Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 29 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 29 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 29 marca 2013 r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW

3 W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w województwie małopolskim realizowanych jest 40 projektów, w tym jeden projekt parasolowy (75 mikroprojektów), na łączną kwotę 36 898 230, 93 EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane są przez 50 partnerów oraz 56 mikrobeneficjentów. Sukcesywnie podpisywane są przez Instytucję Zarządzającą umowy z II naboru oraz umowy na realizację projektów z listy rezerwowej w miarę pojawiających się oszczędności w Programie.

4 Raportowanie wydatków Beneficjenci złożyli dotychczas 366 raportów cząstkowych, w tym: - 296 raportów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 27 335 204,51 EUR, - 91 raportów nie wykazujących poniesienia wydatków (tzw. zerowe).

5 Certyfikacja Do końca I kwartału 2013 roku wydano 280 certyfikatów. Wartość zcertyfikowanych wydatków kwalifikowanych wynosi: 24 493 041,79 EUR w tym wartość refundacji z EFRR: 19 705 641,09 EUR.

6 Certyfikacja Aktualny stopień zcertyfikowania zgłoszonych wydatków kwalifikowanych w województwie małopolskim wynosi: 89,60%

7

8 Zamówienia publiczne Zweryfikowano: 123 zamówień ex-post 36 zamówień ex-ante Weryfikacje zakończone zostały wydaniem opinii.

9 Kontrole na miejscu Łącznie przeprowadzono 58 wizyt kontrolnych na miejscu realizacji projektu, w tym: -w 2009 r. - 1 kontrolę, -w 2010 r. - 13 kontroli, -w 2011 r. - 23 kontrole, -w 2012 r. - 21 kontroli, -W 2013r. – 2 kontrole.

10 Kontrole na miejscu Przeprowadzono: 7 kontroli doraźnych, 5 kontroli w trakcie realizacji projektu, 7 wizyt monitorujących, 37 kontroli na zakończenie realizacji projektu/mikroprojektu, 1 kontrolę następczą, 3 kontrole wdrażania projektu parasolowego.

11 Zadania na 2013 rok Realizacja zadań kontroli pierwszego stopnia dla realizowanych projektów w PWT PL-SK 2007-2013, Przygotowanie do wykonywania kontroli trwałości projektów realizowanych w latach 2007-2013, Opiniowanie dokumentów programowych EWT PL-SK w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

12 Audyt Komisji Europejskiej W połowie 2012 roku został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej w celu weryfikacji skuteczności działania systemów zarządzania i kontroli w zakresie realizacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki zadań kontroli pierwszego stopnia w Programie. Audytem objęto 5 projektów, w tym 3 projekty zostały skontrolowane również na miejscu realizacji. Wynikiem audytu była najwyższa ocena: system funkcjonuje, jedynie drobne usprawnienia są konieczne.


Pobierz ppt "Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 w województwie małopolskim Stan na 29 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google