Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Roz ł ą cznik bezpiecznikowy SL Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe SL są w wykonaniach dla 160, 250, 400, 630, 910 i 1000A Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Roz ł ą cznik bezpiecznikowy SL Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe SL są w wykonaniach dla 160, 250, 400, 630, 910 i 1000A Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Roz ł ą cznik bezpiecznikowy SL Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe SL są w wykonaniach dla 160, 250, 400, 630, 910 i 1000A Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe SL są w wykonaniach dla 160, 250, 400, 630, 910 i 1000A Podwójne listwowe rozłączniki SL są dla 1250 A z bezpiecznikami i 1600 A ze zworami Podwójne listwowe rozłączniki SL są dla 1250 A z bezpiecznikami i 1600 A ze zworami

2 2 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Roz łą czany 3 biegunowo Roz łą czany 3 biegunowo Wielkość.: 00-3Wielkość.: 00-3 Rozstaw szyn zbiorczych – 185 mmRozstaw szyn zbiorczych – 185 mm Dla wielkości 00 – również rozstaw szyn zbiorczych - 100 mmDla wielkości 00 – również rozstaw szyn zbiorczych - 100 mm Roz łą czany 1 biegunowo Roz łą czany 1 biegunowo Wielkość : 00-3Wielkość : 00-3 Rozstaw szyn zbiorczych – 185 mmRozstaw szyn zbiorczych – 185 mm

3 3 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Zabudowa na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm Zabudowa na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm Mo ż liwo ść podej ś cia kablem o jednakowym przekroju od góry i od do ł u Mo ż liwo ść podej ś cia kablem o jednakowym przekroju od góry i od do ł u Przy łą cze ko ń cówk ą kablow ą lub za pomoc ą zacisku ramkowego V Przy łą cze ko ń cówk ą kablow ą lub za pomoc ą zacisku ramkowego V Od strony frontowej roz łą cznika stopie ń ochrony przed przypadkowym dotkni ę ciem IP30 Od strony frontowej roz łą cznika stopie ń ochrony przed przypadkowym dotkni ę ciem IP30

4 4 Zastosowanie Zabudowa w rozdzielnicach, które posiadaj ą kompletne lub cz ęś ciowe badanie typu wed ł ug norm IEC 60439-1, DIN/EN 60439-1 lub VDE0660/T500 Zabudowa w rozdzielnicach, które posiadaj ą kompletne lub cz ęś ciowe badanie typu wed ł ug norm IEC 60439-1, DIN/EN 60439-1 lub VDE0660/T500 Do rozdzielnic g ł ównych i podrozdzielnic Do rozdzielnic g ł ównych i podrozdzielnic Do ochrony kabli i przewodów Do ochrony kabli i przewodów W szafkach kablowo-rozdzielczych W szafkach kablowo-rozdzielczych

5 5 Wymagania i zadania Przewodzenie prądu Przewodzenie prądu Rozłączanie Rozłączanie WłaściwościWłaściwości W pozycji otwarte widać miejsce rozłączeniaW pozycji otwarte widać miejsce rozłączenia Przy wyj ę tej wkładce bezpiecznikowejPrzy wyj ę tej wkładce bezpiecznikowej -Wysoki stopień ochrony zapewniający bezpieczeństwo obsługi bezpieczeństwo obsługi -Brak napięcia -Ochrona przed ponownym włączeniem

6 6 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL – kontakty DELTA Kontakt DELTA Kontakt DELTA Niższa temperatura zestyku dzięki większej powierzchni (o 50%) od zwykłych kontaktówNiższa temperatura zestyku dzięki większej powierzchni (o 50%) od zwykłych kontaktów Optymalne prowadzenie łuku elektrycznego przy łączeniach pod obciążeniemOptymalne prowadzenie łuku elektrycznego przy łączeniach pod obciążeniem Możliwość załączania na 80kA bez włącznika pomocniczegoMożliwość załączania na 80kA bez włącznika pomocniczego 4 oddzielnie sprężynujące powierzchnie stykowe4 oddzielnie sprężynujące powierzchnie stykowe 4 punkty przepływu prądu zamiast tradycyjnych 24 punkty przepływu prądu zamiast tradycyjnych 2

7 7 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Wysoki stopie ń ochrony przed przypadkowym dotkni ę ciem Wysoki stopie ń ochrony przed przypadkowym dotkni ę ciem Przy zdj ę tej pokrywiePrzy zdj ę tej pokrywie Bezpieczny monta ż pod napi ę ciemBezpieczny monta ż pod napi ę ciem Bezpieczne stosowanie standardowych zestawów uziemiaj ą cych (np. produkcji Dehn, Pfisterer, Arcus, Horstmann)Bezpieczne stosowanie standardowych zestawów uziemiaj ą cych (np. produkcji Dehn, Pfisterer, Arcus, Horstmann)

8 8 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Jednakowa głębokość Jednakowa głębokość zabudowy dla wielkości 00-3 zabudowy dla wielkości 00-3 dzięki zastosowaniu adaptera dzięki zastosowaniu adaptera Szerokość aparatów Szerokość aparatów wielkość 00 = 50mmwielkość 00 = 50mm wielkość 1 - 3 = 100mmwielkość 1 - 3 = 100mm

9 9 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Tymczasowe przy łą cza budowlane Tymczasowe przy łą cza budowlane Bezpieczniki pomiarowe z amperomierzami (przek ł adnik pr ą dowy dwuzakresowy 400V) Bezpieczniki pomiarowe z amperomierzami (przek ł adnik pr ą dowy dwuzakresowy 400V) Kontrola napi ę cia Kontrola napi ę cia

10 10 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Oznaczenie kolorami (jako dodatkowa opcja) Oznaczenie kolorami (jako dodatkowa opcja) Dodatkowa os ł ona przy łą czy HA Dodatkowa os ł ona przy łą czy HA

11 11 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Rozmiar 3/ 910A/ Rozmiar 3/ 910A/ 630kVA dla AC 400V 630kVA dla AC 400V Szeroko ść zabudowy Szeroko ść zabudowy 100 mm 100 mm Przy łą cza: Przy łą cza: 2x300mm² 3x185mm² 2x300mm² 3x185mm²

12 12 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Rozmiar 3/ 1000A Rozmiar 3/ 1000A Zwory o wielkości 3 -1000A Zwory o wielkości 3 -1000A Szerokość zabudowy 100 mm Szerokość zabudowy 100 mm Przyłącza kablowe Przyłącza kablowe 2x300mm² 3x120mm² 2x300mm² 3x120mm²

13 13 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Podwójny roz łą cznik 1250A/1600A Podwójny roz łą cznik 1250A/1600A Przy łą cza kablowe Przy łą cza kablowe 3x300mm² 4x185mm² 3x300mm² 4x185mm²

14 14 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Roz łą cznik bezpiecznikowy dla podzia ł u 2 systemów szyn zbiorczych - tzw. sprz ę g ł owy Roz łą cznik bezpiecznikowy dla podzia ł u 2 systemów szyn zbiorczych - tzw. sprz ę g ł owy

15 15 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Przek ł adniki dla wielko ś ci 1-3 Przek ł adniki dla wielko ś ci 1-3 Prze ł o ż enie 1A i 5A Prze ł o ż enie 1A i 5A Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S Firma MBS Typ 31.3Firma MBS Typ 31.3 Firma Ritz KSO Gr.1Firma Ritz KSO Gr.1

16 16 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Monta ż bez wykonywania Monta ż bez wykonywania otworów otworów Zacisk do szyn zbiorczych do późniejszego montażuZacisk do szyn zbiorczych do późniejszego montażu

17 17 Listwowy roz łą cznik bezpiecznikowy typu SL Elektroniczna kontrola stanu Elektroniczna kontrola stanu bezpieczników bezpieczników 400V-690V 400V-690V Zasilanie w ł asne Zasilanie w ł asne

18 18 Zaciski do rozłączników Zacisk typu S Zacisk typu S Zacisk pryzmowy pojedynczy Zacisk pryzmowy pojedynczy Zacisk pryzmowy podwójny Zacisk pryzmowy podwójny

19 19 Zaciski typu V do rozłączników SL Zacisk typu V dla kabli od 25 do 300 mm²

20 20 Program firmy JEAN MÜLLER


Pobierz ppt "1 Roz ł ą cznik bezpiecznikowy SL Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe SL są w wykonaniach dla 160, 250, 400, 630, 910 i 1000A Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google