Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE"— Zapis prezentacji:

1 Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE
Dr Elżbieta J. Syrda Prezes Sea Development Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

2 Agenda prezentacji Czym są odnawialne źródła energii?
Bałtycki Klaster Agenda prezentacji Bałtycki Klaster Czym są odnawialne źródła energii? Odnawialne Źródła Energii OZE Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Pakiet klimatyczno - energetyczny Założenia w zakresie energii odnawialnej do roku 2020 w UE Jakie korzyści zostaną odniesione stosując się do powyższych wskazań? Powiązanie kooperacyjne Obszary działania Powiązania Bałtycki Klaster sEaNERGIA Zidentyfikowane potrzeby Aspekt prawny Aspekt rozwoju regionalnego Aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Struktura organizacyjna Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

3 Czym są odnawialne źródła energii ?
Bałtycki Klaster Czym są odnawialne źródła energii ? Bałtycki Klaster Według Ustawy Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

4 Odnawialne Źródła Energii OŹE
Bałtycki Klaster Odnawialne Źródła Energii OŹE Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

5 Polityka energetyczna w Unii Europejskiej
Bałtycki Klaster Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Bałtycki Klaster W obecnej gospodarce UE nieodnawialne źródła stanowią 80% produkowanej energii. Unia Europejska w celu zrównoważenia wykorzystania źródeł energii podjęła szereg przedsięwzięć: bardziej efektywne rynki energii i gazu dywersyfikacja ambitna polityka na rzecz odnawialnych źródeł energii oszczędność energii edukacja energetyczna współpraca międzynarodowa Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

6 Pakiet klimatyczno - energetyczny
Bałtycki Klaster Pakiet klimatyczno - energetyczny Bałtycki Klaster Opracowano również tak zwany pakiet klimatyczno- energetyczny w ramach polityki energetycznej, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i podkreślenie znaczenia posiadania przez państwa UE alternatywnych źródeł energii Główne osiągnięcia Unii w sferze energetycznej to Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu, dyrektywa w sprawie ekoprojektowania oraz o opodatkowaniu energii, program oszczędności energii w dziedzinie wyposażenia biur Energa Star. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

7 Założenia w zakresie energii odnawialnej do roku 2020 w UE
Bałtycki Klaster Założenia w zakresie energii odnawialnej do roku 2020 w UE Bałtycki Klaster Sektory nieobjęte systemem handlowym powinny zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o 10% w porównaniu do roku 2005. Do 2020 roku odnawialne źródła energii będą stanowić 20% energii wytwarzanej w UE, a co najmniej 10% paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

8 Jakie korzyści zostaną odniesione stosując się do powyższych wskazań?
Bałtycki Klaster Jakie korzyści zostaną odniesione stosując się do powyższych wskazań? Bałtycki Klaster Odpowiedź jest bardzo prosta, zahamowanie zmian klimatu, większe bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszone wydatki związane z importem nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

9 Powiązanie kooperacyjne
Bałtycki Klaster Powiązanie kooperacyjne Bałtycki Klaster Cele: dążenie do wzrostu inwestycji sektora turystyki z wykorzystaniem energii odnawialnej, wspieranie i rozwój polskich przedsiębiorców reprezentujących sektor energii odnawialnej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez zwiększanie ich oferty i udziału w inwestycjach sektora turystyki, dążenie do inicjowania współpracy sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym w celu zwiększenia innowacji polskiej gospodarki. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

10 Obszary działania Powiązania
Bałtycki Klaster Obszary działania Powiązania Bałtycki Klaster Obszarem działania Powiązania będą w szczególności: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja czystszej energii, integracja źródeł energii odnawialnej, wykorzystanie odpadów w procesie produkcji, ekologiczne obiegi wodne i ściekowe, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wodnych i kopalin dla rozwoju gospodarki, w szczególności sektora turystyki w oparciu o rozwiązania nowych technologii. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

11 Bałtycki Klaster sEaNERGIA to:
Struktura: nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne Obszar: województw pomorskiego i zachodniopomorskiego Cel: rozwój unikalnych usług polegających na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej Troska: uwzględnienie rozwiązań służących zachowaniu środowiska naturalnego i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Działania: integracja oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych Efekt: wypracowanie modelu obiektu oferującego usługę turystyki aktywnej przez cały rok. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

12 Zidentyfikowane potrzeby
Bałtycki Klaster Zidentyfikowane potrzeby Bałtycki Klaster Istnieją 3 kluczowe aspekty zdefiniowanych potrzeb: aspekt prawny, aspekt rozwoju regionalnego, aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

13 Aspekt prawny Bałtycki Klaster
konieczność wdrożenia Dyrektyw unijnych: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/ WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych konieczność spełnienia założeń tzw. pakietu energetycznego 3 x 20, tj. zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, wdrożenie zapisów komunikatu KE „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, zwracającego uwagą na wysokie znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz konieczność kreowania produktów i usług w zakresie turystyki ZRÓWNOWAŻONEJ Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

14 Aspekt rozwoju regionalnego
Bałtycki Klaster Aspekt rozwoju regionalnego Bałtycki Klaster projekt podmiotowo obejmuje dwa duże obszary gospodarki: Energetykę odnawialną duże zasoby terenów (nieużytków) pod uprawy roślin energetycznych sprzyjające warunki klimatyczne (wiatr, słonce, geotermia) duże zatrudnienie w przedsiębiorstwach z obszaru OZE duży eksport energii Turystykę strategiczny sektor dla gospodarki regionu ważna destylacja turystyczna _ (pomorskie nr 3 w kraju) potencjał do kreowania miejsc pracy Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

15 Aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
Bałtycki Klaster Aspekt wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Bałtycki Klaster Dla przedsiębiorców: korzyści płynące z dostępu do profesjonalnych szkoleń zawodowych, możliwość współpracy z jednostkami badawczymi i tym samym uzyskanie dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej (np. laboratoriów testowych), możliwość realizacji wspólnych projektów i dostęp do know-how, poszerzenie obszaru wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez dostęp do informacji oraz technologii stosowanych przez inne podmioty gospodarcze, promocja produktów i usług dzięki rozwojowi powiązania, wypracowanie nowego innowacyjnego produktu i tym samym budowa prestiżu firmy, możliwość realizacji przedsięwzięć i inwestycji, których pojedynczy podmiot nie byłby w stanie podjąć samodzielnie, Internacjonalizacja dzięki skali działania i ekonomii. Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

16 Struktura organizacyjna
Bałtycki Klaster Struktura organizacyjna Bałtycki Klaster Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.

17 Zapraszam wszystkich do współpracy
Bałtycki Klaster Bałtycki Klaster Zapraszam wszystkich do współpracy Dziękuję za uwagę Koordynator porozumienia: SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg , ul. Plażowa 1 BALTIC PLAZA HOTEL Medi SPA & fit**** Kołobrzeg ul. Plażowa 1 r. r.


Pobierz ppt "Bałtycki klaster sEaNERGIA na rzecz rozwoju branży turystycznej i OZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google