Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej dr hab. Wojciech Dziemianowicz Olsztyn 28 października 2009 r.

2 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Katarzyna Szmigiel Wojciech Dziemianowicz Magda Pawluczuk Anna Dąbrowska Współpraca: Wojciech Samulowski Agata Ostrowska Eksperci: Roman Kisiel Wojciech Pander Jacek Szlachta Janusz Zaleski Autorzy raportu Olsztyn 28 października 2009 r.

3 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 1. 1.Zebranie informacji o projektach (łącznie 151 projektów) 2. 2.Analiza 3. 3.Badania kwestionariuszowe 4. 4.Analiza problemowa RSI 5. 5.RSI versus SRR 6. 6.Panel ekspertów 7. 7.Raport Założenia metodyczne Olsztyn 28 października 2009 r.

4 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 1. 1.SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004-2006) 2. 2.ZPORR (2004-2006) (działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 3. 3.PO Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) 4. 4.PO Kapitał Ludzki (2007-2013) 5. 5.PO Rozwój Polski Wschodniej (2007-2013) 6. 6.RPO Warmia i Mazury (2007-2013) 7. 7.5 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego 8. 8.6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego 9. 9.Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji UE oraz 10. 10.Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej - program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programy i instrumenty Olsztyn 28 października 2009 r.

5 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 1. Monioring Uwzględnienie w nowej Strategii Innowacyjności potrzeby opracowania listy wskaźników do każdego z celów strategicznych i, o ile to będzie możliwe (ze względu na czas), listy wskaźników dla poszczególnych działań. Ważne jest sformułowanie w dokumencie strategicznym rozwiniętego rozdziału na temat systemu monitorowania wraz ze wskaźnikami Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r.

6 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r. 2. Organizacje – węzły i sieci zaktualizowana RSI województwa warmińsko-mazurskiego powinna bazować na rzetelnej koncepcji regionalnego systemu wspierania innowacji, w której określeni będą główni interesariusze, jak i ich funkcje. Jeżeli nie uda się wykonać tego zadania w czasie opracowywania RSI Plus, wówczas powinno stać się ono priorytetowym działaniem w nowej Strategii

7 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r. 2. Organizacje – węzły i sieci Liczba projektów według gmin

8 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r. 2. Organizacje – węzły i sieci Liczba organizacji realizujących projekty w podziale na programy

9 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 3. Finansowanie Tego typu narzędzia powinny być wykreowane za pomocą innego rodzaju instrumentów, na styku współpracy przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych z branżą finansową przy udziale samorządu. Narzędzie te są stosowane w innych częściach świata, są to między innymi: gwarancje dla inwestorów, kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital), kapitał początkowy (seed capital), aniołowie biznesu (business angels) i inne Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r.

10 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 3. Finansowanie Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

11 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 3. Finansowanie Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

12 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 3. Finansowanie Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

13 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 3. Finansowanie Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

14 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r. 4. Biurokracja Jedną z funkcji sprawnego regionalnego systemu wspierania innowacji powinna być współpraca interesariuszy oparta na zaufaniu i zrozumieniu. Konieczne jest wypracowanie aktywnego programu promocji współpracy, w którym wykorzystane będą najlepsze doświadczenia z regionu. Program ten powinien uwzględniać potrzebę dotarcia do przedsiębiorców poprzez aktywną współpracę z samorządem gospodarczym

15 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 4. Biurokracja Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

16 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Podniesienie świadomości roli innowacji i innowacyjności w regionie powinno być jednym z kluczowych zagadnień branych pod uwagę w formułowaniu aktualizowanej Strategii. Zadanie to powinno mieć charakter horyzontalny, który można porównać np. z promocją. Jednocześnie absolutnie szkodliwe dla regionu wydaje się być utrzymywanie sytuacji, w której działania o takim charakterze są po prostu nie realizowane Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r.

17 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

18 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

19 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

20 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

21 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 5. Świadomość Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r.

22 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r. 6. Plany na najbliższą przyszłość Pomimo kilku zastrzeżeń (które mogą i powinny być przedmiotem dyskusji), należy możliwie szybko podjąć kroki w celu realizacji niektórych działań opisanych w projekcie 5SCHEMES. Zaletą tych propozycji jest m.in. to, że są wstępnie zoperacjonalizowane i mogą być dyskutowane jako wstępne projekty, nie tylko idee

23 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r. 6. Plany na najbliższą przyszłość Szczególnie ważne działania (niemal projekty): inicjatywa współpracy badawczo-rozwojowej program wsparcia dla finansowania tworzenia firm wdrożeniowych usługi konsultingowe w zakresie innowacyjności wsparcie dla spółek zarządzających klastrami

24 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 7. RSI jako część SRR Rozważenie możliwości nadaniu RSI struktury ze Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rekomendacje Olsztyn 28 października 2009 r.

25 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... 7. RSI jako część SRR Uzasadnienie Olsztyn 28 października 2009 r. dziś SWOT RSI jest szeroki i w części pokrywa się z analizą SWOT SRR obie analizy SWOT zawierają nieliczne sprzeczności cel główny RSI wpisuje się bardzo dobrze w cel główny i trzy cele strategiczne – łatwość traktowania RSI jako dokumentu horyzontalnego w stosunku do SRR 50 działań RSI znajduje odzwierciedlenie w SRR (12 nie) 139 wspólnych pól działania (39 całkowitych i 100 częściowych) Cele SRR realizowane najpełniej przez RSI: wzrost konkurencyjności firm wzrost liczby miejsc pracy wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu różnorodna i dostępna edukacja intensyfikacja współpracy międzyregionalnej

26 W.Dziemianowicz, Analiza wdrażania RSI... Dziękuję za uwagę Wojciech Dziemianowicz w.dziemianowicz@geoprofit.eu www.geoprofit.eu Olsztyn 28 października 2009 r.


Pobierz ppt "Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google