Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studium przypadku Fundusze strukturalne jako źródło finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studium przypadku Fundusze strukturalne jako źródło finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studium przypadku Fundusze strukturalne jako źródło finansowania dóbr publicznych Tomasz Dzieńdziura Konferencja Absolwentów 21 lipca 2011 r.

2 Skład grupy warsztatowej: Tomasz Dzieńdziura Kinga Kołodziejczyk Katarzyna Kulczyńska Aleksandra Lusawa Adam Mazgal Grzegorz Pawlak Maciej Tyburcy Opiekun: Dr Piotr Maszczyk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cechy dóbr publicznych: 1.Konsumpcja nierywalizacyjna 2.Brak możliwości wykluczenia J. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. Warszawa 2004 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Motyw zapewniania dóbr publicznych przez państwo: Zawodność rynku Zbyt niska podaż dóbr publicznych produkowanych przez podmioty prywatne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Dylemat polityki spójności Czy z funduszy unijnych powinno się finansować dobra publiczne czy jedynie skupić się na stwarzaniu potencjału dla innowacji i wzrostu? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Jak jest obecnie? Okres programowania 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko głównym źródłem finansowania dóbr publicznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zaangażowane środki 37,6 mld EUR Wkład unijny 70% Transport, środowisko, energetyka, szkolnictwo wyższe, kultura, zdrowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Przykłady dóbr publicznych wg priorytetów: 13 Priorytetów POIŚ. Jedynie w dwóch z nich bezpośrednim efektem projektów nie są dobra publiczne: Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 PriorytetProjektDobro publiczne Priorytet I – Gospodarka wodno- ściekowa Zintegrowana gospodarka ściekowa w dorzeczu Parsęty Czysta woda w rzece Parsęcie i jej dorzeczu Priorytet III – Zarządanie i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Bezpieczeństwo ekologiczne (ochrona przed skutkami powodzi) Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski Droga publiczna o standardzie drogi ekspresowej (bezpłatna) Priorytet VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Budowa stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu Tunel drogowy pod rzeką Świną (bezpłatny) Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowe Ochrona zdrowia (element składowy szerzej pojętego dobra publicznego) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Ponad 95% projektów POIŚ finansuje dostarczanie dóbr publicznych. Udział finansowania państwa w tych projektach wynosi tylko 30% Wniosek Państwo wykorzystuje fundusze unijne do dostarczania dóbr publicznych

11 Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę: Więcej środków na inwestycję Większa podaż dóbr publicznych Szybszy wzrost PKB Zwiększenie dochodów podatkowych netto Napływ funduszy unijnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 RokBez środków UEZe środkami UEWpływ środków UE 2004105,2105,30,1 2005103,2103,60,1 2006105,9106,20,3 2007106106,60,6 2008104,5105,30,8 2009103,9104,91 2010104,1104,60,5 2011103,6104,71,1 2012103,9104,80,9 2013103,6104,71,1 2014103,3104,61,3 2015103,8104,50,7 2016104104,50,5 2017104,5 0 2018104,5 0 2019104,6104,5-0,1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych, Warszawa 2008,

13 Przyrost podatków netto od zysków przedsiębiorstw w krajach UE-15 wynikający ze zwiększonego eksportu do Polski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce, Warszawa 2009,

14 Przyrost wpływów netto w krajach UE-15 uwzględniający przyrost podatków z tytułu zwiększenia funduszu płac Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce, Warszawa 2009

15 Wnioski: 1.Fundusze unijne stanowią istotne źródło finansowania dóbr publicznych w Polsce w latach 2007-2013 2.Zwiększenie podaży dóbr publicznych wywołuje pozytywny impuls gospodarczy przyczyniając się do wzrostu PKB Polski 3.Realizacja polityki spójności w Polsce jest korzystna dla krajów UE-15 bowiem powoduje zwiększenie ich eksportu do Polski, a w efekcie m.in. wzrost wpływów netto do budżetu tych państw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studium przypadku Fundusze strukturalne jako źródło finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google