Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole Raba Wyżna 17.03.2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole Raba Wyżna 17.03.2006r."— Zapis prezentacji:

1 WODA W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole Raba Wyżna 17.03.2006r

2 Substancja życia Woda stanowi podstawę życia wszystkich organizmów, a także większości abiotycznych procesów na Ziemi. Jest głównym składnikiem organizmów roślinnych i zwierzęcych, a jej nadmierny ubytek lub niepożądane zanieczyszczenia prowadzą do śmierci roślin, zwierząt i ludzi.

3 Czym jest woda....? Z chemicznego punktu widzenia woda stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, występujących na ziemi. W wodzie mogą znajdować się koloidy i zawiesiny. Substancje występujące w wodzie są pochodzenia naturalnego lub są wprowadzane do wód na skutek działalności człowieka.

4 Woda – najprostsza substancja świata Jak widzimy woda należy do najprostszych związków chemicznych występujących w przyrodzie. Składa się tylko z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu – H 2 O. H2OH2O

5 Funkcje wody w organizmie Bilans wodny organizmu jest utrzymywany przez odpowiedni pobór wody ze środowiska i jej wydalanie Woda w organizmie pełni funkcje: rozpuszczalnika czynnika umożliwiającego wymianę ciepła czynnika transportującego substancje między poszczególnymi tkankami

6 Zanim odkręcisz kran.... Woda jako podstawowe źródło zaopatrzenia ludności a przede wszystkim woda, którą czerpiemy z naszych kranów powinna się charakteryzować następującymi własnościami :

7 powinna być klarowna, bezbarwna i orzeźwiająca w smaku; nie może zawierać składników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, a także nadmiernej ilości związków żelaza, manganu, wapnia i magnezu; nie może zawierać bakterii chorobotwórczych, pasożytów zwierzęcych oraz ich larw i jaj. Pożądane jest, aby woda zawierała odpowiednie ilości składników potrzebnych dla organizmu ludzkiego, jak jod i fluor

8 W celu określenia substancji zawartych w wodzie przed dopuszczeniem jej do użytku należy przeprowadzić szereg badań fizyko- chemicznych, które polegają na określeniu pewnych cech składników, na podstawie których można odpowiedzieć na następujące pytania:

9 jaki jest charakter i skład wody oraz jej przydatność do ściśle określonego celu; czy badana woda odpowiada wymaganiom higieniczno – sanitarnym; czy woda nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia; jak przebiega stosowany proces uzdatniania wody

10 badanie sanitarne skrócone badanie sanitarne rozszerzone badanie sanitarne pełne W zależności od postawionego pytania ustala się odpowiedni zakres i określa te cechy wody, na podstawie których można ją scharakteryzować. W praktyce stosowane są następujące zakresy badań fizyko-chemicznych :

11 Badanie sanitarne skrócone Wykonywane jest ono w stacjach wodociągowych (oraz w punktach kontrolnych) przy rutynowej kontroli jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Obejmuje ono oznaczenie: barwy, mętności, zapachu, odczynu, wolnego CO 2, zasadowości, twardości, żelaza, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów(III), azotanów(V), utlenialności Dodatkowo oznacza się również zawartość chloru pozostałego lub ozonu.

12 Badanie sanitarne rozszerzone Badanie to ma na celu ustalenie przydatności wody do picia i potrzeb niektórych przemysłów. Zakres jego obejmuje: badanie sanitarne skrócone oraz oznaczanie suchej pozostałości (ogólnej, mineralnej, straty przy prażeniu) i siarczanów.

13 Badanie sanitarne pełne Powyższe badanie wykonuje się w celu poznania ogólnego fizyko-chemicznego wody przeznaczonej do celów wodociągowych. Zakres obejmuje analizę rozszerzoną, oznaczenie zawartości fluorków i metali ciężkich. W przypadku wód powierzchniowych dodatkowo oznacza się zawartość azotu organicznego, fosforanów oraz stężenie zanieczyszczeń specyficznych, doprowadzanych do odbiorników ze ściekami przemysłowymi.

14 A jaka woda płynie z kranu w szkole? - Badania wody Zakres badania wody ustala się w zależności od jej przeznaczenia i tak dla kontroli jakości wody do picia i potrzeb gospodarstwa domowego wykonuje się tzw. badania skrócone.

15 Przeprowadzone badania skrócone wody wodociągowej obejmowały temperatura mętność barwa zapach odczyn twardość chlorki azotany(III) i azotany(V) Fosfor całkowity Badanie rozpuszczonego tlenu

16 W dniu 06.02.2006r uczennice klasy II w składzie: Anita Kołodziejska Anita Kołodziejska Joanna Bogdał Joanna Bogdał Jolanta Gwiżcz Jolanta Gwiżcz Sabina Koszarek Sabina Koszarek Dorota Traczyk Dorota Traczyk Natalia Zając Natalia Zając Przeprowadziły badania fizyko-chemiczne jakości wody wodociągowej w naszym gimnazjum.

17 Jakie otrzymały wyniki analiz?

18 Analiza fizyczna wody ANALIZAWYNIKWNIOSEK temperatura 12[ 0 C]Temperatura jest dobra mętność 53[mg/dm 3 ]Mętność wody wodociągowej jest zadowalająca barwa bezbarwnaWoda ma odpowiednie zabarwienie zapach Wyraźny zapach roślinny II klasa czystości wód

19 Analiza chemiczna wody ANALIZAWYNIKWNIOSEK Odczyn, pH 6,0-6,5Woda ma dobre pH (II klasa czystości wody) Twardość 14 0 dJest to woda twarda Chlorki >300mg/dm 3 Świadczy to o II klasie czystości wody Azotany ogólnie 5 mg/dm 3 Ilość azotanów nie jest szkodliwa

20 Analiza chemiczna wody ANALIZAWYNIKWNIOSEK Fosfor całkowity 0,4 mg/dm 3 Zawartość fosforu jest dobra miesi się w granicach wód II klasy czystości Tlen rozpuszczony 13,7mg/dm 3 co stanowi 105% nasycenia Stopień nasycenia wody tlenem jest doskonały

21 Wniosek z przeprowadzonych badań WODA W NASZEJ SZKOLE ZALICZA SIĘ DO II KLASY CZYSTOŚCI WÓD. MOŻNA JĄ STOSOWAĆ DO PICIA.

22 Wody o II klasie czystości spełniają w odniesieniu do większości jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych. Wody w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym:

23 Woda jest substancją niezwykłą, bardzo cenną i niezastąpioną, a jej występowanie na Ziemi jest gwarantem życia oraz wszelkiego rozwoju w środowisku przyrodniczym. Ważne jest, aby użytkownicy tego daru natury mieli świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi może doprowadzić do ich nieodwracalnej degradacji, a w konsekwencji spowodować zminimalizowanie ilości źródeł wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Najniezwyklejsza substancja na ziemi

24 Oszczędzaj każdą kroplę wody Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. Różnią się one dość znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do podstawowych należą:

25 Dbałość o jakość sieci wodnej, w szczególności: likwidacja przecieków montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, jak np. podwójne spłuczki Montaż perlatorów

26 Racjonalne używanie wody w trakcie mycia się podczas zmywania naczyń i sprzątania do podlewania.

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WODA W NASZEJ SZKOLE Raport z przeprowadzonej analizy jakościowej wody w naszej szkole Raba Wyżna 17.03.2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google