Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gra kierownicza WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gra kierownicza WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Gra kierownicza WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

2 Analiza sprzedaży Sprzedaż utracona = 0 liczymy obłożenie (w ilu procentach pokój danego typu był wykorzystywany w ciągu roku) Obłożenie = Sprzedaż/(365 * ilość pokoi danego typu) Obłożenie 3 776/(365*21) = 0,49 Sprzedaż utracona > 0 liczymy liczbę pokoi potrzebnych do zaspokojenia popytu. Liczba pokoi = Sprzedaż utracona/365 Liczba pokoi 19666/365 = Obłożenie = 0,49 Cena lubStandard Liczba pokoi = Dobudowujemy 54 pokoje Liczba pokoi = 0.3 Cena

3 Analiza przychodów Przychody z działalności operacyjnej jest to wartość środków pieniężnych, które przynieśli nasi klienci w ramach podstawowej działalności naszego przedsiębiorstwa. (Sprzedaż miejsc hotelowych * cena za miejsce = przychód z działalności operacyjnej). Przychody z likwidacji wyposażenia są to wszystkie środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży wyposażenia. Np. (ilość lampek * cena za likwidację jednej lampki = Przychód z likwidacji wyposażenia) Przychody z działalności pozaoperacyjnej jest to wartość środków pieniężnych, które uzyskaliśmy z innej działalności niż działalność podstawowa. Naszą działalnością podstawową jest sprzedaż miejsc hotelowych. Np. (Wyliczamy koledze cenę, a on nam za to płaci 1000 zł – jest to przychód z działalności pozaoperacyjnej) Przychód z działalności finansowej – są to wszystkie środki pieniężne uzyskane z oprocentowania lokaty. Np. (Dajemy na lokatę 1000 zł, oprocentowanie wynosi 10%, 1000*10% = 100 – jest to przychód z działalności finansowej)

4 Koszty działalności operacyjnej są to środki pieniężne, które musimy wydać na prowadzenie naszego hotelu (koszty utrzymania wyposażenia, koszty utrzymania hotelu itp.) Analiza kosztów Płace są to środki pieniężne, które musimy wydać na utrzymanie wszystkich pracowników. Np. (mamy 10 pracowników, każdy zarabia rocznie 10 * = rocznie – jest to koszt utrzymania pracowników na rok) Zakup wyposażenia są to środki pieniężne, które musimy wydać zakup wyposażenia Np. (kupujemy wyposażenie: Lampka 10 zł sztuka, kupujemy 100 sztuk Stolik 50 zł sztuka, kupujemy 50 sztuk 10 * * 50 = 3500 – koszt zakupu wyposażenia) Koszty działalności pozaoperacyjnej są to środki pieniężne, które musimy wydać na działalność inną niż podstawowa (działalnością podstawową jest dla sprzedaż miejsc hotelowych) Np. (Kolega wylicza za nas cenę pokoju, płacimy mu za to 1000 zł – jest to dla nas koszt działalności pozaoperacyjnej) Koszty działalności finansowej są to środki pieniężne, które musimy wydać np. na obsługę kredytu. Np: Zaciągamy kredyt w wysokości 1000 zł, oprocentowanie 10% 1000 * 10% = 100 – jest to koszt działalności finansowej Wydatki na reklamę – zgodnie z umową brak informacji na ten temat.

5 Analiza Zysku Przychody – jest to suma wszystkich przychodów, które miały miejsce w przedsiębiorstwie Przychody = Przychody z działalności operacyjnej + przychody z likwidacji wyposażenia+ przychody z działalności pozaoperacyjnej +przychody z działalności finansowej Koszty – jest to suma wszystkich kosztów, które miały miejsce w przedsiębiorstwie Koszty = Koszty działalności operacyjnej +płace + zakup wyposażenia+ koszty działalności pozaoperacyjnej +Koszty działalności finansowej Zysk = Przychody - Koszty

6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych Stan gotówki na początku okresu – są to środki pieniężne, które zostały nam z poprzedniego okresu. Stan gotówki na końcu okresu – są to środki pieniężne, które zostały nam z poprzedniego okresu + (wpływy –wydatki). Np. (z poprzedniego okresu zostało nam , wpływy = , wydatki = , Stan gotówki na koniec okresu = ( ) = Strata – występuj w przypadku gdy Przychody całkowite < Kosztów całkowitych. Np. (Przychody całkowite = , Koszty całkowite = , Pc-Kc = Zysk lub Strata – = Strata wynosi ) Uwaga: Strata wynosi , a nie – Zakup środków trwałych – są to środki pieniężne, które wydajemy na zakup wyposażenia, wybudowanie nowego hotelu itp. Np. (Zakupujemy wyposażenie na kwotę , budujemy hotel za kwotę , Suma wydatków na środki trwałe = ) Założenie lokaty – jest dla nas wydatkiem ponieważ oddajemy nasze środki pieniężne do banku na określony czas i przez ten okres to bank jest posiadaczem naszych środków pieniężnych. Spłata kredytu – jest dla nas wydatkiem ponieważ oddajemy środki pieniężne do banku, które wcześniej pożyczyliśmy. Zysk – Występuje wtedy gdy Przychody całkowite > Kosztów całkowitych Np. (Przychody całkowite = , Koszty całkowite = 5 000, – = Zysk Zaciągnięcie kredytu – jest dla nas wpływem ponieważ, środki pieniężne pożyczone od banku zasilają naszą kasę Np. (Stan gotówki przed zaciągnięciem kredytu , kredyt = stan gotówki się powiększył Likwidacja środków trwałych – jest dla nas wpływem ponieważ sprzedając środek trwały otrzymujemy za to określone środki pieniężne. Np. (Likwidacja hotelu = kwota ta powiększy naszą gotówkę w kasie). Likwidacja lokaty – jest dla nas wpływem ponieważ likwidując lokatę odbieramy nasze środki pieniężne od banku. Np. (Likwidacja lokaty = kwota ta powiększy naszą gotówkę w kasie).

7 Analiza bilansu Środki trwałe jest to suma wartości hoteli oraz pokoi, Wartość 1 hotelu , Wartość 6 pokoi każdego typu = Wartość środków trwałych Lokaty jest to wartość założonych lokatGotówka jest to ilość środków pieniężnych w naszym posiadaniu, wartość ta pobierana jest rachunku przepływów pieniężnych Środki własne – zwane również kapitałami własnymi informują nas, jaka część wartości aktywów została sfinansowana z naszych kapitałów. Środki obce – zwane również kapitałami obcymi informują nas, jak część wartości aktywów została sfinansowana z kapitałów obcych (np. kredytów)


Pobierz ppt "Gra kierownicza WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google