Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Transition Facility 2006- Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Transition Facility 2006- Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Transition Facility 2006- Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dorota Bevanda - Kierownik Projektu Departament Higieny Środowiska – Główny Inspektorat Sanitarny

2 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Głównym celem bieżącego projektu jest poprawa systemu nadzoru sanitarnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie Dyrektyw 98/83/EC i 89/106/EEC, związanej z oceną ryzyka dotyczącego wody, ochroną zdrowia ludzkiego i poprawą jakości wody. Budżet projektu opiewa na kwotę 883 800 EURO, w tym kwota 300 000 EURO, stanowi współfinansowanie krajowe. W ramach projektu w zakresie umowy twinningowej zrealizowane zostaną: -szkolenia, opracowania, raporty, wytyczne;

3 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. 2004/016-829.03.02: System zarządzania monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym: Budżet projektu opiewa na kwotę 1 755 100 EURO, w tym kwota 627 000 EURO, stanowi współfinansowanie krajowe. 2005/017-488.03.03: Rozszerzenie systemu nadzoru sanitarnego w dziedzinie jakości wody: Budżet projektu opiewał na kwotę 1 281 210 EURO, w tym kwota 301 370 EURO, stanowi współfinansowanie krajowe. W ramach w/w projektów w zakresie umowy twinningowej zrealizowane zostaną: -szkolenia, opracowania, raporty, wytyczne, dodatkowo wykonano zakupy inwestycyjne;

4 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Dodatkowymi celami projektu TF 2006 jest: Poprawa zasad monitoringu dotyczącego zagrożenia zdrowia spowodowanego spożyciem wody o nieodpowiedniej jakości włączając choroby wodopochodne i ocenę ryzyka zdrowotnego, Poprawa zasad monitoringu dotyczącego zagrożenia zdrowia spowodowanego spożyciem wody o nieodpowiedniej jakości włączając choroby wodopochodne i ocenę ryzyka zdrowotnego, - Wzmocnienie jakości działań kontrolnych w zakresie wyznaczania parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC) realizowane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Poprawa nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nowych technologii uzdatniania wody oraz materiałów kontaktujących się z wodą, ich wpływu na jakość wody a także możliwych konsekwencji dla zdrowia ludzi, Poprawa nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nowych technologii uzdatniania wody oraz materiałów kontaktujących się z wodą, ich wpływu na jakość wody a także możliwych konsekwencji dla zdrowia ludzi, Rozwój strategii przekazywania konsumentom informacji o jakości wody pitnej włączając potencjalne i istniejące sytuacje awaryjne. Rozwój strategii przekazywania konsumentom informacji o jakości wody pitnej włączając potencjalne i istniejące sytuacje awaryjne.

5 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Bieżące informacje: w grudniu 2007 r. została podpisana umowa twiningowaw grudniu 2007 r. została podpisana umowa twiningowa w dniu 15 lipca 2008 r.w dniu 15 lipca 2008 r. rozpoczął swe działania doradca długoterminowy RTA Pan Michael CSICSAKYwraz z asystentką Panią Moniką Stanislawską;

6 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. doskonalenie kwalifikacji pracowników zostanie szkoleniowe Cel projektu: doskonalenie kwalifikacji pracowników osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:

7 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. doskonalenie kwalifikacji pracowników zostanie szkoleniowe Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:

8 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. doskonalenie kwalifikacji pracowników zostanie szkoleniowe Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:

9 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. doskonalenie kwalifikacji pracowników zostanie szkoleniowe Cel projektu poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników osiągnięty zostanie poprzez cykle szkoleniowe:

10 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Rozwój strategii zarządzania ryzykiem w zakresie chorób wodopochodnych, Doskonalenie systemu oceny zagrożeń związanych z występowaniem bakterii chorobotwórczych i pasożytów w wodzie, Stworzenie procedur Systemu Zarządzania Jakością w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze sektorowej polityki wodnej, Oczekiwanymi rezultatami projektu TF 2006 będą:

11 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Oczekiwanymi rezultatami projektu będą: Stworzenie systemu monitoringu i oceny biofilmu materiałów sieci dystrybucyjnej zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Akredytacji, Przygotowanie wytycznych i metodologii raportowania w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz systemu informacji konsumentów w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia i kąpieliskowej, Stworzenie procedur zapewnienia jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC.

12 Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 19 wrzesień 2008 r. Transition Facility 2006- Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google