Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 27 marca 2007r. JASPERS – JEREMIE – JESSICA Nowe inicjatywy w okresie 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 27 marca 2007r. JASPERS – JEREMIE – JESSICA Nowe inicjatywy w okresie 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 27 marca 2007r. JASPERS – JEREMIE – JESSICA Nowe inicjatywy w okresie 2007-2013

2 JEREMIE – Wspólne europejskie źródła finansowania dla MŚP Joint European REsources for MIcro to medium Enterprises

3 JEREMIE – Wspólne europejskie źródła finansowania dla MŚP Inicjatywa polega na uruchomieniu odnawialnych źródeł finansowania niedostępnych dotychczas na rynku finansowym (np. mikropożyczki, poręczenia kredytowe) Celem JEREMIE jest poprawa dostępu do finansowania dla MŚP Program ma pomóc m.in. w rozwoju nowych i innowacyjnych przedsięwzięć

4 MŚP Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) JEREMIE – Zasada funkcjonowania Program Operacyjny Holding Fund (fundusz powierniczy) Holding Fund (fundusz powierniczy) Instytucja Zarządzająca PO Manager HF (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny) Manager HF (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) Instytucje Pośredniczące (np. banki, agencje) MŚP

5 JEREMIE – Sposób wdrożenia Faza 1A: Przygotowanie Ewaluacja – przygotowanie analizy rynku finansowego 1.Analiza luki (gap analysis) usług finansowych dla MŚP w Regionie 2.Identyfikacja i rekomendacja właściwych odnawialnych instrumentów finansowych w celu wypełnienia luki – lista proponowanych akcji Analiza może zostać opracowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

6 JEREMIE – Sposób wdrożenia Faza 1B: Przygotowanie Programowanie Wprowadzenie rekomendowanych odnawialnych instrumentów finansowych w Programie Operacyjnym, np. poprzez utworzenie odrębnego Priorytetu RPO Możliwość zlecenia prowadzenia Funduszu Powierniczego (Holding Fund) bezpośrednio EFI – Art. 44 Rozporządzenia (WE) 1083/2006 - Manager Podpisanie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Managerem HF

7 JEREMIE – Sposób wdrożenia Faza 2: Wdrożenie IZ wnosi wkład do Holding Fund – minimum 70 mln Euro HF wybiera Instytucje pośredniczące (Financial Intermediaries) HF przekazuje środki do instytucji pośredniczących

8 JEREMIE – Harmonogram wdrażania Faza 3: Wsparcie finansowe 2007-2013 Instytucje pośredniczące udzielają wsparcia MŚP Odnawialne instrumenty finansowe – np. mikropożyczki, poręczenia kredytowe Odzyskane środki zostaną ponownie przeznaczone na wsparcie MŚP

9 JEREMIE – Plusy z zastosowania 1.Płatność z RPO w momencie przekazania środków do Funduszu Powierniczego (ominięcie zasady n+2) 2.Odnawialny charakter instrumentów finansowych – efekt dźwigni

10 JEREMIE – Minusy z zastosowania 1.Wydzielenie znacznej sumy środków dla funduszu (minimum 70 mln Euro) - brak dotacji dla przedsiębiorców 2.Koszt obsługi funduszu (managera) – rocznie ok. 2- 4% z przekazanych środków, 3.Oferowane będą tylko instrumenty finansowe nie dostępne na rynku, które nie były dotąd oferowane – prawdopodobne jest małe zainteresowanie przedsiębiorców (przedsiębiorcy preferują dotacje) 4.Skomplikowana struktura przepływów środków i uruchomienia inicjatywy

11 JESSICA – Nowy instrument wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

12 JESSICA – Nowy instrument wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich JESSICA jest narzędziem opcjonalnym, tzn. jego uruchomienie jest uzależnione od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO JESSICA oferuje możliwość przekształcenia dostępnych w ramach RPO środków na zwrotny, odnawialny instrument finansowy

13 Dlaczego JESSICA? Innowacyjny instrument inżynierii finansowej wspierający projekty miejskie Dostarczenie rozwiązania w zakresie finansowania projektów dot. rewitalizacji i rozwoju miast Wykorzystanie kombinacji pożyczek i gwarancji oraz innych produktów finansowych ułatwiających realizację projektów miejskich

14 Projekty Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) JESSICA – Zasada funkcjonowania Program Operacyjny Holding Fund (fundusz powierniczy) Holding Fund (fundusz powierniczy) Instytucja Zarządzająca PO Manager HF (np. Europejski Bank Inwestycyjny) Manager HF (np. Europejski Bank Inwestycyjny) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Fundusze Rozwoju Miejskiego (Urban Development Funds) Projekty

15 JESSICA – Zasada funkcjonowania Wkład Programu Operacyjnego Wkład Programu Operacyjnego Pożyczki z: EBI BRRE, Instytucji Finansowych Pożyczki z: EBI BRRE, Instytucji Finansowych Fundusz Rozwoju Miejskiego Fundusz Rozwoju Miejskiego Uczestnictwo w PPP, Pożyczki, Gwarancje, Dla projektów zrównoważonego rozwoju miejskiego Uczestnictwo w PPP, Pożyczki, Gwarancje, Dla projektów zrównoważonego rozwoju miejskiego

16 Fundusze Rozwoju Miejskiego Mogą być organizowane przez podmioty publiczne, partnerstwo w formule PPP, podmioty prywatne Pomoc ma charakter zwrotny – nie przewiduje się wsparcia w formie dotacji Mogą współfinansować wyłącznie nowe inwestycje – nie dopuszcza się wspierania projektów zakończonych lub w trakcie realizacji

17 Przykładowe projekty wspierane przez Fundusz Rozwoju Miejskiego Podstawowa infrastruktura miejska Odbudowa, transformacja i ponowne wykorzystanie terenów i budynków Udoskonalenie miejskich sieci utylizacji Transport miejski i plany zarządzania ruchem ulicznym Rozwój instytucji społecznych Poprawa dostępności mieszkań poprzez rozwój budownictwa społecznego

18 Niezbędne kroki do uruchomienia Inicjatywy JESSICA Wydzielenie środków EFRR z Programu Operacyjnego, które następnie zostaną wsparte środkami EBI oraz innych instytucji finansowych Wybranie operatora Funduszu Powierniczego – np. EBI – Art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 Opracowanie Zintegrowanego planu na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich

19 JESSICA – Plusy z zastosowania 1.Płatność z RPO w momencie przekazania środków do Funduszu Powierniczego (ominięcie zasady n+2) 2.Odnawialny charakter instrumentów finansowych – efekt dźwigni 3.Promowanie partnerstwa w formule PPP

20 JESSICA – Minusy z zastosowania 1.Wydzielenie znacznej sumy środków dla Funduszu Powierniczego - brak dotacji dla projektów z zakresu rewitalizacji 2.Zgodnie z wstępną analizą, miasta są bardziej zainteresowane otrzymaniem wsparcia w postaci dotacji 3.Koszt obsługi funduszu (managera) – rocznie ok. 2- 4% przekazanych środków, 4.Skomplikowana struktura przepływów środków i uruchomienia inicjatywy

21 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydz. Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich fundusze@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Katowice, 27 marca 2007r. JASPERS – JEREMIE – JESSICA Nowe inicjatywy w okresie 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google