Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE MIESZANYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE MIESZANYM."— Zapis prezentacji:

1 EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE MIESZANYM

2 KOSZTY Obejmują wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, usług obcych oraz opłacenie czynnika ludzkiego. W praktyce do kosztów zalicza się wydatki związane z opłaceniem niektórych podatków, ubezpieczeń społecznych itp.

3 Przedsiębiorstwa mogą ewidencjonować koszty na trzy sposoby:
Tylko w układzie rodzajowym (zespół 4) 2. Tylko w układzie funkcjonalnym (zespół 5) 3. W układzie mieszanym (układ rodzajowy i funkcjonalny jednocześnie)

4 Ewidencja układu rodzajowego kosztów odpowiada nam na pytanie jakie koszty (jakiego rodzaju koszty) ponosi przedsiębiorstwo, Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym odpowiada na pytanie ile wynosi jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobu gotowego, Najlepszym rozwiązaniem jest dla przedsiębiorstwa ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym jednocześnie.

5 Konta układu rodzajowego to:
Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Wynagrodzenia Amortyzacja Pozostałe koszty (rodzajowe)

6 Konta układu funkcjonalnego to:
-Koszty produkcji (koszty działalności produkcyjnej, produkcja podstawowa) -Koszty wydziałowe -Koszty sprzedaży -Koszty działalności pomocniczej, bytowej, socjalnej -Koszty zarządu -Rozliczenie kosztów działalności

7 „ROZLICZENIE KOSZTÓW”
Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zakresu informacji jest ujmowanie w przedsiębiorstwie kosztów na kontach układu rodzajowego i funkcjonalnego jednocześnie. Przy tym sposobie ewidencji konta kosztów zespołu 4 grupują koszty proste wg rodzaju, które równolegle są przeksięgowywane na konta kosztów zespołu 5 za pośrednictwem konta „ROZLICZENIE KOSZTÓW”

8 Ewidencja kosztów wg tej metody przebiega w dwóch etapach:
Etap pierwszy to ewidencja kosztów w układzie rodzajowym Etap drugi to rozliczenie kosztów rodzajowych na miejsce ich powstawania za pośrednictwem konta „ROZLICZENIE KOSZTÓW”

9 Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5
Etap I Konta kosztów rodzajowych Wynik finansowy Różne konta (1) (2) Operacje : 1) Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym 2) Przeniesienie kosztów rodzajowych na wynik finansowy

10 Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5 c.d.
Etap II Koszty działalności produkcyjnej Rozliczenie kosztów (3) Operacje : 3) Rozliczenie kosztów rodzajowych na konta kosztów działalności

11 Schemat rozliczenia kosztów produkcji
Koszty działalności produkcji Koszt własny sprzedanych produktów Rozliczenie kosztów Produkty (1) (4) Rozliczenie kosztów działalności (2) (3) (5) Op. 1) Rozliczenie kosztów rodzajowych na działalność produkcyjną Op. 2) Przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produkcji Op. 3) Przyjęcie produktu do magazynu wg planowanego kosztu zakupu Op. 4) Wydanie produktów z magazynu do sprzedaży Op. 5) Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych produktów

12 Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Materiały 20.000,-
PRZYKŁAD Salda początkowe wybranych kont wynoszą: Materiały ,- Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt ,- Środki trwałe ,- Materiały OCE materiałów Środki trwałe Sp) ,- Sp) ,- Sp) ,-

13 OPERACJE: Op. 1 Rw – wydanie materiałów do zużycia wg rozdzielnika Materiały bezpośrednie 6 000,- Materiały pośrednie wydziałowe 3 000,- Materiały dla zarządu 1 000,- Op. 2 Pk – przeksięgowanie odchyleń przypadających na zużyte materiały wg rozdzielnika Op. 3 Lista płac za bieżący miesiąc wg rozdzielnika Płace bezpośrednie ,- Płace pośrednie wydziałowe ,- Płace pracowników zarządu ,-

14 ROZWIĄZANIE Materiały OCE materiałów Środki trwałe Zużycie materiałów
10 000,- (1 Sp) ,- 1 000,- (2 Sp) ,- Sp) ,- 1) ,- 2) ,- Wynagrodzenia Rozr. z pr. z tyt. wyn. 3) ,- ,-(3 UKŁAD FUNKCJONALNY Rozliczenie kosztów Koszty produkcji Koszty wydziałowe Koszty zarządu 10 000,- (1abc 1a) ,- 1b) ,- 1c) ,- 2a) ,- 1 000,- (2abc 2b) 300,- 2c) 100,- ,-(3abc 3a) ,- 3b) ,- 3c) ,-

15 Łukasz Marcinowski IV a TE
Przygotował Łukasz Marcinowski IV a TE


Pobierz ppt "EWIDENCJA KOSZTÓW W UKŁADZIE MIESZANYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google