Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ?"— Zapis prezentacji:

1 WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ?
Monika Schalotte Dagmara Gajewska Adrianna Krumrik Natalia Świderek

2 Źródła wody pitnej W naszej miejscowości mamy dwa systemy zaopatrywania ludność w wodę: indywidualny (studnie gospodarcze), centralny (wodociągi). System centralny: Prawie wszyscy mieszkańcy Bolewic objęci są systemem centralnym, tylko nieliczni (mieszkający na obrzeżach wsi) czerpią wodę ze studni własnych. Dostarczanie ciągłe wody do osiedli i mieszkań za pomocą wodociągów było dążeniem ludzi niemal od początków cywilizacji. Posiadanie wodociągu w osiedlu było wówczas specjalnie nadanym przywilejem. Obecnie uważamy to za normę i dziwi nas, gdy trafiamy w miejsce, gdzie nie ma bieżącej wody. Wodociągi dzielimy na zasilane: wodą głębinową, wodą powierzchniową. Nasz wodociąg jest zasilany wodą głębinową. Mamy dwie studnie (jedna zapasowa) o głębokości około 60 m. System indywidualny: Studnia, prawidłowa pod względem sanitarnym powinna np.: korzystać z wód podziemnych płytkich, być usytuowana na terenie wzniesionym, być dezynfekowana (najpraktyczniej roztworem wapna chlorowanego). Z wywiadu z właścicielami studni wynika, że woda jest czysta i jest badana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

3 JAKIE WYMAGANIA POWINNA SPEŁNIAĆ WODA PITNA?
Woda do picia musi odpowiadać ściśle określonym wymaganiom: powinna być chłodna, bezbarwna, bezwonna, klarowna o dobrym smaku. Musi być także czysta pod względem biologicznym i chemicznym. Określają to odpowiednie normy, a badania przeprowadzają stacje sanitarno-epidemiologiczne.

4 Warunki fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia
Lp. Nazwa substancji Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l] 1. Amoniak 0,5 2. Azotany (NO3 -) 50 3. Azotyny (NO2 -) 0,1 4. Chlor wolny 0,3 5. Chlorki 250 6. Mangan 0,05 7. Odczyn (pH) 6,5-9,5 8. Siarczany 9. Twardość jako CaCO3 60-500 10. Żelazo 0,2

5 Warunki bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna
Lp. Wskaźnik jakości wody Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika Liczba bakterii Objętość próbki [ml] 1. Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) 100 2. Bakterie grupy coli* 3. Enterokoki (paciorkowce kałowe) 4. Clostridia redukcje siarczyny ** 5. Ogólna liczba bakterii w 37 stopniach C 20 1 6. Ogólna liczba bakterii w 22 stopniach C * Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie w kolejnych próbówkach do 5% próbek w ciągu roku. ** Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych

6 Metody uzdatniania wody
1.Chlorowanie- metoda odkażania wody przez nasycenie jej chlorem gazowym, dodanie podchlorynu sodowego, wapniowego lub chloroamin nieorganicznych. 2.Odwrócona osmoza- stosuje się ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ściekach. 3.Wymiana jonowa- proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony znajdujące się w otaczającym go roztworze: 4.Dezynfekcja-jest to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale 5.Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV- dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku i zapachu 6.Preparaty chemiczne- dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak, aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia 7.Filtracja mechaniczna-ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp. 8.Filtracja na węglu aktywnym - stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku i barwy. 9.Odżelaziacze i odmanganiacze-proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodze wymiany jonowej. Proces odmanganiania możemy przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrującym lub na drodze wymiany jonowej. 10.Ozonowanie- jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). Woda mieszana jest z ozonem w mieszalnikach inżektorowych i nasycona przepływa przez zbiornik kontaktowy, gdzie zachodzi proces dezynfekcji 11.Usuwanie azotanów- azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej. 12.Zmiękczanie- polega na usuwaniu twardości wody na drodze wymiany jonowej.

7 Badanie czystości wody wodociągowej i ze studni.
Nazwa wskaźnika Woda wodociągowa Woda ze studni Zapach brak zapachu Barwa bezbarwna lekko słomkowa pH 7,5 Oznaczanie azotynów 0,0 mg/l 0,1 mg/l Oznaczanie azotanów 5 mg/l Stężenie związków amonowych NH3 1,0 Oznaczanie fosforanów 0,0 0,25 Twardość wody węglanowa znacznie twarda średnio twarda Oznaczanie żelaza 0,1 0,5

8 Nasze wnioski po przeprowadzonej analizie wody
Na jednym ze spotkań zespołu projektowego badaliśmy czystość wody wodociągowej i wody ze studni (wody tej nie używa się do picia tylko do celów gospodarczych). Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż wszystkie wyniki wyszły po naszej myśli. Cieszymy się, że woda w okolicy jest zdatna do picia. Porównaliśmy nasze wyniki z normami obowiązującymi w Polsce oraz z wynikami badań firmy SGS EKO-PROJEKT. Wszystkie wskaźniki mieszczą się w granicach normy. Uczestnicy projektu wykonują analizę wody.

9 Badanie czystości wody pitnej- galeria

10 STACJA UZDATNIANIA WODY W BOLEWICACH

11 W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody
W gminie Miedzichowo mamy dwie stacje uzdatniania wody. Jedną w Bolewicach, a drugą w Miedzichowie. Bolewice zaopatrują Grudną i Bolewicko. Mamy dwie studnie głębinowe pompujące wodę o głębokości ok.63 metrów (jedna jest rezerwowa). W naszej stacji uzdatniania wody są 4 aeratory i 4 filtry. Aerator służy do napowietrzenia wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu. Ten proces nazywamy odżelazianie i odmanganianie. Filtr wykonuje filtrację. Jest to usuwanie zanieczyszczeń za pomocą przepuszczania wody przez ośrodek porowaty. Następną operacją jest dezynfekcja. Usuwa bakterie i mikroorganizmy zawarte w wodzie. Odpowiedzialny jest za to proces chlorowania, ozonowania oraz naświetlania promieniami ultrafioletowymi. W naszej stacji nie stosuje się wyżej wymienionych metod, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Woda nie zawiera szkodliwych bakterii. Kolejnym procesem jest odgazowanie, które ma na celu usunięcie gazów rozpuszczonych w wodzie. Jednym z nich jest dwutlenek węgla. Czystość wody badana jest raz w miesiącu przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną i SGS EKO-PROJEKT.

12 Wyniki badania wody wodociągowej przez stację SGS EKO-PROJEKT
strona 1.

13 Wyniki badania wody wodociągowej przez stację SGS EKO-PROJEKT
strona 2.

14 Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach -galeria


Pobierz ppt "WODA, KTÓRĄ PIJEMY,CZYLI NA CZYM POLEGA UZDATNIANIE WODY PITNEJ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google