Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dezynfekcja z użyciem chloru i dwutlenku chloru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dezynfekcja z użyciem chloru i dwutlenku chloru"— Zapis prezentacji:

1 Dezynfekcja z użyciem chloru i dwutlenku chloru
– Doświadczenia i przykłady – Dr.-Ing. Burkhard Wricke

2 Treść Wprowadzenie Dezynfekcja z użyciem chloru i podchlorynów
Dezynfekcja z użyciem dwutlenku chloru Przykłady zastosowania

3 Rozwój w Niemczech Dezynfekcja tylko w ok. 50 % zakładów wodociągowych
Najczęściej stosowane jest chlorowanie. Wzrasta zastosowanie dwutlenku chloru i dezynfekcji promieniem UV.

4 Technika zastosowania chloru
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Technika zastosowania chloru Dozowanie chloru (DIN EN 937, W623) Dozowanie podchlorynu sodu (DIN EN 901, W623) Dozowanie podchlorynu wapnia (DIN EN 900, W623) Wytworzenie w elektrolizie i dozowanie chloru gazowego, roztworów chloru i roztworów podchlorynu sodu (W229, W623)

5 Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite
Stężenie dozowanych roztworów standardowy roztwór podchlorynu sodu g/l wolnego chloru elektroliza membranowa1) – 30 g/l wolnego chloru elektroliza komorowa – 8 g/l wolnego chloru 1) przy zastosowaniu rozcieńczonego roztworu kwasu solnego lub podchlorynu sodu ok. 1g /l

6 Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite
Granice zastosowania chlorowania określa się przez następujące parametry jakościowe wody: Wartość pH Stężenie amonu Stężenie i struktura huminów

7 Reakcje chloru przy dozowaniu
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Reakcje chloru przy dozowaniu do wody

8 Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite
Równowaga Cl2-HClO-ClO w wodzie przy wprowadzeniu Cl2 z [Cl-] = 1mval/l (z Axt 1970)

9 Reakcje chloru z amonem
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Reakcje chloru z amonem NH4+ + HOCl NH2Cl + H2O NH2Cl + HOCl NHCl2 + H2O NHCl + HOCl NCl3 + H2O

10 Schemat punktu przegięcia chlorowania
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Schemat punktu przegięcia chlorowania

11 Partnerzy reakcji i produkty
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Partnerzy reakcji i produkty reakcji chloru

12 Czynniki wpływające na tworzenie się haloformów
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Czynniki wpływające na tworzenie się haloformów Stężenie i rodzaj prekursorów Wartość pH Temperatura Stężenie bromku

13 Minimalne tworzenie się THM po 24 godzinach w wybranych wodociągach
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlor und Hypochlorite Minimalne tworzenie się THM po 24 godzinach w wybranych wodociągach

14 Powody coraz częstszego zastosowania dwutlenku chloru
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid Powody coraz częstszego zastosowania dwutlenku chloru Uniknięcie lub zmniejszenie tworzenia się THM W odróżnieniu od chloru: lepsze działanie przy wyższych wartościach pH Mniejszy wpływ na zapach i smak przy zastosowaniu wody powierzchniowej w uzdatnianiu wody do spożycia Zaawansowana technologia wytwarzania i dozowania

15 Potencjał redoks dwutlenku chloru i chloru w zależności od wartości pH
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid Potencjał redoks dwutlenku chloru i chloru w zależności od wartości pH

16 Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid
Metody wytwarzania dwutlenku chloru

17 Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid
Instalacja dwutlenku chloru wytwarzanego w reakcji chloryn/kwas z proporcjonalną do przepływu regulacją (Źródło:

18 Reakcje dwutlenku chloru
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid Reakcje dwutlenku chloru

19 Tworzenie się chlorynu przy różnych wartościach pH
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid Tworzenie się chlorynu przy różnych wartościach pH

20 Reakcja chemiczna z substancjami istniejącymi w wodzie
Desinfektion mit chemischen Stoffen – Chlordioxid Reakcja chemiczna z substancjami istniejącymi w wodzie Chlor Dwutlenek chloru Amon Chloramin Brak reakcji Fenole Chlorofenol Utlenianie Związki huminowe Chlorowanie, THM, AOX Żelazo-II, Mangan-II

21 Wartości c.t dla uśmiercenia lub dezaktywacji patogenów
Desinfektionswirkung Wartości c.t dla uśmiercenia lub dezaktywacji patogenów

22 Teoretyczne wartości c.t przy niemieckich wymaganiach
Desinfektionswirkung Teoretyczne wartości c.t przy niemieckich wymaganiach dot. dezynfekcji

23 Zakres i warunki graniczne zastosowania chloru, związków chloru i dwutlenku chloru

24 Przykład 1: Wpływ dozowania dwutlenku chloru na tworzenie się związków biodegradowalnych

25 System dezynfekcji w austriackim zakładzie wodociągowym
WW HB ClO2 O3

26 Wpływ systemu dezynfekcji na liczbę kolonii

27 Przykład 2: Przykład zażaleń dot. zapachu wody przy zastosowaniu chloru i dwutlenku chloru

28

29 Przykład 3: Możliwości wyeliminowania amonu w uzdatnianiu w celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji przy zastosowaniu chloru

30 Charakterys- tyka wody gruntowej Możliwe etapy uzdatniania
Uwagi NH4+ < 2 mg/l Napowietrzanie (otwarte lub zamknięte) Otwarte: Woda surowa zawierająca wodorosiarczki i/lub metan, w której nie ma równowagi wapń-kwas węglowy; Zamknięte: Woda surowcowa z równowagą wapń-kwas węglowy Filtracja szybka (zwykle filtr jednowarstwowy) Odżelazianie, nitryfikacja i odmanganianie w złożu filtrującym, w miarę możliwości unikać utleniania metanu w filtrze NH4+ > 2 – 4 mg/l Filtracja jednostopniowa: poddawanie działaniu technicznego tlenu Filtracja dwustopniowa: Napowietrzenie przed każdym etapem filtracji, ewentualnie użycie zamkniętego filtra ciśnieniowego Filtracja sucha Patrz wyżej. Przy dużym ciśnieniu filtra, ewentualnie też przy jednostopniowej filtracji napowietrzanie ciśnieniowe wystarczające Przy dwustopniowej filtracji zazwyczaj odżelazianie w 1. etapie, nitryfikacja i odmanganianie w 2. etapie NH4+ > 4,0 mg/l Filtracja dwustopniowa: poddawanie działaniu technicznego tlenu Filtracja sucha Napowietrzanie ciśnieniowe zwykle niewystarczające nawet przy dwustopniowej filtracji

31 Streszczenie Granice zastosowania chloru i dwutlenku chloru są określone przez cechy wody. Działanie chloru jest mniej skuteczne w wysokim pH (> 8) i zwiększonym stężeniu amonu. W takich warunkach lepiej zastosować dwutlenek chloru. Tworzenie się produktów ubocznych jest dla chloru określone przez DOC, zawartość bromku i dawkę chloru, a dla dwutlenku chloru przez DOC, wartość pH i dawkę dwutlenku chloru. W odróżnieniu od chloru, dwutlenek chloru wykazuje mniejszy potencjał tworzenia substancji zmieniających smak i zapach wody.


Pobierz ppt "Dezynfekcja z użyciem chloru i dwutlenku chloru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google