Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Doświadczenia i przykłady – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Dezynfekcja z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Doświadczenia i przykłady – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Dezynfekcja z."— Zapis prezentacji:

1 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Doświadczenia i przykłady – Dr.-Ing. Burkhard Wricke E-Mail: wricke@tzw-dresden.de Dezynfekcja z użyciem chloru i dwutlenku chloru

2 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Treść Wprowadzenie Dezynfekcja z użyciem chloru i podchlorynów Dezynfekcja z użyciem dwutlenku chloru Przykłady zastosowania

3 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Rozwój w Niemczech Dezynfekcja tylko w ok. 50 % zakładów wodociągowych Najczęściej stosowane jest chlorowanie. Wzrasta zastosowanie dwutlenku chloru i dezynfekcji promieniem UV.

4 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Technika zastosowania chloru Dozowanie chloru (DIN EN 937, W623) Dozowanie podchlorynu sodu (DIN EN 901, W623) Dozowanie podchlorynu wapnia (DIN EN 900, W623) Wytworzenie w elektrolizie i dozowanie chloru gazowego, roztworów chloru i roztworów podchlorynu sodu (W229, W623) Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite

5 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Stężenie dozowanych roztworów standardowy roztwór podchlorynu sodu 150 g/l wolnego chloru elektroliza membranowa 1) 20 – 30 g/l wolnego chloru elektroliza komorowa 5 – 8 g/l wolnego chloru 1) przy zastosowaniu rozcieńczonego roztworu kwasu solnego lub podchlorynu sodu ok. 1g /l Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite

6 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Granice zastosowania chlorowania określa się przez następujące parametry jakościowe wody: -Wartość pH -Stężenie amonu -Stężenie i struktura huminów Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite

7 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Reakcje chloru przy dozowaniu do wody Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite

8 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Równowaga Cl 2 -HClO-ClO w wodzie przy wprowadzeniu Cl 2 z [Cl - ] = 1mval/l (z Axt 1970)

9 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Reakcje chloru z amonem NH 4 + + HOCl NH 2 Cl + H 2 O NH 2 Cl + HOClNHCl 2 + H 2 O NHCl + HOClNCl 3 + H 2 O

10 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Schemat punktu przegięcia chlorowania

11 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Partnerzy reakcji i produkty reakcji chloru

12 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Czynniki wpływające na tworzenie się haloformów Stężenie i rodzaj prekursorów Wartość pH Temperatura Stężenie bromku

13 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Minimalne tworzenie się THM po 24 godzinach w wybranych wodociągach

14 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Powody coraz częstszego zastosowania dwutlenku chloru Uniknięcie lub zmniejszenie tworzenia się THM W odróżnieniu od chloru: lepsze działanie przy wyższych wartościach pH Mniejszy wpływ na zapach i smak przy zastosowaniu wody powierzchniowej w uzdatnianiu wody do spożycia Zaawansowana technologia wytwarzania i dozowania Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

15 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Potencjał redoks dwutlenku chloru i chloru w zależności od wartości pH Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

16 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Metody wytwarzania dwutlenku chloru Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

17 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Instalacja dwutlenku chloru wytwarzanego w reakcji chloryn/kwas z proporcjonalną do przepływu regulacją (Źródło: www.prominent.de) Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

18 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Reakcje dwutlenku chloru Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

19 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Tworzenie się chlorynu przy różnych wartościach pH Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

20 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Reakcja chemiczna z substancjami istniejącymi w wodzie ChlorDwutlenek chloru AmonChloraminBrak reakcji FenoleChlorofenolUtlenianie Związki huminowe Chlorowanie, THM, AOX Utlenianie Żelazo-II, Mangan-II Utlenianie Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid

21 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wartości c. t dla uśmiercenia lub dezaktywacji patogenów Desinfektionswirkung

22 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Teoretyczne wartości c. t przy niemieckich wymaganiach dot. dezynfekcji Desinfektionswirkung

23 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakres i warunki graniczne zastosowania chloru, związków chloru i dwutlenku chloru

24 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Przykład 1: Wpływ dozowania dwutlenku chloru na tworzenie się związków biodegradowalnych

25 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden System dezynfekcji w austriackim zakładzie wodociągowym O3O3 WWHB ClO 2

26 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wpływ systemu dezynfekcji na liczbę kolonii

27 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Przykład 2: Przykład zażaleń dot. zapachu wody przy zastosowaniu chloru i dwutlenku chloru

28 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden

29 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Przykład 3: Możliwości wyeliminowania amonu w uzdatnianiu w celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji przy zastosowaniu chloru

30 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Charakterys- tyka wody gruntowej Możliwe etapy uzdatnianiaUwagi NH 4 + < 2 mg/lNapowietrzanie (otwarte lub zamknięte) Otwarte: Woda surowa zawierająca wodorosiarczki i/lub metan, w której nie ma równowagi wapń-kwas węglowy; Zamknięte: Woda surowcowa z równowagą wapń-kwas węglowy Filtracja szybka (zwykle filtr jednowarstwowy) Odżelazianie, nitryfikacja i odmanganianie w złożu filtrującym, w miarę możliwości unikać utleniania metanu w filtrze NH 4 + > 2 – 4 mg/l Filtracja jednostopniowa: poddawanie działaniu technicznego tlenu Filtracja dwustopniowa: Napowietrzenie przed każdym etapem filtracji, ewentualnie użycie zamkniętego filtra ciśnieniowego Filtracja sucha Patrz wyżej. Przy dużym ciśnieniu filtra, ewentualnie też przy jednostopniowej filtracji napowietrzanie ciśnieniowe wystarczające Przy dwustopniowej filtracji zazwyczaj odżelazianie w 1. etapie, nitryfikacja i odmanganianie w 2. etapie NH 4 + > 4,0 mg/lFiltracja jednostopniowa: poddawanie działaniu technicznego tlenu Filtracja dwustopniowa: poddawanie działaniu technicznego tlenu Filtracja sucha Napowietrzanie ciśnieniowe zwykle niewystarczające nawet przy dwustopniowej filtracji

31 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Streszczenie Granice zastosowania chloru i dwutlenku chloru są określone przez cechy wody. Działanie chloru jest mniej skuteczne w wysokim pH (> 8) i zwiększonym stężeniu amonu. W takich warunkach lepiej zastosować dwutlenek chloru. Tworzenie się produktów ubocznych jest dla chloru określone przez DOC, zawartość bromku i dawkę chloru, a dla dwutlenku chloru przez DOC, wartość pH i dawkę dwutlenku chloru. W odróżnieniu od chloru, dwutlenek chloru wykazuje mniejszy potencjał tworzenia substancji zmieniających smak i zapach wody.


Pobierz ppt "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Doświadczenia i przykłady – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Dezynfekcja z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google