Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Grupy Wyrównawcze – Zdobywcy przyszłości Omówienie i podsumowanie prac Izabela Kołodziejczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Grupy Wyrównawcze – Zdobywcy przyszłości Omówienie i podsumowanie prac Izabela Kołodziejczyk."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Grupy Wyrównawcze – Zdobywcy przyszłości Omówienie i podsumowanie prac Izabela Kołodziejczyk

2 ZAŁOŻENIE WYJŚCIOWE Stworzenie uczniom pierwszych klas gimnazjum, którzy otrzymali najniższe wyniki w egzaminach zewnętrznych po 6 klasie, dobrych warunków do osiągania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości oraz do nabywania przez nich kompetencji kluczowych.

3 UCZESTNICY Uczniowie, którzy uzyskali słaby wynik na egzaminie zewnętrznym po 6 klasie. Osoby z trudnościami w uczeniu się, niską samooceną, kłopotami w komunikacji, trudnościami w koncentracji uwagi, rozmaitymi dysfunkcjami i lękami.

4 CO OFEROWALIŚMY W RAMACH PROJEKTU -Szkolenie dla osób prowadzących SGW -Program Pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych Zdobywcy Przyszłości -Scenariusze zajęć -Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć -Stałe wsparcie ze strony Biura Projektu

5 ZADANIA PROWADZĄCEGO -Spotkania z wychowawcami i rodzicami -Dobór uczniów do grupy -Zorganizowanie pracy grupy -Modyfikacja programu do potrzeb grupy -Modyfikacja scenariuszy zajęć pod kontem specyfiki grupy -Przeprowadzenie zajęć -Ewaluacja działania -Monitoring przebiegu kariery szkolnej uczestników grupy

6 SZKOLNE GRUPY WYRÓWNAWCZE W LICZBACH 200 szkół 212 prowadzących 4775 uczniów

7 OCENA PROGRAMU

8

9 OCENA SCENARIUSZY Ocena realizacji celów postawionych w Programie Pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych Zdobywcy Przyszłości.

10

11 OCENA POSTĘPÓW UCZNIÓW Ocena poprzedzona rozmowami z wychowawcami.

12

13

14

15

16 Rezultaty - prowadzący Lepiej poznali uczniów Lepiej zdiagnozowali problemy uczniów Zaplanowali indywidualną pomoc uczniom Szybkie objęcie uczniów właściwą pomocą i wsparciem Bardzo dobre relacje prowadzącego i uczestników również po zakończeniu zajęć Nawiązanie współpracy z rodzicami

17 OCENA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

18

19 TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH SZKOLNYCH GRUP WYRÓWNAWCZYCH

20 TRUDNOŚCI Zorganizo wanie grupy Absencja Aktywizacj a uczniów Zaangażo wanie rodziców Fundusze

21 OGÓLNA OCENA DZIAŁANIA WAŻNE, CELOWE, POTRZEBNE Zajęcia powinny być kontynuowane!

22 Część uczniów niewytypowanych do udziału, zgłaszało chęć udział w zajęciach. Bardzo pozytywna ocena ze strony rodziców – prośby o kontynuację zajęć. Zajęcia wprowadziły rzeczywiste zmiany w zachowaniu uczniów. Uczniowie chcą kontynuować pracę w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie początkowo byli niechętni, z czasem – duże zainteresowanie (dziewczynki szybciej niż chłopcy). Wolontariusze WOŚP, Wolontariat na balu dla dzieci z zespołem Downa, wyjścia do restauracji, wycieczki integracyjne – nawet kilkudniowe obozy. Uczniowie po raz pierwszy spotkali się z takimi pojęciami jak: style, techniki i metody uczenia się, różne formy notowania.

23 Inicj atywy Zajęcia są dalej prowadzone (również w klasach starszych) System wsparcia uczniów klas pierwszych w gimnazjum w procesie adaptacji szkolnej jako stały element pracy dydaktyczno-wychowawczej My też umiemy, my też potrafimy Indywidualizacja pracy na lekcjach Uczniowie stworzyli grupę wsparcia, która funkcjonuje nadal Materiały wykorzystywane również przez innych nauczycieli, szczególnie wychowawców Spotkania ewaluacyjne w ramach Projektu

24 POLECAMY Materiały do pracy pozalekcyjnej z uczniem, u którego rozpoznano niepowodzenia edukacyjne.

25 SUKCES Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Pobierz ppt "Szkolne Grupy Wyrównawcze – Zdobywcy przyszłości Omówienie i podsumowanie prac Izabela Kołodziejczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google