Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości pozyskiwania środków przez Fundusze Pożyczkowe i Gwarancyjne Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości pozyskiwania środków przez Fundusze Pożyczkowe i Gwarancyjne Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Departament."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości pozyskiwania środków przez Fundusze Pożyczkowe i Gwarancyjne Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Departament Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 10 czerwca 2008 r.

2 2 Środki przeznaczone na wsparcie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w mln EUR (w tym inicjatywa JEREMIE

3 3 Instrumenty finansowe dla MŚP typy projektów 1) Dokapitalizowanie wraz ze wsparciem kosztów zarządzania działających funduszy poręczeń; 2) Dokapitalizowanie wraz ze wsparciem kosztów zarządzania działających funduszy pożyczkowych; 3) Promocja oraz rozszerzenie sieci dystrybucji funduszy poręczeń, funduszy pożyczkowych lub funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka.

4 4 Inicjatywa JEREMIE w RPO Województwa, które podpisały listy intencyjne: 1.Dolnośląskie 2.Łódzkie 3.Wielkopolskie 4.Pomorskie 5.Zachodniopomorskie Konsorcjum Województw: 1.Łódzkie 2.Wielkopolskie 3.Pomorskie 4.Zachodniopomorskie Podczas Konwentu Marszałków, z udziałem Pani Komisarz D. Hübner, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca br., planuje się zakomunikowanie ostatecznej decyzji polskich województw odnośnie przystąpienia do inicjatywy JEREMIE.

5 5 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - problemy Wątpliwości dotyczące wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: 1. Forma wsparcia 2. Obligatoryjny zwrot po likwidacji funduszu do Instytucji Zarządzającej (Pośredniczącej) takiej części jego majątku, w jakiej wkład środków RPO składał się na pierwotny majątek funduszu. 3. Czas trwania funduszu a co za tym idzie konieczności wspierania tylko takich funduszy, które zostały powołane na czas określony..

6 6 Działania IK RPO zmierzające do rozwiązania problemów 1.Zlecenie ekspertyzy prawnej na temat m.in. interpretacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ą ce przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 pod kątem inżynierii finansowej oraz fiszki negatywnej określającej warunki udzielania dofinansowania funduszom pożyczkowym i por ę czeniowym w ramach RPO. 2.Organizacja spotkań m.in. z przedstawicielami IZ RPO, BGK, PARP i MG.

7 7 Warszawa, wrzesień 2007 r. Dziękuję za uwagę Magdalena Jasińska Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Możliwości pozyskiwania środków przez Fundusze Pożyczkowe i Gwarancyjne Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google