Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki i metody dezynfekcji– mechanizmy działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki i metody dezynfekcji– mechanizmy działania"— Zapis prezentacji:

1 Środki i metody dezynfekcji– mechanizmy działania
29/10/ Fulda Dezynfekcja Wody Przeznaczonej do Spożycia i Urządzeń do jej Uzdatniania Środki i metody dezynfekcji– mechanizmy działania Dr inż. Burkhard Wricke

2 Punkty prezentacji Wymogi podstawowe
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych - Chlor i podchloryn - Dwutlenek chloru - Ozon Dezynfekcja promieniami UV Zakres zastosowania środków i metod dezynfekcji

3 Wymogi podstawowe Cel dezynfekcji Zmniejszenie liczby lub inaktywacja organizmów chorobotwórczych (wirusów, bakterii i pasożytów) oraz mikroorganizmów niespecyficznych (niechorobotwórczych)

4 Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji:
Wymogi podstawowe Czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji: Odporność mikroorganizmów Rodzaj środka lub metody dezynfekcji Stężenie substancji dezynfekującej Czas działania środka dezynfekującego

5 Wymogi podstawowe Inaktywacja E.coli (ATCC 11229) za pomocą poszczególnych środków dezynfekujących (Hoff i Geldreich 1980, z Brunnera 1992)

6 (Brunner 1992) Wymogi podstawowe
Inaktywacja poszczególnych mikroorganizmów za pomocą ozonu (Brunner 1992)

7 Wymogi podstawowe Koncepcja: c x t

8 Wymogi podstawowe Wartości c x t dla redukcji mikroorganizmów o 99 % za pomocą ozonu; (Wartości c x t zostały podane w mg x min/l) [z 3]

9 Wymogi podstawowe Stopień przeżywalności E.coli przy ozonowaniu (0,4 mgO3/l po 10 min) w zależności od zawartości ciał stałych w wodzie (po [4])

10 Warunki dla zapewnienia dezynfekcji:
Wymogi podstawowe Warunki dla zapewnienia dezynfekcji: Możliwie jak najmniejsza liczba cząstek stałych w wodzie Odpowiedni czas działania środka dezynfekującego lub promieniowania UV Zapewnienie wymaganej dawki

11 Wymogi podstawowe Wymogi w zakresie środków i metod dezynfekcji (fragment) Lit: Federalne Pismo Zdrowotne - 8 (2007) S – 1107 Składniki środków dezynfekujących muszą być znane. Skuteczność dezynfekcji musi być co najmniej taka sama jak dotychczasowo dozwolonych środków. Utrzymanie warunków koniecznych dla skutecznej dezynfekcji musi podlegać kontroli. Odpowiednie produkty reakcji oraz zanieczyszczenia muszą zostać zidentyfikowane.

12 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych
Mechanizmy działania utleniania w dezynfekcji chemicznej Nieodwracalne zmiany płaszcza zewnętrznego oraz Rozbicie wewnętrznych struktur komórkowych białek i kwasów nukleinowych

13 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych
Lista substancji oraz metod dezynfekcji na podstawie § 11 Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia z 2001r., Cz. III dopuszczone chemiczne środki dezynfekcyjne, Pkt. c Środki do uzdatniania wody Wyjątek: w przypadku braku możliwości zapewnienia dezynfekcji lub gdy na skuteczność dezynfekcji czasowo wpływa obecność amoniaku 2) Wymóg usunięcia z listy

14 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych
Lista substancji oraz metod dezynfekcji na podstawie § 11 Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia z 2001r – dopuszczone metody chemicznej dezynfekcji 1) W stosowaniu metod dezynfekcji wody powierzchniowej lub wody, na którą może wpływać woda powierzchniowa, należy mieć na uwadze oderwanie cząsteczek. W procesie tym wartości mętności nie mogą przekraczać 0,1 - 0,2 FNU –(formalnie wskazane przez UBA w 1997r.).

15 Technika stosowania chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Technika stosowania chloru Dozowanie chloru (DIN EN 937, W623) Dozowanie podchlorynu sodu (DIN EN 901, W623) Dozowanie podchlorynu wapnia (DIN EN 900, W623) Przetwarzanie elektrolityczne i dozowanie chloru gazowego, roztworów chloru i roztworów podchlorynu sodu (W229, W623)

16 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Urządzenie dozujące podchloryn sodu wraz z pompą dozującą Natriumhypochlorit mit Dosier-pumpe

17 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Urządzenie dozujące, regulujące i mierzące podawanie chloru gazowego w stacji uzdatniania wody (w: Roeske, Wallace i Tiernan (1992))

18 Komora elektrolityczna Elektroliza membranowa
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Przetwarzanie elektrolityczne i dozowanie chloru gazowego, roztworów chloru i roztworów podchlorynu sodu Komora elektrolityczna Elektroliza membranowa Podchlorynu sodu Kwasu solnego

19 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Zasada działania urządzania do otrzymywania chloru metodą elektrolizy w elektrolizerze jednokomorowym

20 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Zasada działania urządzania do otrzymywania chloru metodą elektrolizy w dzielonym elektrolizerze membranowym przy użyciu podchlorynu sodu oraz alkalicznego roztworu chlorku sodu

21 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Zasada działania urządzania do otrzymywania chloru metodą elektrolizy w dzielonym elektrolizerze membranowym kwasem solnym

22 Wymogi przy zastosowaniu metody elektrolizy na miejscu
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Wymogi przy zastosowaniu metody elektrolizy na miejscu Wytwarzanie stosowanych substancji chemicznych (NaCl, HCl) musi spełniać odpowiednie normy (DIN EN lub DIN EN 973). Substancje przeciwzbrylające w NaCl mogą prowadzić do zakłóceń. Produkowane substancje chemiczne (chlor, podchloryn) muszą spełniać odpowiednie normy (DIN EN 937 lub DIN EN 901). Producent urządzenia musi wykazać, że wyprodukowany roztwór dozowany spełnia odpowiednie wymogi. Produkcja wodnego roztworu NaCl z roztworów NaCl- wymaga zastosowania dejonizowanej lub zmiękczonej wody. Wymagane jest regularne mycie elektrod.

23 Stężenia roztworów dozowanych
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Stężenia roztworów dozowanych dostępny na rynku roztwór podchlorynu sodu g/l chloru wolnego Elektrolizer membranowy1) 20 – 30 g/l chloru wolnego Elektrolizer jednokomorowy 5 – 8 g/l chloru wolnego 1) przy użyciu rozcieńczonego kwasu solnego lub roztworu podchlorynu sodu - ok. 1g /l

24 Reakcje chloru przy podawaniu do wody
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Reakcje chloru przy podawaniu do wody

25 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Cl2-HClO-ClO- Równowaga w wodzie przy wprowadzeniu Cl2 z [Cl-] = 1mval/l (w: Axt 1970)

26 Reakcje chloru z amoniakiem
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Reakcje chloru z amoniakiem NH4+ + HOCl NH2Cl + H2O NH2Cl + HOCl NHCl2 + H2O NHCl + HOCl NCl3 + H2O

27 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Schemat: Punkt przełomowy chlorowania

28 Prekursorzy i produkty reakcji chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Prekursorzy i produkty reakcji chloru

29 Czynniki wpływające na powstawanie haloformów
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Czynniki wpływające na powstawanie haloformów stężenie i rodzaj prekursorów wartość pH temperatura stężenie bromków

30 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Minimalna zawartość THM-ów po 24 godzinach w wybranych stacjach uzdatniania wody

31 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn
Przykład powstawania trihalogenometanów w zależności od dawki chloru i czasu reakcji (SAK254 nm = 1,55m-1; minimalna dawka chloru = 0,32 mg/l (aus [18])

32 Uzdatnianie wody ze zbiornika retencyjnego - [wg Petzoldt]
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – chlor i podchloryn Wpływ dozowania chloru lub dwutlenku chloru na ponowne zanieczyszczenie i powstawanie THM-ów – Uzdatnianie wody ze zbiornika retencyjnego - [wg Petzoldt]

33 Uzasadnienie dla zwiększenia dozowania dwutlenku chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Uzasadnienie dla zwiększenia dozowania dwutlenku chloru Unikanie lub zmniejszenie powstawania THM-ów Lepsze działanie przy wyższych wartościach pH – w porównaniu do chloru Mniejszy wpływ smaku i zapachu - przy uzdatnianiu wody powierzchniowej Przestarzała technika produkcji i dozowania

34 Potencjał redox: dwutlenek chloru i chloru w zależności od wartości pH
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Potencjał redox: dwutlenek chloru i chloru w zależności od wartości pH

35 Porównanie własności i wartości granicznych chloru i dwutlenku chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Porównanie własności i wartości granicznych chloru i dwutlenku chloru Własności Chlor Dwutlenek chloru Rozpuszczalność w wodzie (10°C, 1 bar) 10 g/l ok. 30 g/l Hydroliza, dysocjacja HClO, HCl H ClO- brak, gaz rozpuszczony w wodzie Smak i zapach 0,05 mg/l od 0,08 mg/l Wielkość dawki 1,2 – 6 mg/l max. 0,4 mg/l Wartości graniczne w wodzie do spożycia min. 0,1 mg/l max. 0,3 mg/l min. 0,05 mg/l max. 0,2 mg/l

36 Postępowanie przy produkcji dwutlenku chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Postępowanie przy produkcji dwutlenku chloru

37 Generator dwutlenku chloru (źródło: www.prominent.de)
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Generator dwutlenku chloru (źródło:

38 Reakcje dwutlenku chloru
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Reakcje dwutlenku chloru

39 Powstawanie chlorynu przy różnych wartościach pH
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Powstawanie chlorynu przy różnych wartościach pH

40 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru
Redukcja stężenia dwutlenku chloru i zwiększenie się stężenia chlorynu w czasie

41 Względne powstawanie chloru (zależnie od dawki dwutlenku chloru)
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Względne powstawanie chloru (zależnie od dawki dwutlenku chloru) pod wpływem działania chloru 20 Czas kontaktu: 0,5 h Czas kontaktu: 24 h 10 A B C D E F Różnica w powstawaniu chlorynu w % -10 -20 -30 -40 Stacja uzdatniania wody

42 Reakcje chemiczne z substancjami zawartymi w wodzie
Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – dwutlenek chloru Reakcje chemiczne z substancjami zawartymi w wodzie Chlor Dwutlenek chloru Amoniak Chloramina Brak reakcji Fenole Chlorfenol Utlenianie Substancje humusowe Chlorowanie, THM, AOX Żelazo-II, Mangan-II

43 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – Ozon
Produkcja prądu ok. 10 kV Powietrze Uzdatnianie powietrza Uszczelnienie i uzdatnienie wstępne; Odwilżenie powietrza Gaz pozbawiony ołowiu Woda zimna Generator ozonu Usuwanie pozostałości ozonu Woda System wejściowy Woda zawierająca ozon Gaz zawierający ozon Reaktor Uzdatniona woda Schemat: Urządzenie do wytwarzania ozonu

44 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – Ozon
Istotne cele dezynfekcji ozonem ramach uzdatniania wody do spożycia

45 Dezynfekcja przy zastosowaniu substancji chemicznych – Ozon
Wymogi w zakresie ozonowania dla zapewnienia dezynfekcji

46 Dezynfekcja promieniami UV
Mechanizm skuteczności dezynfekcji promieniami UV

47 Dezynfekcja promieniami UV
Lista substancji oraz metod dezynfekcji na podstawie § 11 Rozporządzenia ws. Wody do Spożycia z 2001r., Cz. II Metody dezynfekcji Dezynfekcja promieniami UV (240 – 290 nm) Użycie jedynie zgodnie z normami technicznymi (W294-1 do 3 oraz Ö-Norm (normy austriackie), skontrolowane urządzenia (wg norm austriackich skontrolowane urządzenia muszą spełnić dalsze warunki) Sprawdzona skuteczność dezynfekcji odpowiadająca promieniowaniu = 400 J/m2 (w odniesieniu do 254 nm) Kontrola starszych urządzeń (urządzenia działające przed r. jedynie po pozytywnej kontroli mogą być stosowane przez kolejne 5 lat).

48 Dezynfekcja promieniami UV
UV – rodzaje promieniowania Promiennik niskociśnieniowy (ND9) Wysokowydajny promiennik niskociśnieniowy (HND9) Promiennik średniociśnieniowy (MDS) Temperatura pracy 50°C 90°C 900°C Pobór prądu elektrycznego 0,3 – 0,5 W/cm 2-3 W/cm Ca. 100 W/cm Emisja 253,7nm, ca. 0,1 W/cm 253,7 nm, 0,3-0,5 W/cm 200 – 300 nm, 5 – 10 W/cm < 2400 nm - wykluczone Zalety/wady Niska gęstość mocy Wyższa gęstość mocy, dłuższy czas osiągania wysokiej wydajności Bardzo wysoka gęstość mocy, szybka regulacja, ale wysokie zużycie energii Zakres zastosowania Tylko dla urządzeń UV o niskich przepływach Urządzenia dla każdej wielkości Preferowany przy dużych przepływach

49 Dezynfekcja promieniami UV
Rozkład widma emisji promiennika niskociśnieniowego (NDS)

50 Dezynfekcja promieniami UV
Rozkład widma emisji promiennika średniociśnieniowego (MDS).

51 Dezynfekcja promieniami UV
Schemat urządzenia do dezynfekcji promieniami UV z funkcją monitorowania promieniowania, średniej wartości promieniowania oraz jego przepływu (po lewej). Na rysunku po prawej stronie zaprezentowano: promiennik UV, płaszcz zewnętrzny, przestrzeń promieniowania i czujnik monitorujący promieniowanie UV.

52 Dezynfekcja promieniami UV
Przykłady urządzeń do dezynfekcji promieniami UV w zakresie zaopatrzenia w wodę (Źródła:

53 Dezynfekcja promieniami UV
Czujnik pomiarowy zgodny z normą - arkuszem roboczym W 294 i przykład radiometru (148 (2007) Nr 13, S 20)

54 Dezynfekcja promieniami UV
Schemat badania biodozymetrycznego (bbr 03/03 S. 65)

55 Dezynfekcja promieniami UV
Wykres w trakcie pracy i wykres zdolności procesu dla urządzenia do dezynfekcji promieniami UV na podstawie arkusza roboczego DVGW- W 294. (Przykład z W294-1)

56 Wartości c.t- dla redukcji o 2 log
Działanie dezynfekcji Wartości c.t- dla redukcji o 2 log

57 Działanie dezynfekcji
Teoretyczne wartości c.t przy przeciętnych warunkach dezynfekcji w Niemczech

58 Działanie dezynfekcji
Wymagana dawka promieniowania dla redukcji szczepów bakterii o 2 / 4 log (dane z literatury)

59 Zakres i skrajne warunki zastosowania środków i metod dezynfekcji


Pobierz ppt "Środki i metody dezynfekcji– mechanizmy działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google