Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA JAKOŚCI WODY W BIAŁYMSTOKU Nr Projektu 2001/PL/16/P/PE/024 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA JAKOŚCI WODY W BIAŁYMSTOKU Nr Projektu 2001/PL/16/P/PE/024 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia."— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA JAKOŚCI WODY W BIAŁYMSTOKU Nr Projektu 2001/PL/16/P/PE/024 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

2 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Informacje podstawowe: Idea Projektu: poprawa jakości wody uzdatnionej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Białostockiej Aglomeracji Miejskiej Beneficjent Końcowy Projektu: Gmina Białystok Podmiot realizujący Projekt: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Okres realizacji Projektu: lata 2003 – 2008

3 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Koszt całkowity Projektu: 17 914 672 EUR Środki Unii Europejskiej: 10 032 216 EUR Środki własne: 7 882 456 EUR

4 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Podstawowe cele Projektu Cel nadrzędny: dostosowanie gospodarki wodnej i ściekowo – osadowej Białostockiej Aglomeracji Miejskiej do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Sektor wodny Dostosowanie się do Dyrektywy Komisji Europejskiej 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podniesienie poziomu jakościowego wody uzdatnionej, włączając poprawę smaku i zapachu. Sektor ściekowo - osadowy Całkowite spełnienie polskich i unijnych norm oczyszczania ścieków. Poprawa struktury i jakości osadów ściekowych oraz zmniejszenie objętości w miejscu ich powstawania. Zabezpieczenie oczyszczalni ścieków w niezależne źródło energii.

5 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakty Wykonawcze: Na usługi: 1.Nadzór nad realizacją Projektu (Kontrakty 04, 04a, 04b); 2.Pomoc Techniczna w obsłudze realizacji Projektu (Kontrakt 05). 1.Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w stacji Wasilków - Pietrasze (Kontrakt 01); 2.Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce (Kontrakt 02); 3.Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku (Kontrakt 03); 4.Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku – etap II (Kontrakt 06).

6 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 01: Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w stacji Wasilków - Pietrasze Wartość Kontraktu: 4 257 418 EUR

7 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 01: Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w stacji Wasilków - Pietrasze Okres realizacji: 16.06.2004 – 02.06.2006 Zakres Kontraktu: Rozbudowa układu technologicznego wody powierzchniowo - infiltracyjnej o ozonowanie pośrednie i filtrację na filtrach węglowych, na istniejącą wydajność 51 000 m ³ /dobę. Osiągnięte efekty: - ograniczenie niepożądanych substancji organicznych; - mniejsze wahania jakości wody uzdatnianej przy pogorszeniu wody w źródle; - obniżenie barwy wody; - poprawa smaku i zapachu wody.

8 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 01: Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w stacji Wasilków - Pietrasze

9 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 02: Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce Wartość Kontraktu: 1 563 310 EUR

10 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 02: Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce Okres realizacji: 12.12.2003 – 30.09.2005 Zakres Kontraktu: Modernizacja układu technologicznego wody podziemnej przez wprowadzenie ozonowania wstępnego w miejsce dotychczasowego napowietrzania (wydajność: 42 240 m ³ /dobę). Osiągnięte efekty: - większe utlenienie związków nieorganicznych; - ograniczenie niepożądanych substancji organicznych; - obniżenie barwy wody; - poprawa smaku i zapachu wody.

11 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 02: Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce

12 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 03: Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku Wartość Kontraktu: 9 241 495 EUR Okres realizacji: 12.10.2005 – 29.02.2008

13 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Zakres Kontraktu: Budowa: - stacji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem; - suszarni osadów ze składowiskami pośrednimi; - dwóch wymiennikowni ciepła przy Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (WKF). Modernizacja: - istniejących komór fermentacyjnych (zmiana sposobu mieszania i ogrzewania); - pompowni osadu surowego i stacji mechanicznego zagęszczania osadu; - istniejącej kotłowni węglowej (zamiana na kotły gazowe). Osiągnięte efekty : - głęboka stabilizacja osadu w procesie fermentacji; - około 3-krotna redukcja objętości osadów ściekowych w miejscu ich powstawania; - polepszenie konsystencji osadu (z mazistej w formę wysuszonych granulek); - higienizacja osadów ściekowych; - pełny zakres przyrodniczego zagospodarowania osadów; - pełne techniczne zastosowanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej; - zabezpieczenie oczyszczalni w niezależne, awaryjne źródło prądu. Kontrakt 03: Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku

14 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii oczyszczalni Kontrakt 03: Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku Budowa suszarni osadów ściekowych

15 oczyszczalni Kontrakt 03: Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Modernizacja systemu mieszania osadu w komorach fermentacyjnych Budowa wymiennikowni ciepła

16 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 06: Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku – Etap II Wartość Kontraktu: 1 740 672 EUR

17 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Osiągnięte efekty: - większy transfer tlenu w komorach napowietrzania przy zmniejszonej energochłonności; - poprawa pracy osadników wtórnych (m.in. lepsza sedymentacja osadów); - optymalizacja warunków powstawania, ilości i jakości osadów (z biogazem) oraz zdolności ich przesyłu z bloku biologicznego do części osadowej oczyszczalni. Okres realizacji: 25.08.2006 – 20.07.2007 Zakres Kontraktu: - modernizacja komór napowietrzania bloku biologicznego (wymiana aeratorów); - modernizacja osadników wtórnych (wymiana przelewów i deflektorów). Kontrakt 06: Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku Etap II

18 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Kontrakt 06: Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku Etap II

19 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

20 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 tel. 085 745 81 00 www.wobi.pl e-mail: sekretariat@wobi.pl


Pobierz ppt "POPRAWA JAKOŚCI WODY W BIAŁYMSTOKU Nr Projektu 2001/PL/16/P/PE/024 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google