przez Klub Sportowy,,Budowlani w Gozdnicy, oddany przez gminę dla NGO w użyczenie na okres 10 lat

6 Cel główny CAI WINDA w Gozdnicy: Przyzwyczajenie do obowiązku wykonywania pracy poprzez długofalową reintegrację zawodową połączoną z programem społecznym: Wolontariat w NGO Praktyki w ramach projektów i programów Praktyki absolwenckie Staże zawodowe finansowane przez PUP Zatrudnienie monitorowane w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej (roboty publiczne, prace interwencyjne, umowy zlecenie i o pracę).

7 Grupy docelowe/ uczestnicy CAI WINDA: Młodzież wychowująca się w rodzinach zastępczych w procesie usamodzielnienia Rodzice zastępczy Rodzice biologiczni Młodzież i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujace się pod opieką OPS w Gozdnicy.

8 Podmioty zaangażowane w tworzenie CAI WINDA- Partnerstwo Lokalne: Urząd Miasta Gozdnica Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy, Parafialny Zespół Caritas, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu- Grupa wsparcia Iłowa-Gozdnica- Wymiarki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu Klub Sportowy,,Budowlani w Gozdnicy

9 Spodziewane rezultaty utworzenia CAI WINDA: 1. Utworzenie bazy lokalowej dla NGO w gminie Gozdnica.2. Wprowadzenie aktywnych form pomocy.3. Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym.4. Pobudzenie środowiska lokalnego do działań na rzecz zmian.

10 Warunki powodzenia: Aktywne środowisko Inicjatywa oddolna Podmiot wspierający Akceptacja i zrozumienie władz Współpraca międzysekto rowa Budynek Środki finansowe

11 ZAGROŻENIA Wycofanie się środowiska Brak lidera Zmiana władzy Problemy finansowe Bierność lokalnych podmiotów gospodarczych

12 Harmonogram działań: 1.Przygotowanie środowiska - szkolenia, warsztaty- I-V 2013 r. 2.Spotkanie z BM – przedstawienie tematu – VI 2013 r. 3.Dyskusja środowiska nt. aktualnej sytuacji gminy i określenie jej potrzeb - VI 2013 r. 4.Projekt zmian wypracowany przez środowisko - VI-VII 2013 r. 5.Przejęcie budynku od gminy - VII 2013 r. 6.Prace adaptacyjne w budynku - VII-X 2013 r. 7.Złożenie wniosku do CRZL,,Schematom STOP! objęcie wsparciem 4 rodzin wielodzietnych działaniami prowadzącymi do usamodzielnienia się od systemu pomocy społecznej – X 2013 r. 8.Powołanie Zakłady w Gozdnicy Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA do prowadzenia bieżącej działalności CAI WINDA w Gozdnicy – XI 2013 r.

13 Harmonogram działań: 9. Nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi – XI 2013 r. 10. Złożenie wniosku do Fundacji,,Przedsiębiorczość z Żar o wsparcie na utworzenie lokalu gastronomicznego z możliwością prowadzenia cateringu i obsługi lokalnych spotkań środowiskowych – XI 2013 r. 11. Uruchomienie małej pracownik krawieckiej - III 2014 r. 12. Uruchomienie punktu opieki i zabawy dla dzieci (integracja społeczna dzieci) – III 2014 r. 13. Prowadzenie bieżącej działalności z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powołanie do życia Centrum Aktywnej Integracji WINDA w gminie Gozdnica Anna Kulczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google