Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co o wodzie warto wiedzieć ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co o wodzie warto wiedzieć ?"— Zapis prezentacji:

1 Co o wodzie warto wiedzieć ?

2 Woda jest związkiem tlenu z wodorem
Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H2O Wzór strukturalny wody

3 Woda pod wpływem prądu elektrycznego rozkłada się na wodór i tlen
2H2O → 2H2 + O2 Substrat Produkty +

4 Asocjacja cząsteczek wody

5 Woda jest rozpuszczalnikiem dla bardzo wielu substancji, których cząsteczki mają budowę podobną do budowy cząsteczki wody Substancje dzielimy na: rozpuszczalne nierozpuszczalne

6 Mieszaniny

7 Właściwości fizyczne wody:
Ciecz Bezbarwna Bez smaku i zapachu Temperatura krzepnięcia 0ºC Temperatura wrzenia 100ºC Słabo przewodzi ciepło i elektryczność Zamarzając zwiększa swoją objętość o 9,3% Gęstość wody wynosi 1 g/cm3

8 Stany skupienia wody Stały – lód Ciekły - wody Gazowy – para wodna

9 Obieg wody w przyrodzie

10

11 Projekt badania wody

12 Źródłami zanieczyszczeń wód są także ścieki przemysłowe i komunalne, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Zanieczyszczenia wód mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, powodują zmianę smaku, zapachu, barwy i pH wody oraz jej zmętnienie. Mogą występować w postaci rozpuszczonej lub tworzyć układ koloidalny albo zawiesinę.

13 Najważniejsze czynnik zanieczyszczające to:
Azotany Chlorki Siarczyny Fosforany Fenole Barwniki Pestycydy Detergenty

14 Wskaźniki zanieczyszczeń wód powierzchniowych
Czystość wód powierzchniowych określa się za pomocą wskaźników zanieczyszczeń, bierzemy przy tym pod uwagę cechy chemiczne, fizyczne oraz biologiczne.

15 Do fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń należą :
Temperatura, która powinna mieścić się w granicach od 0 do 25*C Smak, słony oznacza obecność chlorku sodu w wodzie, gorzki-obecność siarczka magnezu, wyróżniamy jeszcze dwa smaki kwaśny i słodki. Zapach, związany jest z występowaniem w wodzie różnych związków organicznych, drobnoustrojów lub też niektórych gazów. Odczyn wody (pH) ma on mieścić się w granicach od 6 do 8,5.

16 Twardość wody ma związek z obecnością w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów wapnia i magnezu. Rozróżnia się twardość wody przemijającą (pochodzącą przede wszystkim od węglanów, wodorowęglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu, które podczas gotowania są wytrącone w postaci osadów węglanów) oraz nieprzemijającą (spowodowaną zwłaszcza obecnością siarczanów wapnia i magnezu, które pozostają w wodzie po gotowaniu). Woda o twardości poniżej 7º (1º=10 mg CaO na dm3 wody) nosi nazwę miękkiej, powyżej tej wartości twardej. Mętność, zależy od obecności w wodzie nierozpuszczalnych substancji organicznych (roślinnych i zwierzęcych) oraz nie organicznych (np. gliny, piasku)

17 Utlenialność- jest to ilość tlenu potrzebna do utlenienia substancji organicznych zawartych w wodzie, jest to umowny wskaźnik określający zużycie nadmanganianu potasu przez łatwo utleniające się substancje chemiczne, np. siarkowodór. Utlenialność wód wynosi od 4mg O2/dm3 dla wód czystych do kilkuset mg O2/dm3 dla wód zanieczyszczonych;

18 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BzT5) – jest to umowny wskaźnik określający ilość tlenu zużytego rozkładu związków organicznych zawartych w wodzie lub ściekach w temperaturze 20ºC przy udziale mikroorganizmów w ciągu 5 dni; Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) – jest to umowny wskaźnik ilości wód wyrażający ilość zużytego tlenu na procesy utleniania wskaźników organicznych i nieorganicznych (np. sole żelaza, siarki) ulegających utlenianiu w warunkach otoczenia.

19 Wyróżniamy trzy klasy wód naturalnych:
I klasę stanowi woda, która nadaje się do picia, do hodowli ryb łososiowatych oraz dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. II klasa to woda nadająca się do hodowli pozostałych gatunków ryb, hodowli zwierząt gospodarskich oraz do celów rekreacyjnych i urządzania zorganizowanych kąpielisk III klasa to woda nadająca się do celów przemysłowych i nadawania terenów rolniczych

20 Badania

21

22 Studnie, z których braliśmy wodę do badania

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Joanna Łożańska Magdalena Warchoł Ewelina Czaja Klaudia Szlachetko
Dziękujemy za uwagę ! Joanna Łożańska Magdalena Warchoł Ewelina Czaja Klaudia Szlachetko


Pobierz ppt "Co o wodzie warto wiedzieć ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google