Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Agnieszka Balcerak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Agnieszka Balcerak"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Agnieszka Balcerak
Trzymaj Formę Opracowała Agnieszka Balcerak

2 Szkolenie Trzymaj Formę
1. Podsumowanie pierwszej edycji 2. Założenia II edycji Anoreksja i bulimia 4. Znakowanie GDA

3 Założenia II edycji Dieta zbilansowana Piramida zdrowia
Dieta wegetariańska Zaburzenia stanu zdrowia Aktywność fizyczna Edukacja konsumencka

4 Anoreksja i bulimia Anoreksja czyli jadłowstręt psychiczny charakteryzuje się fałszywą oceną własnego ciała, prowadzącą do głodzenia się. Bulimia to często manifestacja uczuć, których młode osoby często nie potrafią wyrazić lub ukierunkować w inny sposób.

5

6 Znakowanie GDA Oznaczenia GDA informują o tym, jakie ilości poszczególnych składników odżywczych są zawarte w produkcie, który spożywasz. Dodatkowo ilości te są podane w procentach, które odnoszą się do wartości referencyjnych Wskazanego Dziennego Spożycia (GDA) poszczególnych składników.

7 Program Edukacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz - stracisz życie” Aleksander Fredro

8 Program edukacyjny 1. Cel główny 2. Cele szczegółowe
3.   Uczestnicy programu 4.   Pomoce do programu 5.   Ogólne treści 6.   Procedury osiągania celów 7.   Sposób ewaluacji 8.   Scenariusze

9 Cel główny Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.  
Cele szczegółowe 1.     Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. 2.     Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną. 3.     Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 4.   Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej N na zdrowie.

10 Uczestnicy programu Pomoce do programu
Adresatami programu edukacyjnego „ W zdrowym ciele zdrowy duch” w Regnowie są:uczniowie, rodzice oraz nauczyciele  Pomoce do programu Poradnik dla nauczycieli „Trzymaj formę”. 2.    Strona internetowa 3.  Podręczniki, książki, czasopisma, broszury i plakaty. 4.     Ankieta ewaluacyjna. 5.   Scenariusze. Tt Tabela kaloryczności Sprzęt sportowy

11 Ogólne treści Treści programu „Trzymaj formę” obejmują następujące zagadnienia: Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta: - rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię, - dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży, - rola podstawowych składników odżywczych - zasady zdrowego żywienia - alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej - zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej: - prawa konsumenta - znakowanie etykiet z żywnością. Aktywność fizyczna: - znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: - pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży, - test wydolności fizycznej, - test sprawności fizycznej.

12 Procedury osiągania celów
Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych, nauczyciel powinien uwzględnić przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów, nie zapominając o zasadzie stopniowania trudności. Dobieranie interesujących przykładów rozbudza naturalną ciekawość uczniów i rozwija ich zainteresowania. Podstawową zasadą przy realizacji niniejszego programu jest, aby jego treści nie wyprzedzały tematów z programu podstawowego a były jego uzupełnieniem i rozszerzeniem. Wprowadzanie na zajęciach różnych metod aktywnego uczenia (ankiety, burza mózgów, dyskusja, dyskusja panelowa, zajęcia w terenie), Do każdej ze stosowanych metod należy wykorzystywać odpowiednie do omawianego zagadnienia, dostępne środki dydaktyczne ( czasopisma, filmy, komputery, plakaty, broszury itp.).

13 Motywowanie uczniów do działania na rzecz własnego zdrowia i rozwiązywanie aktualnych problemów dotyczących prawidłowego żywienia i kształtowania właściwej sylwetki. Należy też poświęcić czas na pracę z podręcznikiem, która pomaga nauczyć ucznia czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtuje umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych. Należy również zachęcać uczniów do pogłębiania swojej wiedzy poprzez szukanie wiadomości w literaturze, czasopismach, internecie i innych dostępnych źródłach.

14 Sposób ewaluacji 1. Ankiety 2. Obserwacje 3
  Sposób ewaluacji 1.    Ankiety 2.    Obserwacje Rozmowy (indywidualne i grupowe) Analiza dokumentacji nauczycieli    Scenariusze Do programu edukacyjnego opracowane zostały scenariusze na zajęcia z biologii, godziny z wychowawcą, wychowania fizycznego oraz scenariusz ogólnoszkolnego apelu „Trzymaj formę”.


Pobierz ppt "Opracowała Agnieszka Balcerak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google