Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOŻENA PRAŻMO, MAJ 2011 R. Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOŻENA PRAŻMO, MAJ 2011 R. Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły."— Zapis prezentacji:

1 BOŻENA PRAŻMO, MAJ 2011 R. Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły

2 Definicja Biblioterapia może być definiowana jako wykorzystanie lektury w celu spowodowania zmian emocjonalnych oraz wspomagania rozwoju osobowości. Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r. 2

3 Definicja Wychowawcza (rozwojowa) – polegająca na stosowaniu książek (materiałów) wyobrażeniowych i dydaktycznych dostosowanych do potrzeb użytkowników zdrowych, w sensie fizycznym i psychicznym, ale mających do rozwiązania jakieś istotne dla siebie problemy. 3 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

4 Biblioterapia w szkole Odpowiednio dobrana lektura może skutecznie pomóc uczniom w rozwiązaniu ich problemów. Nauczyciel, widzący problemy swojego podopiecznego, może wskazać odpowiednią literaturę i w ten sposób zapoczątkować proces terapeutyczny 4 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

5 Zastosowanie na lekcjach języka polskiego na historii w ramach lekcji wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych 5 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

6 Korzyści dla rozwoju dziecka 1. Odpowiednio dobrane książki dostarczają informacji o zachowaniu ludzi w sytuacjach podobnych do tych, w jakiej dziecko znajduje się lub może znaleźć się w przyszłości. 2. Książki pomagają dzieciom w zrozumieniu, że rozwiązanie problemów osobistych wymaga ich aktywnego zaangażowania i wytrwałych starań. 3. Czytanie odpowiednio dobranych książek powoduje redukcję stresu. 4. Książka prowadzi do samopoznania. 6 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

7 Prowadzenie biblioterapii dziecięcej Skuteczna biblioterapia powinna być prowadzona z uwzględnieniem czynników: 1. Dostosowanie do poziomu rozwoju psychicznego odbiorców. 2. Należy wybierać książki i opowiadania realistyczne, nie pokazujące bajkowego" spojrzenia na problemy (np. rozwiązywane skinieniem czarodziejskiej różdżki 3. Właściwe strategie prezentacji. Podstawą jest tu skrupulatne zaplanowanie zajęć -wybór tekstu, dobór pytań stymulujących refleksję i dyskusję oraz ćwiczeń dodatkowych 7 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

8 Etapy biblioterapii W procesie biblioterapii można wyróżnić cztery stadia: identyfikację, katharsis, wgląd, wprowadzanie zmian w zachowaniu. 8 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

9 Etapy biblioterapii W fazie identyfikacji dziecko poznaje cechy bohatera literackiego i odkrywa podobieństwa między nim a sobą samym. 9 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

10 Etapy biblioterapii Katharsis W tej fazie dziecko doświadcza emocji związanych z wydarzeniami fabuły, które odnosi do własnego życia. 10 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

11 Etapy biblioterapii Wgląd. Prowadzi do ulgi i uwolnienia energii, która może teraz zostać spożytkowana na podjęcie racjonalnych działań w kierunku radzenia sobie z trudnościami. Dziecko jest gotowe do wglądu we własne emocje i zachowania. 11 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

12 Etapy biblioterapii Zmiana zachowania. Aktywności dodatkowe polegające na wymyślaniu i ćwiczeniu skutecznych zachowań - np. zajęcia dramowe lub zadania domowe polecające dzieciom wypróbowanie pewnego zachowania, następnie dyskutowanego podczas kolejnych zajęć. 12 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

13 Przebieg zajęć Zajęcia biblioterapii wychowawczej można prowadzić według następującego planu: 1. Etap poprzedzający czytanie, polegający na aktywnościach (np. rozmowie), które pomogą uczniom w późniejszym odniesieniu treści lektury do własnego życia. 2. Czytanie kierowane - głośne odczytanie tekstu w całości przez prowadzącego. 3. Dyskusja a) dzieci opowiadają fabułę, b) prowadzący zadaje grupie wcześniej przygotowane pytania mające na celu pogłębienie refleksji i wglądu. 4. Aktywności utrwalające - ćwiczenie twórczego rozwiązywania problemów polegające na tym, że: a) uczniowie wymyślają potencjalne rozwiązania problemu, b) wybierają spośród nich najlepsze, c) oceniają ich skuteczność - najpierw teoretycznie, a po zajęciach poprzez wypróbowanie (jeśli nadarzy się sposobność). 13 Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniamiBożena Prażmo, maj 2011 r.

14 WYKORZYSTANO MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z KURSU: BIBLIOTERAPIA WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PROGRES Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BOŻENA PRAŻMO, MAJ 2011 R. Jak z wykorzystaniem literatury prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami realizujące zadania wychowawcze szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google