Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku

2 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 2 W październiku 2011 roku Ernst&Young przygotował Raport Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 11 krajach UE. 1.Bułgaria 2.Czechy 3.Estonia 4.Grecja 5.Litwa 6.Łotwa 7.Polska 8.Rumunia 9.Słowacja 10.Słowenia 11.Węgry UE-11

3 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 3 Agenda 1 Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 2Analiza porównawcza krajów UE-11 3Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

4 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 4 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Cztery kluczowe wyzwania dla krajów UE-11 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: Pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego Spełnienie wymagań unijnych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Oddzielenie tempa wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego, poprawa szczelności systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów oraz zmiana struktury zagospodarowania odpadów Wyzwanie 1 Wyzwanie 2 Wyzwanie 4 Ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych Wyzwanie 3

5 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 5 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami KryteriumLitwaŁotwaRumuniaCzechyPolskaEstoniaSłowacjaSłoweniaWęgryGrecjaBułgaria 1. Hierarchia postępowania z odpadami 2.Definicje 3.PGO 4. Programy zapobiegania powstawaniu odpadów 5.Selektywna zbiórka 6. Surowce wtórne i odpady budowlane 7. Recykling i odzysk opakowań 8. Gospodarowanie odp. opakowaniowymi 9. Redukcja składowanych odpadów biodegr. 10.Eksploatacja składowisk Szacunkowy stopień transpozycji* 100% 90%85%80% 65%50% Stopień transpozycji przepisów unijnych został oceniony na podstawie przeniesienia do przepisów krajowych 10 kluczowych elementów dyrektyw unijnych: Pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego Wyzwanie 1 *) Stan na 1 sierpnia 2011 roku

6 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 6 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Oddzielenie tempa wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego Wyzwanie 2.1 Stosunek ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do PKB w krajach UE-11 i UE-27 w 2011 roku Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat. Kg/PPS

7 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 7 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Poprawa szczelności systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów Wyzwanie 2.2 Różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w UE-11 i UE-27 w 2011 roku Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat. *) Dane Eurostat dla niektórych krajów UE-11 o bardzo niskich wskaźnikach mogą być zaniżone.

8 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 8 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Zmiana struktury zagospodarowania odpadów Wyzwanie 2.3 Struktura zagospodarowania odpadów komunalnych w UE-11 w 2011 roku Źródło: Opracowanie Ernst & Young. mln Mg

9 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 9 1. Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych Wyzwanie 3 Spadek ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania w UE-11 Źródło: Opracowanie Ernst & Young. *) Oszacowane na podstawie danych z 2009 roku.

10 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat. % masy wytworzonych odpadów opakowaniowych Poziomy odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych osiągnięte w UE-11 w 2010 roku Spełnienie wymagań unijnych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Wyzwanie 4

11 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 11 Agenda 1 Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 2Analiza porównawcza krajów UE-11 3Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

12 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Analiza porównawcza krajów UE-11 W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu gospodarki odpadami w UE-11 przygotowany został ranking krajów. I.Stopień transpozycji przepisów UE do prawodawstwa krajowego VIII.Osiągnięte poziomy odzysku odpadów opakowaniowych IX.Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych II.Stosunek ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do PKB w 2009 roku III.Stopień szczelności systemu: różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych i zagospodarowanych IV.Zmiana ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach Wyzwanie 1Wyzwanie 2Wyzwanie 4 VI.Szacunkowy stopień przekroczenia celu na 2010 rok w zakresie redukcji ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych kierowanych na składowiska VII.Udział odzysku i recyklingu w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych VIII.Udział termicznego przekształcania w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych Wyzwanie 3 9 kryteriów oceny stanu gospodarki odpadami w UE-11 I I II III IV III VI VII VIII IX

13 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Analiza porównawcza krajów UE-11 W każdym z krajów UE-11 występują do dzisiaj nierozwiązane problemy w gospodarce odpadami. Większość krajów otrzymała około połowę możliwych punktów, a najwyższa osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27 możliwych punktów. Źródło: Opracowanie Ernst & Young Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku

14 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona 14 Agenda 1 Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 2Analiza porównawcza krajów UE-11 3 Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych

15 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów Najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed krajami UE-11 jest konieczność zmiany struktury zagospodarowania odpadów komunalnych, umożliwiająca wypełnienie celów UE w zakresie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. *) Dane z 2009 roku. **) Liczba szacunkowa wyznaczona w oparciu o dane dotyczące produkcji odpadów z 2009 roku. Źródło: Opracowanie Ernst & Young Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które kraje UE-11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż przez składowanie w 2020 roku

16 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów Konieczna jest zmiana struktury zagospodarowania odpadów: odejście od systemu, w którym większość zbieranych odpadów jest kierowana na składowiska i przyjęcie modelu, w którym większość odpadów poddaje się recyklingowi, odzyskowi i termicznemu przekształcaniu. Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2011 roku Źródło: Opracowanie Ernst & Young w oparciu o dane Eurostat.

17 Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Strona Możliwy sposób zmiany struktury zagospodarowania odpadów Gdyby cały nadmiar odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach, w 2020 roku do zagospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzebne będzie ok. 57 spalarni odpadów komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji szacowany jest na ok. 10 mld EUR. Źródło: Opracowanie Ernst & Young Szacunkowe zapotrzebowanie na nowe instalacje do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku Σ = 57

18


Pobierz ppt "Kluczowe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 Aleksander Gabryś, Manager, Ernst&Young Warszawa, 3 czerwca 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google