Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównywanie szans edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
SP w Matysówce

2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Przy wszystkich zaletach nauki w szkole podstawowej na wsi, istnieje obawa, że ze względu na środowisko, w którym uczniowie się wychowują, będą bardziej nieśmiali, brakować im będzie pewności siebie, trudniej nawiązywać będą kontakty z osobami dorosłymi i instytucjami, przejawiać mniej aktywności.

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych
W kategorii "dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" mieszczą się także dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach. Dzieci te nie mieszczą się w powszechnie funkcjonującym systemie edukacyjnym. Są one w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości

4 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Ważnym "narzędziem" w pracy z uczniami o "specjalnych potrzebach edukacyjnych" jest komputer i technologia informacyjna. Znacznie zwiększa ona zakres oraz możliwość doboru odpowiednich metod, technik i środków w celu stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów.

5 Wyrównywanie szans edukacyjnych
W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z wybranymi uczniami naszej szkoły nauczyciele często wykorzystują Internet i programy komputerowe dostępne w naszej szkole.

6 Wyrównywanie szans edukacyjnych

7 Wyrównywanie szans edukacyjnych

8 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Programy które wykorzystujemy wspomagają przyswajanie wiedzy, materiału bieżącego, wyrównywanie braków, rozwijanie podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyzwalają dodatkową motywację do pokonywania barier.

9 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Są to m. in: - „Porusz umysł” - „Matematyka – działania” - „Klik uczy liczyć w zielonej szkole” - „Królik Bystrzak dla drugoklasisty” - „Dysleksja, dysortografia 2005” - „Dyktando – testy, ćwiczenia, nauka” - „Ortografia – nic prostszego”

10 Wyrównywanie szans edukacyjnych
- „Dyktando w praktyce” - „Ortografia” - „Ortograficzna pułapka” - „Jurek Ogórek czyli ortografia na wesoło” - „Zabawy ze sztuką” - „Maluch poznaje ekologię” - „Matematyk” – multimedialny nauczyciel matematyki - "Baltie 2" – graficzne środowisko programowania obiektowego

11 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Obsługa programów przemyślana jest w taki sposób, by samodzielne korzystanie z programu nie sprawiało dzieciom żadnych kłopotów. Każde ćwiczenie posiada kilka stopni trudności, co pozwala indywidualnie dopasować go do aktualnych możliwości dziecka.

12 Wyrównywanie szans edukacyjnych

13 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Efekty bezpośrednie naszych działań to m. in.: - zdobycie (rozwój) nowych umiejętności, - odkrycie nowych obszarów potencjalnych zainteresowań, - wzrost wiary we własne siły, - poczucie sukcesu zachęcające do dalszych działań.

14 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Podkreślanie tego, co dziecko potrafi, przy wzajemnym zaufaniu i poczuciu respektu, pozwala na budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Nasza szkoła ma przekonać swoich uczniów o własnej wartości, o ich znaczeniu dla społeczeństwa, stworzyć wszystkim równe szanse startu w dorosłe życie.


Pobierz ppt "Wyrównywanie szans edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google