Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT."— Zapis prezentacji:

1 Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 Bałtycki Klaster BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu 15.12.2012r.

2 Agenda prezentacji Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu 1.Czym są odnawialne źródła energii? 2.Odnawialne Źródła Energii OZE 3.Polityka energetyczna w Unii Europejskiej 4.Pakiet klimatyczno - energetyczny 5.Założenia w zakresie energii odnawialnej do roku 2020 w UE 6.Jakie korzyści zostaną odniesione stosując się do powyższych wskazań? 7.Powiązanie kooperacyjne 8.Obszary działania Powiązania 9.Bałtycki Klaster sEaNERGIA 10.Zidentyfikowane potrzeby 11.Aspekt prawny 12.Aspekt rozwoju regionalnego 13.Aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw 14.Struktura organizacyjna

3 15.12.2012r. Czym są odnawialne źródła energii ? Bałtycki Klaster Według Ustawy Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu

4 15.12.2012r. Odnawialne Źródła Energii OŹE Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu

5 15.12.2012r. Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu W obecnej gospodarce UE nieodnawialne źródła stanowią 80% produkowanej energii. Unia Europejska w celu zrównoważenia wykorzystania źródeł energii podjęła szereg przedsięwzięć: bardziej efektywne rynki energii i gazu dywersyfikacja ambitna polityka na rzecz odnawialnych źródeł energii oszczędność energii edukacja energetyczna współpraca międzynarodowa

6 15.12.2012r. Pakiet klimatyczno - energetyczny Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Opracowano również tak zwany pakiet klimatyczno- energetyczny w ramach polityki energetycznej, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i podkreślenie znaczenia posiadania przez państwa UE alternatywnych źródeł energii Główne osiągnięcia Unii w sferze energetycznej to Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu, dyrektywa w sprawie ekoprojektowania oraz o opodatkowaniu energii, program oszczędności energii w dziedzinie wyposażenia biur Energa Star.

7 15.12.2012r. Założenia w zakresie energii odnawialnej do roku 2020 w UE Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Sektory nieobjęte systemem handlowym powinny zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o 10% w porównaniu do roku 2005. Do 2020 roku odnawialne źródła energii będą stanowić 20% energii wytwarzanej w UE, a co najmniej 10% paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

8 15.12.2012r. Jakie korzyści zostaną odniesione stosując się do powyższych wskazań? Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Odpowiedź jest bardzo prosta, o zahamowanie zmian klimatu, o większe bezpieczeństwo energetyczne, o zmniejszone wydatki związane z importem nieodnawialnych źródeł energii, o zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

9 15.12.2012r. Powiązanie kooperacyjne Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Cele: o dążenie do wzrostu inwestycji sektora turystyki z wykorzystaniem energii odnawialnej, o wspieranie i rozwój polskich przedsiębiorców reprezentujących sektor energii odnawialnej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez zwiększanie ich oferty i udziału w inwestycjach sektora turystyki, o dążenie do inicjowania współpracy sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo- badawczym w celu zwiększenia innowacji polskiej gospodarki.

10 15.12.2012r. Obszary działania Powiązania Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Obszarem działania Powiązania będą w szczególności: o czystsze procesy, materiały i produkty, o produkcja czystszej energii, o integracja źródeł energii odnawialnej, o wykorzystanie odpadów w procesie produkcji, o ekologiczne obiegi wodne i ściekowe, o wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wodnych i kopalin dla rozwoju gospodarki, w szczególności sektora turystyki w oparciu o rozwiązania nowych technologii.

11 15.12.2012r. Bałtycki Klaster sEaNERGIA to: Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu o Struktura: nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne o Obszar: województw pomorskiego i zachodniopomorskiego o Cel: rozwój unikalnych usług polegających na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej o Troska: uwzględnienie rozwiązań służących zachowaniu środowiska naturalnego i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. o Działania: integracja oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych o Efekt: wypracowanie modelu obiektu oferującego usługę turystyki aktywnej przez cały rok.

12 15.12.2012r. Zidentyfikowane potrzeby Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Istnieją 3 kluczowe aspekty zdefiniowanych potrzeb: o aspekt prawny, o aspekt rozwoju regionalnego, o aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

13 15.12.2012r. Aspekt prawny Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu a.konieczność wdrożenia Dyrektyw unijnych: o Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/ WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, o Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych b.konieczność spełnienia założeń tzw. pakietu energetycznego 3 x 20, tj. zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, c.wdrożenie zapisów komunikatu KE Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, zwracającego uwagą na wysokie znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz konieczność kreowania produktów i usług w zakresie turystyki ZRÓWNOWAŻONEJ

14 15.12.2012r. Aspekt rozwoju regionalnego Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu projekt podmiotowo obejmuje dwa duże obszary gospodarki: 1.Energetykę odnawialną o duże zasoby terenów (nieużytków) pod uprawy roślin energetycznych o sprzyjające warunki klimatyczne (wiatr, słonce, geotermia) o duże zatrudnienie w przedsiębiorstwach z obszaru OZE o duży eksport energii 2.Turystykę o strategiczny sektor dla gospodarki regionu o ważna destylacja turystyczna _ (pomorskie nr 3 w kraju) o potencjał do kreowania miejsc pracy

15 15.12.2012r. Aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Dla przedsiębiorców: o korzyści płynące z dostępu do profesjonalnych szkoleń zawodowych, o możliwość współpracy z jednostkami badawczymi i tym samym uzyskanie dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej (np. laboratoriów testowych), o możliwość realizacji wspólnych projektów i dostęp do know-how, o poszerzenie obszaru wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez dostęp do informacji oraz technologii stosowanych przez inne podmioty gospodarcze, o promocja produktów i usług dzięki rozwojowi powiązania, o wypracowanie nowego innowacyjnego produktu i tym samym budowa prestiżu firmy, o możliwość realizacji przedsięwzięć i inwestycji, których pojedynczy podmiot nie byłby w stanie podjąć samodzielnie, o Internacjonalizacja dzięki skali działania i ekonomii.

16 15.12.2012r. Struktura organizacyjna Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu

17 15.12.2012r. Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** 78-100 Kołobrzeg ul. Plażowa 1 www.balticplaza.eu Zapraszam wszystkich do współpracy Dziękuję za uwagę www.sea-development.pl www.seaenergia.pl


Pobierz ppt "Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google