Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów"— Zapis prezentacji:

1 Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów
Treningi i warsztaty Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski

2 Cel – przygotowanie do radykalnej zmiany
1. Przygotowanie do zmiany w trakcie odbywania kary (szkolenie funkcjonariuszy SW) 2. Wspieranie zmiany po wyjściu na wolność (treningi dla byłych więźniów) 3. Koordynacja programów socjalizacji więziennych i wolnościowych

3 Partnerzy Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
Urzędy Pracy w Warszawie, Legionowie, Płocku Ośrodki Pomocy Społecznej Kuratorzy sądowi Fundacja Sławek Stowarzyszenie Start Q

4 Szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
Warsztaty dla 50 funkcjonariuszy SW Wspieranie pozytywnej zmiany u osadzonych Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych przydatnych w szkoleniu zawodowym osadzonych w Przywięziennych Klubach Pracy; Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć aktywizacyjnych z osadzonymi; Specyfika przywięziennych Klubów Pracy.

5 Szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

6 Ewaluacja szkoleń funkcjonariuszy SW
Ocena kursu przez uczestników (średnie oceny dla skali 1-6) Program był interesujący - 5.0 Cele szkolenia zostały zrealizowane – 4.8 Materiały były dobrym uzupełnieniem – 5.2 Zajęcia pozwoliły na aktywne ćwiczenie nowych umiejętności – 5.3 Prowadzący byli kompetentni – 5.4 Atmosfera w grupie sprzyjała nauce – 5.4 Warunki pobytu sprzyjały nauce – 5.0 Wiele się nauczyłem/am – 4.8

7 Potrzeby byłych więźniów (z badań)
Respekt dla prawa (przestrzeganie reguł) Mówienie prawdy (komunikacja odważna) Umiejętność zatrudnienia się i utrzymania pracy (nie tylko – poszukiwania pracy) Kontrola emocjonalna, Superoptymizm Przeuczenie zachowań agresywnych Wykorzystanie wolnego czasu Zarządzanie finansami Autoprezentacja Samozatrudnienie i wyjście z szarej strefy Zmienianie się samodzielnie Ograniczenie używek (w tym alkoholu i narkotyków)

8 Nabór Fiasko naboru podczas odbywania kary
Metoda kuli śniegowej – zadowoleni uczestnicy treningów pozyskują nowych kandydatów

9 Diagnoza Autodiagnoza etapu zmiany
Kwestionariusz V3 Grzegorza Banerskiego Kwestionariusz umiejętności społecznych Indeks złości AUDIT

10 Interwencje Radzenie sobie w zmianie („Zmiana na dobre”)
Cel: Przygotowanie do radzenie sobie samemu, samopomocy i opieki nad samym sobą (kopniak ku lepszemu życiu) Radzenie sobie w zmianie („Zmiana na dobre”) Radzenie sobie w uzyskaniu zatrudnienia Radzenie sobie z emocjami Radzenie sobie z agresją Radzenie sobie w rodzinie Radzenie sobie z ryzykownym piciem alkoholu

11 Reguły szkolenia Jak praca. Dyscyplina pracy. Opłacanie osiągnięć, wyników („stypendium szkoleniowe”) Osiągnięcia indywidualne i grupowe, współpraca Zero tolerancji dla agresji Żadnego usprawiedliwienia Te same reguły obowiązują beneficjentów i trenerów

12 Program 15 uczestników w grupie Dwóch trenerów
Trzy – cztery dni, 30 godzin dydaktycznych Program pierwszego dnia (10 godzin) wystarcza do zaliczenia Napoje, catering

13 Kluczowe narzędzie znmiany
Autodiagnoza V3 - profil zatrudnienia (samozatrudnienie „przedsiębiorca zwycięzca” vs. Praca najemna „lojalny pracownik”) - skala zwiększenia lub zmniejszenia umiejętności tworzących idealny profil

14 Ewaluacja wyników Większość beneficjentów podjęła zatrudnienie;
Większość podjęła różne formy kształcenia zawodowego; Około 100 osób jest gotowych do założenia spółdzielni socjalnej lub własnej działalności gospodarczej; Zapraszamy na film ze spotkań ewaluacyjnych.

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google