Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW

2 Praca pod kierunkiem Kmdr ppor. Kowalewski
Prace wykonał : Lewandowski Mariusz

3 Jednym z ważniejszych elementów zabezpieczenia działań bojowych wojsk jest zaopatrzenie w wodę. Jest ona artykułem niezbędnym zarówno dla żołnierzy , jak i do celów technicznych i specjalnych. W naszych warunkach geograficznych i klimatycznych może wydawać się , że występuje wystarczająca liczba różnych zbiorników i źródeł wody, w związku z czym nie powinno być trudności z jej pozyskiwaniem dla potrzeb wojsk. Jednak już w okresie pokoju występuje w określonych rejonach Polski deficyt wody , zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. W warunkach wojennych - przy dużej koncentracji wojsk na stosunkowo niewielkim obszarze i dużym zapotrzebowaniu na wodę - może okazać się , że istniejące ujęcia wody nie wystarczą do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania. Należy liczyć się również z tym , że nawet w rejonach zasobnych w wodę może być ona nieprzydatna do określonych celów wskutek zanieczyszczenia jej środkami chemicznymi , promieniotwórczymi lub bakteriologicznymi , stosowanymi w czasie działań bojowych lub w wyniku dywersyjnej działalności nieprzyjaciela. Zdobycie w takich warunkach wody zdatnej do picia lub innych celów będzie stanowić bardzo ważny problem.

4 Do zaopatrywania wojsk w wodę w warunkach bojowych mogą być w zasadzie wykorzystywane wszystkie dostępne źródła wody , a więc zbiorniki powierzchniowe z wodą płynącą i stojącą , jak również istniejące studnie oraz sieć wodociągowa znajdująca się w rejonie rozmieszczenia wojsk lub poza tym rejonem. Dostarczanie wody pozyskiwanej ze źródeł położonych poza rejonem rozmieszczenia wojsk wiąże się z koniecznością wykorzystywania wielu środków transportowych , co często jest niecelowe , a niekiedy nawet niemożliwe do realizacji. W celu umożliwienia pozyskiwania wody w różnych warunkach i sytuacjach bojowych odziały i pododdziały rodzajów wojsk są wyposażone w etatowy sprzęt techniczny. Dzięki niemu mogą korzystać ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych oraz uzdatniać wodę i przechowywać ją. Do sprzętu tego należą ; studnie rurowe , zestawy filtrów , zbiorniki na wodę.

5 SYSTEMY ZAOPATRYWANIA W WODĘ
Niezależnie od rodzaju wykorzystanego źródła poboru wody zaopatrywanie wojsk w wodę na szczeblu oddziału może być organizowane i realizowane w sposób ; zdecentralizowany - polega na tym , że pododdziały rodzajów wojsk zaopatrują się w wodę samodzielnie urządzonych przez siebie punktach wodnych. W tym przypadku punkty te przygotowuje się jak najbliżej odbiorców, scentralizowany - polega na tym , że pododdziały są zaopatrywane przez punkty rozdziału wody , do których jest ona dostarczona z punktów wodnych przygotowywanych przez szczebel nadrzędny. Sposób ten stosuje się wówczas , gdy istnieją trudności ze zdobyciem wody w rejonach zajmowanych przez pododdziały. Dywizjon artylerii zaopatruje się w wodę samodzielnie. W tym celu urządza mały punkt wodny ( MPW) stanowiący podstawowe ogniwa zaopatrywania dywizjonu w wodę na potrzeby bytowe i techniczne. Większą ilość wody ( np. na cele specjalne ) będzie otrzymywać ze szczebla nadrzędnego.

6 W obu sposobach oczyszczania wody technologia obejmuje.
OCZYSZCZANIE WODY Oczyszczanie wody ma na celu usunięcie z niej szkodliwych i niepożądanych zanieczyszczeń ( naturalnych i celowych ) w stopniu odpowiednim do jej przeznaczenia. W obu sposobach oczyszczania wody technologia obejmuje. wstępne oczyszczanie wody - ma na celu zmniejszenie stopnia jej zanieczyszczenia , a tym samym przedłużenie okresu pracy urządzeń filtrujących i materiałów filtracyjnych. Woda we wstępnym oczyszczaniu traci % zanieczyszczeń mechanicznych , chemicznych i promieniotwórczych , około 100% zanieczyszczeń biologicznych , jak również zostają poprawione jej właściwości organoleptyczne, filtrowanie wody – stanowi podstawowy proces jej oczyszczania , polega na przetłaczaniu wody przez warstwy filtracyjne urządzeń filtrujących w celu całkowitego usunięcia pozostałych jeszcze zanieczyszczeń i polepszenia jej właściwości organoleptycznych końcowa dezynfekcja wody - przeprowadzana w zbiornikach ma na celu uniknięcie przypadkowego zanieczyszczenia wody drobnoustrojami. Każdorazowo ilość chloru w oczyszczonej wodzie powinna mieścić się w granicach 0,5 -–1,0 mg/l.

7 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE ORAZ RODZAJE WÓD
Woda znajdująca się w przyrodzie w stanie naturalnym występuje jako ; woda atmosferyczna ( opadowa ) w postaci gazowej ( para wodna ) , ciekłej ( mgła , chmury , deszcz ) i stałej ( grad , śnieg ) woda powierzchniowa płynąca ( rzeki , strumienie , potoki ) i stojąca ( morza , jeziora , stawy ) woda podziemna źródlana , zaskórna , gruntowa. W zależności od warunków klimatycznych i meteorologicznych oraz pór roku zachodzący w przyrodzie obieg wody powoduje , że jej ilości i jakość w danym rejonie jest zmienna w czasie. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie wpływają na jej właściwości fizyczne ( mętność , barwa , zapach , smak ) i chemiczne ( twardość pH , utlenialność , sole mineralne ) oraz sanitarne ( drobnoustroje chorobotwórcze ).

8 Do potrzeb bytowych zalicza się wodę przeznaczoną ;
na spożycie ( do przygotowania napojów i strawy ) , do celów sanitarno-higienicznych ( do mycia produktów spożywczych , kuchni , sprzętu kuchennego , menażek oraz do codziennej higieny osobistej żołnierzy ) , do celów medycznych ( do przygotowania porażonych i chorych oraz personelu służby zdrowia , do zabiegów leczniczych , sanitarnych , przyrządzania leków ) , Do potrzeb specjalnych zalicza się wodę przeznaczoną ; do przeprowadzania zabiegów specjalnych i sanitarnych związanych z oczyszczaniem ciała z substancji promieniotwórczych oraz środków chemicznych i biologicznych , do dezaktywacji , do dezynfekcji techniki wojskowej oraz umundurowania i oporządzenia. W warunkach polowych ( ćwiczenia , obozy ) oraz w działaniach bojowych , w celu operatywnego zaspokojenia potrzeb wojsk w wodę , powinno się w pierwszej kolejności wykorzystywać przystosowane źródła poboru wody , w których woda nie wymaga oczyszczania i nadaje się bezpośrednio do określonych celów.

9 ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU UV , LIKWIDUJĄCEGO BAKTERIE ZWANE LEGIONELLAMI
Legionella pneumophilia to najgroźniejszy przedstawiciel rodziny ponad 30 bakterii zwanych legionellami. Atakuje ludzi i często zabija swoje ofiary. Rozmnaża się w ciepłej wodzie i do organizmu dostaje się np. podczas korzystania z prysznica. Dawid Walker , dyrektor angielskiej firmy produkującej urządzenia do uzdatniania wody również na polskim rynku , dodaje , że infekcja może nastąpić również przy wdychaniu kropelek wody lub pary wodnej rozpylonej m.in przez klimatyzatory. Legionella żyje też w urządzeniach do podgrzewania wody , instalacjach wodociągowych , urządzeniach chłodniczych i nawilżających. Po zarażeniu uaktywnia się w organizmie dopiero po 5 dniach , powoduje objawy zbliżone do grypy lub przeziębienia i często nie zauważona zabija swoje ofiary. Są nimi głównie ludzie starsi lub osoby o obniżonej odporności organizmu.

10 CZY Z GROŹNĄ LEGIONELLĄ MOŻNA WALCZYĆ
Można i trzeba - przekonuje Dawid Walker . Są sposoby droższe i tańsze. Do pierwszych możemy zaliczyć utrzymanie wysokiej , na poziomie st. Ć temperatury cieczy w instalacji ciepłej wody. W instalacji zimnej wody jej temperatura powinna być mniejsza niż 20 st. Ć. Nie można dopuszczać do powstania zastoin wody , trzeba dbać o czystość instalacji , od czasu do czasu dezynfekować ją gorącą wodą lub odpowiednimi środkami albo stosować specjalne zasobniki wodne. Można również dezynfekować wodę promieniami ultrafioletowymi ( UV). Systemy UV potrafią skutecznie unieszkodliwić legionellę , salmonellę , pałeczki coli oraz większość bakterii mogących znajdować się w wodzie.

11 Zasada działa systemu UV
Urządzenie składa się z ; modułu elektrycznego , specjalnej komory, W osłonie kwarcowej , znajduje się lampa generująca promienie ultrafioletowe odpowiedniej długości , które działają na przepływającą wodę. Niszczą one kod genetyczny mikroorganizmów uniemożliwiających ich rozmnażanie. Dzięki temu bakterie przestają być niebezpieczne dla człowieka. Urządzenia UV w procesie dezynfekcji nie stosują i nie dodają do wody żadnych substancji chemicznych. Uzdatniona woda może wiec być następnie używana do celów spożywczych , higienicznych , w basenach , łaźniach oraz w przemyśle. Promienie UV są nieszkodliwe dla zdrowia człowieka , więc odkażoną przez promienie UV wodę można pić bez ograniczeń.


Pobierz ppt "ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google