Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY Obejmują wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, usług obcych oraz opłacenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY Obejmują wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, usług obcych oraz opłacenie."— Zapis prezentacji:

1

2 KOSZTY Obejmują wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, usług obcych oraz opłacenie czynnika ludzkiego. W praktyce do kosztów zalicza się wydatki związane z opłaceniem niektórych podatków, ubezpieczeń społecznych itp.

3 Przedsiębiorstwa mogą ewidencjonować koszty na trzy sposoby: 1.Tylko w układzie rodzajowym (zespół 4) 2. Tylko w układzie funkcjonalnym (zespół 5) 3. W układzie mieszanym (układ rodzajowy i funkcjonalny jednocześnie)

4 Ewidencja układu rodzajowego kosztów odpowiada nam na pytanie jakie koszty (jakiego rodzaju koszty) ponosi przedsiębiorstwo, Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym odpowiada na pytanie ile wynosi jednostkowy techniczny koszt wytworzenia wyrobu gotowego, Najlepszym rozwiązaniem jest dla przedsiębiorstwa ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym jednocześnie.

5 -Zużycie materiałów i energii -Usługi obce -Podatki i opłaty -Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -Wynagrodzenia -Amortyzacja -Pozostałe koszty (rodzajowe) Konta układu rodzajowego to:

6 -Koszty produkcji (koszty działalności produkcyjnej, produkcja podstawowa) -Koszty wydziałowe -Koszty sprzedaży -Koszty działalności pomocniczej, bytowej, socjalnej -Koszty zarządu -Rozliczenie kosztów działalności Konta układu funkcjonalnego to:

7 Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zakresu informacji jest ujmowanie w przedsiębiorstwie kosztów na kontach układu rodzajowego i funkcjonalnego jednocześnie. Przy tym sposobie ewidencji konta kosztów zespołu 4 grupują koszty proste wg rodzaju, które równolegle są przeksięgowywane na konta kosztów zespołu 5 za pośrednictwem konta ROZLICZENIE KOSZTÓW

8 Ewidencja kosztów wg tej metody przebiega w dwóch etapach: 1)Etap pierwszy to ewidencja kosztów w układzie rodzajowym 2)Etap drugi to rozliczenie kosztów rodzajowych na miejsce ich powstawania za pośrednictwem konta ROZLICZENIE KOSZTÓW

9 Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5 Etap I Różne konta Konta kosztów rodzajowych Wynik finansowy (1)(2) Operacje : 1) Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym 2) Przeniesienie kosztów rodzajowych na wynik finansowy

10 Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5 c.d. Etap II Rozliczenie kosztów Koszty działalności produkcyjnej (3) Operacje : 3) Rozliczenie kosztów rodzajowych na konta kosztów działalności

11 Schemat rozliczenia kosztów produkcji Rozliczenie kosztów Koszty działalności produkcji Produkty Koszt własny sprzedanych produktów Rozliczenie kosztów działalności (1) (2)(3) (4) (5) Op. 1) Rozliczenie kosztów rodzajowych na działalność produkcyjną Op. 2) Przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produkcji Op. 3) Przyjęcie produktu do magazynu wg planowanego kosztu zakupu Op. 4) Wydanie produktów z magazynu do sprzedaży Op. 5) Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych produktów

12 PRZYKŁAD Salda początkowe wybranych kont wynoszą: 1.Materiały 20.000,- 2.Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt 2.000,- 3.Środki trwałe 480.000,- MateriałyOCE materiałówŚrodki trwałe Sp) 20 000,- Sp) 2 000,- Sp) 480 000,-

13 Op. 1 Rw – wydanie materiałów do zużycia wg rozdzielnika a)Materiały bezpośrednie 6 000,- b)Materiały pośrednie wydziałowe 3 000,- c)Materiały dla zarządu 1 000,- Op. 2 Pk – przeksięgowanie odchyleń przypadających na zużyte materiały wg rozdzielnika Op. 3 Lista płac za bieżący miesiąc wg rozdzielnika a)Płace bezpośrednie 70 000,- b)Płace pośrednie wydziałowe 20 000,- c)Płace pracowników zarządu 10 000,- OPERACJE:

14 MateriałyOCE materiałówŚrodki trwałeZużycie materiałów WynagrodzeniaRozr. z pr. z tyt. wyn. Rozliczenie kosztówKoszty produkcjiKoszty wydziałoweKoszty zarządu UKŁAD FUNKCJONALNY Sp) 20 000,-10 000,- (1Sp) 2 000,-1 000,- (2Sp) 480 000,-1) 10 000,- 2) 1 000,- 3)100 000,-100 000,-(3 10 000,- (1abc 1 000,- (2abc 100 000,-(3abc 1a) 6 000,- 2a) 600,- 3a) 70 000,- 1b) 3 000,- 2b) 300,- 3b) 10 000,- 1c) 1 000,- 2c) 100,- 3c) 10 000,- ROZWIĄZANIE

15 Przygotował Łukasz Marcinowski IV a TE


Pobierz ppt "KOSZTY Obejmują wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych, usług obcych oraz opłacenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google