Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co o wodzie warto wiedzieć ?. Woda jest związkiem tlenu z wodorem Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H 2 O Wzór strukturalny wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co o wodzie warto wiedzieć ?. Woda jest związkiem tlenu z wodorem Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H 2 O Wzór strukturalny wody."— Zapis prezentacji:

1 Co o wodzie warto wiedzieć ?

2 Woda jest związkiem tlenu z wodorem Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H 2 O Wzór strukturalny wody

3 Woda pod wpływem prądu elektrycznego rozkłada się na wodór i tlen 2H 2 O 2H 2 + O 2 Substrat Produkty +

4 Asocjacja cząsteczek wody

5 Woda jest rozpuszczalnikiem dla bardzo wielu substancji, których cząsteczki mają budowę podobną do budowy cząsteczki wody Substancje dzielimy na: rozpuszczalne nierozpuszczalne

6 Mieszaniny

7 Właściwości fizyczne wody: Ciecz Bezbarwna Bez smaku i zapachu Temperatura krzepnięcia 0ºC Temperatura wrzenia 100ºC Słabo przewodzi ciepło i elektryczność Zamarzając zwiększa swoją objętość o 9,3% Gęstość wody wynosi 1 g/cm 3

8 Stany skupienia wody Gazowy – para wodna Stały – lód Ciekły - wody

9 Obieg wody w przyrodzie

10

11 Projekt badania wody

12 Źródłami zanieczyszczeń wód są także ścieki przemysłowe i komunalne, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Zanieczyszczenia wód mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, powodują zmianę smaku, zapachu, barwy i pH wody oraz jej zmętnienie. Mogą występować w postaci rozpuszczonej lub tworzyć układ koloidalny albo zawiesinę.

13 a)Azotany b)Chlorki c)Siarczyny d)Fosforany e)Fenole f)Barwniki g)Pestycydy h)Detergenty Najważniejsze czynnik zanieczyszczające to:

14 Czystość wód powierzchniowych określa się za pomocą wskaźników zanieczyszczeń, bierzemy przy tym pod uwagę cechy chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. Wskaźniki zanieczyszczeń wód powierzchniowych

15 Temperatura, która powinna mieścić się w granicach od 0 do 25*C Smak, słony oznacza obecność chlorku sodu w wodzie, gorzki-obecność siarczka magnezu, wyróżniamy jeszcze dwa smaki kwaśny i słodki. Zapach, związany jest z występowaniem w wodzie różnych związków organicznych, drobnoustrojów lub też niektórych gazów. Odczyn wody (pH) ma on mieścić się w granicach od 6 do 8,5. Do fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń należą :

16 Twardość wody ma związek z obecnością w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów wapnia i magnezu. Rozróżnia się twardość wody przemijającą (pochodzącą przede wszystkim od węglanów, wodorowęglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu, które podczas gotowania są wytrącone w postaci osadów węglanów) oraz nieprzemijającą (spowodowaną zwłaszcza obecnością siarczanów wapnia i magnezu, które pozostają w wodzie po gotowaniu). Woda o twardości poniżej 7 º (1 º =10 mg CaO na dm 3 wody) nosi nazwę miękkiej, powyżej tej wartości twardej. Mętność, zależy od obecności w wodzie nierozpuszczalnych substancji organicznych (roślinnych i zwierzęcych) oraz nie organicznych (np. gliny, piasku)

17 Utlenialność- jest to ilość tlenu potrzebna do utlenienia substancji organicznych zawartych w wodzie, jest to umowny wskaźnik określający zużycie nadmanganianu potasu przez łatwo utleniające się substancje chemiczne, np. siarkowodór. Utlenialność wód wynosi od 4mg O 2 /dm 3 dla wód czystych do kilkuset mg O 2 /dm 3 dla wód zanieczyszczonych;

18 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BzT 5 ) – jest to umowny wskaźnik określający ilość tlenu zużytego rozkładu związków organicznych zawartych w wodzie lub ściekach w temperaturze 20 º C przy udziale mikroorganizmów w ciągu 5 dni; Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) – jest to umowny wskaźnik ilości wód wyrażający ilość zużytego tlenu na procesy utleniania wskaźników organicznych i nieorganicznych (np. sole żelaza, siarki) ulegających utlenianiu w warunkach otoczenia.

19 Wyróżniamy trzy klasy wód naturalnych: I klasę stanowi woda, która nadaje się do picia, do hodowli ryb łososiowatych oraz dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. II klasa to woda nadająca się do hodowli pozostałych gatunków ryb, hodowli zwierząt gospodarskich oraz do celów rekreacyjnych i urządzania zorganizowanych kąpielisk III klasa to woda nadająca się do celów przemysłowych i nadawania terenów rolniczych

20 Badania Badania

21

22 Studnie, z których braliśmy wodę do badania

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Dziękujemy za uwagę ! Joanna Łożańska Magdalena Warchoł Ewelina Czaja Klaudia Szlachetko


Pobierz ppt "Co o wodzie warto wiedzieć ?. Woda jest związkiem tlenu z wodorem Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H 2 O Wzór strukturalny wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google