Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW

2 Praca pod kierunkiem Kmdr ppor. Kowalewski Prace wykonał : Lewandowski Mariusz Lewandowski Mariusz

3 Jednym z ważniejszych elementów zabezpieczenia działań bojowych wojsk jest zaopatrzenie w wodę. Jest ona artykułem niezbędnym zarówno dla żołnierzy, jak i do celów technicznych i specjalnych. Jednym z ważniejszych elementów zabezpieczenia działań bojowych wojsk jest zaopatrzenie w wodę. Jest ona artykułem niezbędnym zarówno dla żołnierzy, jak i do celów technicznych i specjalnych. W naszych warunkach geograficznych i klimatycznych może wydawać się, że występuje wystarczająca liczba różnych zbiorników i źródeł wody, w związku z czym nie powinno być trudności z jej pozyskiwaniem dla potrzeb wojsk. Jednak już w okresie pokoju występuje w określonych rejonach Polski deficyt wody, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. W warunkach wojennych - przy dużej koncentracji wojsk na stosunkowo niewielkim obszarze i dużym zapotrzebowaniu na wodę - może okazać się, że istniejące ujęcia wody nie wystarczą do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania. W warunkach wojennych - przy dużej koncentracji wojsk na stosunkowo niewielkim obszarze i dużym zapotrzebowaniu na wodę - może okazać się, że istniejące ujęcia wody nie wystarczą do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania. Należy liczyć się również z tym, że nawet w rejonach zasobnych w wodę może być ona nieprzydatna do określonych celów wskutek zanieczyszczenia jej środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub bakteriologicznymi, stosowanymi w czasie działań bojowych lub w wyniku dywersyjnej działalności nieprzyjaciela. Należy liczyć się również z tym, że nawet w rejonach zasobnych w wodę może być ona nieprzydatna do określonych celów wskutek zanieczyszczenia jej środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub bakteriologicznymi, stosowanymi w czasie działań bojowych lub w wyniku dywersyjnej działalności nieprzyjaciela. Zdobycie w takich warunkach wody zdatnej do picia lub innych celów będzie stanowić bardzo ważny problem. Zdobycie w takich warunkach wody zdatnej do picia lub innych celów będzie stanowić bardzo ważny problem.

4 Do zaopatrywania wojsk w wodę w warunkach bojowych mogą być w zasadzie wykorzystywane wszystkie dostępne źródła wody, a więc zbiorniki powierzchniowe z wodą płynącą i stojącą, jak również istniejące studnie oraz sieć wodociągowa znajdująca się w rejonie rozmieszczenia wojsk lub poza tym rejonem. Dostarczanie wody pozyskiwanej ze źródeł położonych poza rejonem rozmieszczenia wojsk wiąże się z koniecznością wykorzystywania wielu środków transportowych, co często jest niecelowe, a niekiedy nawet niemożliwe do realizacji. W celu umożliwienia pozyskiwania wody w różnych warunkach i sytuacjach bojowych odziały i pododdziały rodzajów wojsk są wyposażone w etatowy sprzęt techniczny. Dzięki niemu mogą korzystać ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych oraz uzdatniać wodę i przechowywać ją. Dzięki niemu mogą korzystać ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych oraz uzdatniać wodę i przechowywać ją. Do sprzętu tego należą ; studnie rurowe, studnie rurowe, zestawy filtrów, zestawy filtrów, zbiorniki na wodę. zbiorniki na wodę.

5 SYSTEMY ZAOPATRYWANIA W WODĘ Niezależnie od rodzaju wykorzystanego źródła poboru wody zaopatrywanie wojsk w wodę na szczeblu oddziału może być organizowane i realizowane w sposób ; zdecentralizowany - polega na tym, że pododdziały rodzajów wojsk zaopatrują się w wodę samodzielnie urządzonych przez siebie punktach wodnych. W tym przypadku punkty te przygotowuje się jak najbliżej odbiorców, zdecentralizowany - polega na tym, że pododdziały rodzajów wojsk zaopatrują się w wodę samodzielnie urządzonych przez siebie punktach wodnych. W tym przypadku punkty te przygotowuje się jak najbliżej odbiorców, scentralizowany - polega na tym, że pododdziały są zaopatrywane przez punkty rozdziału wody, do których jest ona dostarczona z punktów wodnych przygotowywanych przez szczebel nadrzędny. Sposób ten stosuje się wówczas, gdy istnieją trudności ze zdobyciem wody w rejonach zajmowanych przez pododdziały. scentralizowany - polega na tym, że pododdziały są zaopatrywane przez punkty rozdziału wody, do których jest ona dostarczona z punktów wodnych przygotowywanych przez szczebel nadrzędny. Sposób ten stosuje się wówczas, gdy istnieją trudności ze zdobyciem wody w rejonach zajmowanych przez pododdziały. Dywizjon artylerii zaopatruje się w wodę samodzielnie. W tym celu urządza mały punkt wodny ( MPW) stanowiący podstawowe ogniwa zaopatrywania dywizjonu w wodę na potrzeby bytowe i techniczne. Większą ilość wody ( np. na cele specjalne ) będzie otrzymywać ze szczebla nadrzędnego.

6 OCZYSZCZANIE WODY Oczyszczanie wody ma na celu usunięcie z niej szkodliwych i niepożądanych zanieczyszczeń ( naturalnych i celowych ) w stopniu odpowiednim do jej przeznaczenia. Oczyszczanie wody ma na celu usunięcie z niej szkodliwych i niepożądanych zanieczyszczeń ( naturalnych i celowych ) w stopniu odpowiednim do jej przeznaczenia. W obu sposobach oczyszczania wody technologia obejmuje. o wstępne oczyszczanie wody - ma na celu zmniejszenie stopnia jej zanieczyszczenia, a tym samym przedłużenie okresu pracy urządzeń filtrujących i materiałów filtracyjnych. Woda we wstępnym oczyszczaniu traci 80-90% zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i promieniotwórczych, około 100% zanieczyszczeń biologicznych, jak również zostają poprawione jej właściwości organoleptyczne, o filtrowanie wody – stanowi podstawowy proces jej oczyszczania, polega na przetłaczaniu wody przez warstwy filtracyjne urządzeń filtrujących w celu całkowitego usunięcia pozostałych jeszcze zanieczyszczeń i polepszenia jej właściwości organoleptycznych o końcowa dezynfekcja wody - przeprowadzana w zbiornikach ma na celu uniknięcie przypadkowego zanieczyszczenia wody drobnoustrojami. Każdorazowo ilość chloru w oczyszczonej wodzie powinna mieścić się w granicach 0,5 -–1,0 mg/l.

7 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE ORAZ RODZAJE WÓD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE ORAZ RODZAJE WÓD Woda znajdująca się w przyrodzie w stanie naturalnym występuje jako ; woda atmosferyczna ( opadowa ) w postaci gazowej ( para wodna ), ciekłej ( mgła, chmury, deszcz ) i stałej ( grad, śnieg ) woda atmosferyczna ( opadowa ) w postaci gazowej ( para wodna ), ciekłej ( mgła, chmury, deszcz ) i stałej ( grad, śnieg ) woda powierzchniowa płynąca ( rzeki, strumienie, potoki ) i stojąca ( morza, jeziora, stawy ) woda powierzchniowa płynąca ( rzeki, strumienie, potoki ) i stojąca ( morza, jeziora, stawy ) woda podziemna źródlana, zaskórna, gruntowa. woda podziemna źródlana, zaskórna, gruntowa. W zależności od warunków klimatycznych i meteorologicznych oraz pór roku zachodzący w przyrodzie obieg wody powoduje, że jej ilości i jakość w danym rejonie jest zmienna w czasie. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie wpływają na jej właściwości fizyczne ( mętność, barwa, zapach, smak ) i chemiczne ( twardość pH, utlenialność, sole mineralne ) oraz sanitarne ( drobnoustroje chorobotwórcze ).

8 Do potrzeb bytowych zalicza się wodę przeznaczoną ; na spożycie ( do przygotowania napojów i strawy ), na spożycie ( do przygotowania napojów i strawy ), do celów sanitarno-higienicznych ( do mycia produktów spożywczych, kuchni, sprzętu kuchennego, menażek oraz do codziennej higieny osobistej żołnierzy ), do celów sanitarno-higienicznych ( do mycia produktów spożywczych, kuchni, sprzętu kuchennego, menażek oraz do codziennej higieny osobistej żołnierzy ), do celów medycznych ( do przygotowania porażonych i chorych oraz personelu służby zdrowia, do zabiegów leczniczych, sanitarnych, przyrządzania leków ), do celów medycznych ( do przygotowania porażonych i chorych oraz personelu służby zdrowia, do zabiegów leczniczych, sanitarnych, przyrządzania leków ), Do potrzeb specjalnych zalicza się wodę przeznaczoną ; o do przeprowadzania zabiegów specjalnych i sanitarnych związanych z oczyszczaniem ciała z substancji promieniotwórczych oraz środków chemicznych i biologicznych, o do dezaktywacji, o do dezynfekcji techniki wojskowej oraz umundurowania i oporządzenia. W warunkach polowych ( ćwiczenia, obozy ) oraz w działaniach bojowych, w celu operatywnego zaspokojenia potrzeb wojsk w wodę, powinno się w pierwszej kolejności wykorzystywać przystosowane źródła poboru wody, w których woda nie wymaga oczyszczania i nadaje się bezpośrednio do określonych celów.

9 ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU UV, LIKWIDUJĄCEGO BAKTERIE ZWANE LEGIONELLAMI Legionella pneumophilia to najgroźniejszy przedstawiciel rodziny ponad 30 bakterii zwanych legionellami. Atakuje ludzi i często zabija swoje ofiary. Rozmnaża się w ciepłej wodzie i do organizmu dostaje się np. podczas korzystania z prysznica. Atakuje ludzi i często zabija swoje ofiary. Rozmnaża się w ciepłej wodzie i do organizmu dostaje się np. podczas korzystania z prysznica. Dawid Walker, dyrektor angielskiej firmy produkującej urządzenia do uzdatniania wody również na polskim rynku, dodaje, że infekcja może nastąpić również przy wdychaniu kropelek wody lub pary wodnej rozpylonej m.in przez klimatyzatory. Dawid Walker, dyrektor angielskiej firmy produkującej urządzenia do uzdatniania wody również na polskim rynku, dodaje, że infekcja może nastąpić również przy wdychaniu kropelek wody lub pary wodnej rozpylonej m.in przez klimatyzatory. Legionella żyje też w urządzeniach do podgrzewania wody, instalacjach wodociągowych, urządzeniach chłodniczych i nawilżających. Legionella żyje też w urządzeniach do podgrzewania wody, instalacjach wodociągowych, urządzeniach chłodniczych i nawilżających. Po zarażeniu uaktywnia się w organizmie dopiero po 5 dniach, powoduje objawy zbliżone do grypy lub przeziębienia i często nie zauważona zabija swoje ofiary. Po zarażeniu uaktywnia się w organizmie dopiero po 5 dniach, powoduje objawy zbliżone do grypy lub przeziębienia i często nie zauważona zabija swoje ofiary. Są nimi głównie ludzie starsi lub osoby o obniżonej odporności organizmu. Są nimi głównie ludzie starsi lub osoby o obniżonej odporności organizmu.

10 CZY Z GROŹNĄ LEGIONELLĄ MOŻNA WALCZYĆ Można i trzeba - przekonuje Dawid Walker. Można i trzeba - przekonuje Dawid Walker. Są sposoby droższe i tańsze. Do pierwszych możemy zaliczyć utrzymanie wysokiej, na poziomie 60-70 st. Ć temperatury cieczy w instalacji ciepłej wody. Są sposoby droższe i tańsze. Do pierwszych możemy zaliczyć utrzymanie wysokiej, na poziomie 60-70 st. Ć temperatury cieczy w instalacji ciepłej wody. W instalacji zimnej wody jej temperatura powinna być mniejsza niż 20 st. Ć. Nie można dopuszczać do powstania zastoin wody, trzeba dbać o czystość instalacji, od czasu do czasu dezynfekować ją gorącą wodą lub odpowiednimi środkami albo stosować specjalne zasobniki wodne. Nie można dopuszczać do powstania zastoin wody, trzeba dbać o czystość instalacji, od czasu do czasu dezynfekować ją gorącą wodą lub odpowiednimi środkami albo stosować specjalne zasobniki wodne. Można również dezynfekować wodę promieniami ultrafioletowymi ( UV). Można również dezynfekować wodę promieniami ultrafioletowymi ( UV). Systemy UV potrafią skutecznie unieszkodliwić legionellę, salmonellę, pałeczki coli oraz większość bakterii mogących znajdować się w wodzie.

11 Zasada działa systemu UV Urządzenie składa się z ; modułu elektrycznego, modułu elektrycznego, specjalnej komory, specjalnej komory, W osłonie kwarcowej, znajduje się lampa generująca promienie ultrafioletowe odpowiedniej długości, które działają na przepływającą wodę. Niszczą one kod genetyczny mikroorganizmów uniemożliwiających ich rozmnażanie. Dzięki temu bakterie przestają być niebezpieczne dla człowieka. Urządzenia UV w procesie dezynfekcji nie stosują i nie dodają do wody żadnych substancji chemicznych. Uzdatniona woda może wiec być następnie używana do celów spożywczych, higienicznych, w basenach, łaźniach oraz w przemyśle. Promienie UV są nieszkodliwe dla zdrowia człowieka, więc odkażoną przez promienie UV wodę można pić bez ograniczeń. Promienie UV są nieszkodliwe dla zdrowia człowieka, więc odkażoną przez promienie UV wodę można pić bez ograniczeń.


Pobierz ppt "ZASADY ZAOPATRYWANIA W WODĘ JEDNOSTEK LĄDOWYCH I OKRĘTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google