Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Kołodziejczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Kołodziejczyk"— Zapis prezentacji:

1 Izabela Kołodziejczyk
Szkolne Grupy Wyrównawcze – „Zdobywcy przyszłości” Omówienie i podsumowanie prac Izabela Kołodziejczyk

2 Stworzenie uczniom pierwszych klas gimnazjum, którzy otrzymali najniższe wyniki w egzaminach zewnętrznych po 6 klasie, dobrych warunków do osiągania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości oraz do nabywania przez nich kompetencji kluczowych . Założenie Wyjściowe Dostosowane do indywidualnych możliwości chłopców i dziewcząt programy nauczania, tworzone przez poszczególnych nauczycieli pracujących w danej szkole, pozwoliłyby na realizację podstawy programowej na różnych poziomach. W ten sposób dla swego osobistego rozwoju wszyscy mogliby korzystać ze szkoły.

3 Uczniowie, którzy uzyskali słaby wynik na egzaminie zewnętrznym po 6 klasie.
Osoby z trudnościami w uczeniu się, niską samooceną, kłopotami w komunikacji, trudnościami w koncentracji uwagi, rozmaitymi dysfunkcjami i lękami. Uczestnicy W założeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej egzamin ten ma charakter diagnostyczny, czyli chodzi o to, aby w miarę posiadanych informacji o postępach w uczeniu się dziecka rozpocząć wraz z nowym etapem kształcenia systematyczną pracę na jego poziomie i na miarę jego potrzeb i możliwości.

4 Co oferowaliśmy w ramach projektu
Szkolenie dla osób prowadzących SGW Program Pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych „Zdobywcy Przyszłości” Scenariusze zajęć Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć Stałe wsparcie ze strony Biura Projektu Co oferowaliśmy w ramach projektu W założeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej egzamin ten ma charakter diagnostyczny, czyli chodzi o to, aby w miarę posiadanych informacji o postępach w uczeniu się dziecka rozpocząć wraz z nowym etapem kształcenia systematyczną pracę na jego poziomie i na miarę jego potrzeb i możliwości.

5 Zadania prowadzącego Spotkania z wychowawcami i rodzicami
Dobór uczniów do grupy Zorganizowanie pracy grupy Modyfikacja programu do potrzeb grupy Modyfikacja scenariuszy zajęć pod kontem specyfiki grupy Przeprowadzenie zajęć Ewaluacja działania Monitoring przebiegu kariery szkolnej uczestników grupy Zadania prowadzącego W założeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej egzamin ten ma charakter diagnostyczny, czyli chodzi o to, aby w miarę posiadanych informacji o postępach w uczeniu się dziecka rozpocząć wraz z nowym etapem kształcenia systematyczną pracę na jego poziomie i na miarę jego potrzeb i możliwości.

6 Szkolne grupy wyrównawcze w liczbach
212 prowadzących 4775 uczniów Szkolne grupy wyrównawcze w liczbach

7 Ocena programu

8 Sugestie i uwagi: Uważam, że dobór tematyki w modułach był odpowiedni. Pozwalają zaspokoić rzeczywiste potrzeby uczniów. Uważam, że zajęcia pomogły niektórym uczniom w pokonywaniu trudności szkolnych i odpowiadają rzeczywistym ich potrzebom. Powinno być więcej zajęć na: koncentrację, logiczne myślenie, skojarzenia oraz więcej czasu na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Duża ilość materiału, a co się z tym wiąże zmęczenie uczniów bardzo osłabia motywację. Dobrze byłoby wprowadzić więcej zajęć motywacyjno-praktycznych. Wiele celów ma charakter procesu, więc mam nadzieję, że będą w czasie realizowane. Szczególnie te dotyczące kształcenia różnego rodzaju umiejętności np. skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze złością, kontroli emocji. Uczniowie z mojej grupy oczekiwali więcej zajęć w oparciu o gry i zabawy. Największym problemem w funkcjonowaniu szkolnym wybranych dzieci są braki w wiadomościach i umiejętnościach, zaburzona socjalizacja wynikająca najczęściej z wychowywania się w dysfunkcyjnych rodzinach i grupach nieformalnych a co za tym idzie, brak wsparcia i udziału rodziców dla poprawy sytuacji szkolnej dzieci. W wielu szkołach uczniowie zgłaszali potrzebę, aby zajęcia Grupy trwały przez cały rok. Tematyka zajęć zbyt często pokrywała się z tematyką godzin wychowawczych (w szczególności dotyczy modułu I)

9 Ocena realizacji celów postawionych w Programie Pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych „Zdobywcy Przyszłości”. Ocena scenariuszy

10 Niektóre konspekty wymagały uzupełnienia i zmodyfikowania ćwiczeń do potrzeb i możliwości grupy.
Nie wszystkie scenariusze zaopatrzone były w narzędzia pracy. Realizując tematykę zajęć uzupełniałam proponowane scenariusze o zabawy, zajęcia, ćwiczenia własne aby osiągnąć zamierzone cele podczas zajęć z uczniami korzystałam z pomysłów zawartych w różnych scenariuszach, ponieważ te nasze wydawały mi się mało urozmaicone ćwiczeniami zmieniającymi aktywność uczniów W większości przypadków korzystałam z własnych scenariuszy, nie mniej jednak korzystałam w ich opracowywaniu z proponowanych. X2 zaprezentowane scenariusze stanowiły pomoc w przygotowywaniu zajęć, zawierały wskazówki, ciekawe pomysły i pomoce, lecz konieczne było opracowanie własnych scenariuszy szeroko traktujących dany problem scenariusze zajęć będą pomocne w następnych latach Ostatni cel sprawiał dużo trudności, szkoła nie ma wsparcia ze strony domu rodzinnego i dom nie wzmacnia dzieci w tym zakresie Zwróciłabym szczególną uwagę na tematy dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy

11 Ocena postępów uczniów
Ocena poprzedzona rozmowami z wychowawcami. Ocena postępów uczniów

12

13

14

15

16 Rezultaty - prowadzący
Lepiej poznali uczniów Lepiej zdiagnozowali problemy uczniów Zaplanowali indywidualną pomoc uczniom Szybkie objęcie uczniów właściwą pomocą i wsparciem Bardzo dobre relacje prowadzącego i uczestników również po zakończeniu zajęć Nawiązanie współpracy z rodzicami

17 Ocena organizacji zajęć

18

19 Trudności w realizacji zajęć w ramach Szkolnych grup wyrównawczych

20 Zaangażowanie rodziców
TRUDNOŚCI Zorganizowanie grupy Absencja Aktywizacja uczniów Zaangażowanie rodziców Fundusze Zorganizowanie zajęć Brak zgody rodziców Dojazdy uczniów Grupa międzyklasowa Nazwa grupy Późny termin otrzymania list z uczniami Szkoła sportowa Dobór uczniów do klas Częsta zmiana planu zajęć Absencja Zmęczenie uczniów Brak motywacji 3 h tygodniowo Obciążenie nauką Inne zajęcia pozalekcyjne Obowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole Zasypanie w początkowym etapie pracy ocenami niedostatecznymi wagary Prowadzenie Zbyt liczebna grupa Za bardzo zróżnicowana Zachowanie uczniów Przestrzeganie kontraktu Agresja w grupie Nie napotkało żadnych trudności x17 Brak kart oceny postępów uczniów

21 Ogólna ocena działania
WAŻNE, CELOWE, POTRZEBNE Zajęcia powinny być kontynuowane! Ogólna ocena działania

22 Część uczniów niewytypowanych do udziału, zgłaszało chęć udział w zajęciach.
Bardzo pozytywna ocena ze strony rodziców – prośby o kontynuację zajęć. Zajęcia wprowadziły rzeczywiste zmiany w zachowaniu uczniów. Uczniowie chcą kontynuować pracę w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie początkowo byli niechętni, z czasem – duże zainteresowanie (dziewczynki szybciej niż chłopcy). Wolontariusze WOŚP, Wolontariat na balu dla dzieci z zespołem Downa, wyjścia do restauracji, wycieczki integracyjne – nawet kilkudniowe obozy. Uczniowie po raz pierwszy spotkali się z takimi pojęciami jak: style, techniki i metody uczenia się, różne formy notowania.

23 Zajęcia są dalej prowadzone (również w klasach starszych)
Inicj atywy Zajęcia są dalej prowadzone (również w klasach starszych) System wsparcia uczniów klas pierwszych w gimnazjum w procesie adaptacji szkolnej jako stały element pracy dydaktyczno-wychowawczej „My też umiemy, my też potrafimy” Indywidualizacja pracy na lekcjach Uczniowie stworzyli grupę wsparcia, która funkcjonuje nadal Materiały wykorzystywane również przez innych nauczycieli, szczególnie wychowawców Spotkania ewaluacyjne w ramach Projektu

24 Materiały do pracy pozalekcyjnej z uczniem, u którego rozpoznano niepowodzenia edukacyjne.
Polecamy W założeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej egzamin ten ma charakter diagnostyczny, czyli chodzi o to, aby w miarę posiadanych informacji o postępach w uczeniu się dziecka rozpocząć wraz z nowym etapem kształcenia systematyczną pracę na jego poziomie i na miarę jego potrzeb i możliwości.

25 Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Pobierz ppt "Izabela Kołodziejczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google