Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWARTOŚĆ FOSFORANÓW I AZOTANÓW W WODACH Z TERENU GMINY RABA WYŻNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWARTOŚĆ FOSFORANÓW I AZOTANÓW W WODACH Z TERENU GMINY RABA WYŻNA."— Zapis prezentacji:

1 ZAWARTOŚĆ FOSFORANÓW I AZOTANÓW W WODACH Z TERENU GMINY RABA WYŻNA

2 FOSFORANY

3 Fosforany- Fosforany- (nazwa systematyczna: fosforany)) - związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jaki i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów. Rozpuszczalność fosforanów w wodzie spada wraz z ich rzędowością. Prawie wszystkie sole pierwszorzędowe są dobrze rozpuszczalne, z drugorzędowych i trzeciorzędowych rozpuszczalne są tylko sole metali alkalicznych (poza litem) i amonu.

4 Fosfor jest głównym powodem pogorszenia jakości wody. Nawet minimalna jego zawartość ( kilka dziesiętnych mg/l) może spowodować groźne zanieczyszczenie. Zgodnie z Polską normą ścieki odprowadzane do wód stojących nie powinny zawierać więcej niż 1mg/l fosforu, natomiast ścieki odprowadzone do wód płynących więcej niż 5mg/l.

5 Dużą część fosforu w ściekach stanowią środki piorące, które stanowią największe zagrożenie dla życia rzeki. Rozwój rolnictwa i osiedli mieszkalnych zwiększa nawozy fosforowe stosowane w uprawach. Cześć tego fosforu wraz z odpadami również dostaje się do jezior i rzek duża zawartość fosforu w wodach może spowodować całkowite pokrycie wody roślinnością wodną.

6 PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

7 POTRZEBNY SPRZĘT Sprzęt laboratoryjny: Probówki Odczynniki Phosphate-1 Phosphate-2

8 PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA 1. Probówkę z tworzywa przepłucz kilkakrotnie badaną próbką, a następnie napełnij do poziomu czarnej kreski 5ml, po czym dodaj 5 kropli odczynnika Phosphate–1 i ostrożnie wymieszaj. 2. Małą probówkę umieść w zagłębieniu opakowania i dodaj 6 kropli odczynnika Phoshate-2.

9 3. Zanurz papierek testowy na 15 sekund w przygotowany roztworze (duża probówka), nadmiar cieczy strzepnij, następnie pasek testowy umieść na 15 sekund w małej probówce. Nadmiar cieczy strzepnij. Po upływie 1 minuty porównaj barwy papierka ze skalą barw na opakowaniu. Jeżeli aniony fosforanowe są obecne, papierek zabarwi się na kolor niebiesko-zielony.

10 4. Ocenę jakościową pomiaru fosforanów przeprowadź posługując się skalą: PunktacjaOcena jakościFosforany [mg/l] 5Doskonała0÷1 4Dobra1÷4 3Odpowiednia4÷10 2niska>10

11 WYNIKI

12 Wody z rzek z terenu gminy Raba Wyżna

13 Wnioski z przeprowadzonych badań: Wnioski z przeprowadzonych badań: Wody z rzek z terenu gminy Raba Wyżna nie zawierają fosforanów. Raba Wyżna0 mg/l doskonała Rokiciny Podhalańskie0 mg/l doskonała Bielanka0 mg/l doskonała Sieniawa0 mg/l doskonała Harkabuz0 mg/l doskonała Podsarnie0 mg/l doskonała Skawa0 mg/l doskonała Bukowina Osiedle0 mg/l doskonała

14 Wody ze studni z terenu gminy Raba Wyżna

15 Wnioski z przeprowadzonych badań: Wnioski z przeprowadzonych badań: Woda ze studni z Podsarnia zawiera fosforany lecz pozostałe nie zawierają. Raba Wyżna0 mg/l doskonała Rokiciny Podhalańskie0 mg/l doskonała Bielanka0 mg/l doskonała Sieniawa0 mg/l doskonała Harkabuz0 mg/l doskonała Podsarnie3 mg/l dobra Skawa0 mg/l doskonała Bukowina Osiedle0 mg/l doskonała

16 Wody z kranów z terenu gminy Raba Wyżna.

17 Wnioski z przeprowadzonych badań: Woda z kranu z Podsarnia zawiera fosforany lecz pozostałe nie zawierają. Raba Wyżna0 mg/l doskonała Rokiciny Podhalańskie0 mg/l doskonała Bielanka0 mg/l doskonała Sieniawa0 mg/l doskonała Harkabuz0 mg/l doskonała Podsarnie3 mg/l dobra Skawa0 mg/l doskonała Bukowina Osiedle0 mg/l doskonała

18 AZOTANY

19 Azotany(V)- to sole lub estry kwasu azotowego HNO 3 sąto także krystaliczne substancje, rozpuszczalne w wodzie, oprócz nielicznych azotanów zasadowych, mają silne właściwości utleniające w szczególności po stopieniu. Natomiast w roztworach nie posiadają takich właściwości.

20 Azotany(v) występują we wszystkich rodzajach wód. Do wód naturalnych dostają się ze cieków komunalnych i przemysłowych, z pól nawożonych nawozami azotanowymi, a także z rozkładu organicznych związków azotowych. Azotany występujące w wodach powierzchniowych przyspieszają eutrofizację, co powoduje zmniejszenie wydajności procesów uzdatniania wody oraz pogarsza jej smak i zapach.

21 Wysokie stężenia azotanów zagrażają zdrowiu, a nawet życiu. Z nich powstają rakotwórcze związki- nitrozoaminy. Szczególne niebezpieczeństwo azotany stanowią dla małych dzieci. We krwi dzieci do wieku jednego roku nie ma enzymów zdolnych do przeciwdziałania tworzeniu się methemoglobiny, dlatego też może nastąpić ich śmierć.

22 POTRZEBNY SPRZĘT Sprzęt laboratoryjny: Probówka Odczynniki: POCH – TEST do wykrywania azotanów

23 PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA: 1. Przepłucz próbówkę woda destylowaną, a następnie wlej do niej 10ml pobranej próbki wody z rzeki, studni, kranu. 2. Pola wskaźnikowe testu zanurz w badanym roztworze na 1 – 2 sekundy 3. Po wyjęciu testu strząśnij nadmiar wody, odczekaj ok. 1 minuty i porównaj zabarwienie paseczka z wzorcową skalą barw. 4. Odczytaj wynik.

24 WYNIKI

25 Wody z rzek z terenu gminy Raba Wyżna

26 Wnioski z przeprowadzonych badań: Wnioski z przeprowadzonych badań: Wody z rzek z terenu gminy Raba Wyżna nie zawierają azotanów. Raba Wyżna0 mg NO - 2 /l-brak Rokiciny Podhalańskie0 mg NO - 2 /l-brak Bielanka0 mg NO - 2 /l-brak Sieniawa0 mg NO - 2 /l-brak Harkabuz0 mg NO - 2 /l-brak Podsarnie0 mg NO - 2 /l-brak Skawa0 mg NO - 2 /l-brak Bukowina Osiedle0 mg NO - 2 /l-brak

27 Wody ze studni z terenu gminy Raba Wyżna

28 Wnioski z przeprowadzonych badań: Wnioski z przeprowadzonych badań: Wody ze studni z terenu gminy Raba Wyżna nie zawierają azotanów. Raba Wyżna0 mg NO - 2 /l-brak Rokiciny Podhalańskie0 mg NO - 2 /l-brak Bielanka0 mg NO - 2 /l-brak Sieniawa0 mg NO - 2 /l-brak Harkabuz0 mg NO - 2 /l-brak Podsarnie0 mg NO - 2 /l-brak Skawa0 mg NO - 2 /l-brak Bukowina Osiedle0 mg NO - 2 /l-brak

29 Wody z kranów z terenu gminy Raba Wyżna.

30 Wnioski z przeprowadzonych badań: Wnioski z przeprowadzonych badań: Wody z kranów z terenu gminy Raba Wyżna nie zawierają azotanów. Raba Wyżna0 mg NO - 2 /l-brak Rokiciny Podhalańskie0 mg NO - 2 /l-brak Bielanka0 mg NO - 2 /l-brak Sieniawa0 mg NO - 2 /l-brak Harkabuz0 mg NO - 2 /l-brak Podsarnie0 mg NO - 2 /l-brak Skawa0 mg NO - 2 /l-brak Bukowina Osiedle0 mg NO - 2 /l-brak

31 Badania wykorzystane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach Wodo jaka jesteś i co z tobą będzie? przeprowadzonych w ramach projektu Niezbadane tajemnice kropli wody w ramach grantowego projektu Równać Szanse 2007.

32 Wykonała: Paulina Bochnak


Pobierz ppt "ZAWARTOŚĆ FOSFORANÓW I AZOTANÓW W WODACH Z TERENU GMINY RABA WYŻNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google