Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do wiernych i oddanych przyjaciół Zippiego w naszej szkole należą: dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy naszej szkole oraz uczniowie klasy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do wiernych i oddanych przyjaciół Zippiego w naszej szkole należą: dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy naszej szkole oraz uczniowie klasy."— Zapis prezentacji:

1 „Przyjaciele Zippiego” w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie

2 Do wiernych i oddanych przyjaciół Zippiego w naszej szkole należą: dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy naszej szkole oraz uczniowie klasy pierwszej. W tegorocznej, pierwszej edycji programu w naszej szkole wzięło udział 30 dzieci (16 sześciolatków i 14 pierwszoklasistów).

3

4

5 Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
Przebieg zajęć Program „Przyjaciele Zippiego” jest podzielony na sześć części , każda zawiera po cztery spotkania i dotyczy innych zagadnień. UCZUCIA Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać

6 Jak mówić to, co chce się powiedzieć Jak słuchać uważnie
KOMUNIKACJA Jak mówić to, co chce się powiedzieć Jak słuchać uważnie Jak prosić o pomoc NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI Jak nawiązywać i utrzymać przyjaźnie Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem

7 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Jak mówić przepraszam
Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym Jak rozwiązywać konflikty PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią Jak adoptować się do nowych sytuacji

8 DAJEMY SOBIE RADĘ Jak pomagać innym

9 Powitanie Zippiego Zajęcia zaczynamy od przywitania Zippiego.

10

11 Poznajemy i przestrzegamy zasady
Po przywitaniu rozmawiamy o zasadach obowiązujących na naszych zajęciach. Dzieci bardzo chętnie przypominają te zasady nawet znają je na pamięć, jednak nie zawsze stosują.

12 Formy i metody pracy

13 W programie „Przyjaciele Zippiego” są proponowane różne metody i formy pracy, między innymi: rysowanie, gry i zabawy ruchowe, burza mózgów.

14 Dzieci uwielbiały zadania polegające na losowaniu scenek, które następnie trzeba było przedstawić. Ta forma aktywności sprawiała im wiele problemów i trudności, ale również ogromną satysfakcję.

15

16 Zaangażowanie dzieci w przebieg zajęć wyglądało różnie.
Aktywność dzieci na zajęciach zmieniała się w zależności od treści oraz form pracy.

17

18 Największym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z przyjaźnią.

19

20

21 Ewaluacja zajęć Każde zajęcia kończyły się wypełnianiem kart ewaluacyjnych przez dzieci. Uczestnicy często różnie kolorowali ikony, ale przeważnie potrafili uzasadnić swój wybór.

22

23 Zakończenie programu Ostatnie zajęcia, na których odbyło się podsumowanie udziału w programie, były szczególnie uroczyste.

24 Dzieci otrzymały dyplomy „ukończenia kursu Przyjaciele Zippiego”
Dzieci otrzymały dyplomy „ukończenia kursu Przyjaciele Zippiego”. Nasi milusińscy bardzo żałowali, że to już ostatnie spotkanie.

25

26 Nasz Zippi i nasze zdanie o programie

27

28

29

30

31

32

33 Dbałość o zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne.
Realizacja tego programu pomogła nam w pracy z dziećmi jeśli chodzi o ich prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz budowanie pozytywnych relacji. Jest to narzędzie, do którego w każdej chwili możemy się odwołać np.: „..Postępuj tak jak nauczył Cię Zippi…” Dzieci dzięki spotkaniom z Zippim uświadomiły sobie swoje prawa a zarazem szanują prawa innych.

34 Ponadto, nauczyły się wyrażać emocje i nazywać swoje uczucia.
Dzięki Zippiemu dzieci uświadomiły sobie, że rozmowa może pomóc w wielu trudnych sytuacjach oraz, że trzeba dbać o własne dobre samopoczucie, nie krzywdząc innych. Dzieci ogólnie stały się dla siebie bardziej koleżeńskie i pomocne.

35 Po zakończeniu programu, zauważyłyśmy, że dzieci uczestniczące w nim wykazały się większymi umiejętnościami współpracy, asertywności , samokontroli, empatii i stosowaniem nabytych umiejętności w praktyce poprzez: Częstsze mówienie proszę, przepraszam, dziękuję Mówienie prawdy Rozmawianie o swoich problemach i otwieranie się na innych

36 Satysfakcją nauczycieli prowadzących jest pewność, iż udział w realizacji programu jest jeszcze jednym dodatkowym narzędziem przygotowującym dzieci do dobrego startu w życie społeczne...


Pobierz ppt "Do wiernych i oddanych przyjaciół Zippiego w naszej szkole należą: dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy naszej szkole oraz uczniowie klasy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google