Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW
Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Poznań , 15 maja r.

2 OZE w gospodarstwie rolnym
P L A N P R E Z E N T A C J I 1. PROW 2. OZE w gospodarstwie rolnym 3. Co dalej ?

3 Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ;

4 Jeszcze ok. 3 mld zł … - jeszcze 30 konkursów
- w 7 RPO (dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – 17 konkursów - wysokoinnowacyjne inwestycje (popularne 4.4) - ochronę własności intelektualnej, - elektroniczne usługi, - e-współpracę firm, - komercjalizację badań naukowych, - tworzenie klastrów, - rozwój instytucji otoczenia biznesu, - promocję i rozwój markowych produktów.

5 Kredyty preferencyjne
KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP, nBR 15 – 3,0 %, min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne

6 PROW

7

8 WYPŁACONO – 45,3 mld zł POZOSTAŁO JESZCZE ~ 10/70 mld ZŁ

9 PROW Pomoc na budowę lub rozbudowę bazy turystycznej (w tym na instalacje OZE) można otrzymać ramach PROW - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 100 tys. PLN. - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla inwestycji zlokalizowanych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 5 tyś RLM). Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 300 tyś PLN (uzależnione od utworzenia ilości miejsc pracy – max. 3)

10

11 PROW Najczęściej popełniane błędy
Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale może być turystyka wiejska, Usiłowanie otrzymania dotacji do obiektów czy działalności oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem projektu musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospodarstwo, Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest jednak przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka.

12 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Do tej pory w dotychczasowych naborach złożono szt. wniosków i rozdysponowano ok. 1, 3 mld PLN tj. ~ 90%. Nabór możliwy będzie w niektórych województwach - budżet na dofinansowanie ok. 600 wniosków – przy uwzględnieniu oszczędności z redukcji wypłat oraz rezygnacji z pomocy W nowo planowanym naborze nastąpi kilka istotnych zmian; - o dotację mogą się starać osoby powyżej 60 roku życia punktacja preferuje; - jak najmniejsze obszarowo gospodarstwa - położone na terenach ONW - położenie inwestycji w gminie o niskiej dochodowości - nie korzystanie z innej pomocy w ramach PROW - możliwość przesunięcia terminu składania uzupełnień tylko o 30 dni (dotychczas 6 miesięcy).

13 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

14 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

15 OZE w gospodarstwie rolnym

16 OZE w gospodarstwie rolnym
Pompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej. Małe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin

17 OZE w gospodarstwie rolnym
Małe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. Rekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania.

18 OZE w gospodarstwie rolnym
urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? kosztorys inwestorski czy ofertowanie ? użycie dla celów gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki ? efekt ekonomiczny czy poznawczy ? MIKROŹRÓDŁO, PROSUMENT i HYBRYDA

19 Co dalej ?

20 Nowy Departament w MRiRW
rozwoju spółdzielczości rolniczej grup producentów rolnych aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w rolnictwie i na wsi funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego PODOBNO; reorganizacja w ramach dostępnych zasobów etatowych i środków finansowych, nie zwiększając przy tym liczby komórek organ.

21

22 Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
CO DALEJ ? Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 WPR 28,6/26,9 =18,8 (5) + 9,8 (1), przesunięcia 25% na dopłaty (-3) i MRReg BIOENERGETYKA Nowe wyzwania - innowacyjność i oryginalne nowoczesne technologie, - zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, - efektywność energetyczna i produkcja OZE Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza dzisiaj linię demarkacyjną dla PROW. Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spożywczego gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych – mleko, mięso Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP

23 PROW 2014-2020 PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA
Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie Rozwój obszarów wiejskich na lata Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa Priorytet 2. Wsparcie żywotności gospodarstw Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Priorytet 4 Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, gospodarka niskoemisyjna Priorytet 5. Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Cel 3. Rozwój terytorialny Priorytet 6. Uwolnienie potencjału miejsc pracy i wzrostu na obszarach wiejskich

24 CO DALEJ ? Model obecny; bezzwrotne dotacje – refundacja części poniesionych kosztów. Większość w postaci zwrotnych instrumentów pomocowych (ZIP), w tym preferencyjnych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń – pieniądz pożyczany jest bardziej szanowany. MODEL; Kredyt niskooprocentowany i ewentualne częściowe umorzenie (premia technologiczna – %) Dotacje bezzwrotne będą nadal np. NFOŚiGW 1/3 dotacja – 2/3 ZIP Co najmniej 10 % budżetu; EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i OZE Efekt klasycznej dźwigni finansowej – za te same środki więcej Beneficjentów Zmniejszenie funkcji kontrolnej Instytucji Wdrażającej np. ARiMR Zwiększenie roli banków i ośrodków naukowych w dystrybucji dotacji

25 CO DALEJ ? NIEMCY – 0,85 EURO RABAT; W. Brytania, Dania, Holandia !!!
W ramach kontraktów za 1 EURO składki od płatników netto (7) wraca; NIEMCY – 0,85 EURO AUSTRIA – 0,68 EURO FINLANDIA – 0,55 EURO SZWECJA – 0,54 EURO WŁOCHY ,44 EURO FRANCJA – 0,22 EURO W. BRYTANIA – 0,22 EURO Suma; ~ 0,61 EURO RABAT; W. Brytania, Dania, Holandia !!! KOSZT dystrybucji dotacji; ~ 7,2 % !!!

26 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.

27 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl
… Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiej wsi … Poznań, 15 maja 2013 r.


Pobierz ppt "Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google