Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011
PANEL: KAPITAŁ DLA MSP KATOWICE, 17 MAJA 2011 ROKU

2 Panel: „KAPITAŁ DLA MSP”
Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości Finansowanie projektów innowacyjnych MSP partnerem dużych firm Perspektywy dla MSP w Polsce - dyskusja Panelistów Podsumowanie panelu

3 Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości

4 Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce na początku lat 90
Źródło: prezentacja Ministerstwa Gospodarki na podstawie Reportu o stanie sektora MSP w Polsce – PARP

5 Liczba przedsiębiorstw w Polsce według wielkości w latach 2003 – 2009
w tys.

6 Polska w Raporcie „Doing Business 2011” Ranking światowych gospodarek badający poziom trudności prowadzenia biznesu przygotowany przez Bank Światowy. Klasyfikacja ogólna: Polska na 70 miejscu na 183 krajów Czołówka rankingu: 1-Singapur, 2-Hong Kong, 3-Nowa Zelandia, 4-Wielka Brytania, 5-USA Wśród krajów Europy Środkowej najwyżej plasuje się Estonie – 17 pozycja w rankingu Wśród krajów Europy Zachodniej najwyżej plasują się Dania – 6 pozycja, Norwegia – 8 pozycja i Irlandia – 9 pozycja w rankingu. Podstawowe kryteria klasyfikacji gospodarek: łatwość w rozpoczęciu działalności (procedury, czasochłonność ) łatwość w pozyskaniu pozwolenia na budowę czasochłonność i koszty związane z rejestracją własności łatwość w pozyskaniu kredytu ochrona inwestorów płacenie podatków eksport i import – stopień komplikacji procedur procedury zamykania biznesu

7 Porównanie Polska / Estonia
- + uzyskanie pozwolenia na budowę 164 pozycja na 183 32 procedury zajmujące średnio 311 dni podatki 121 pozycja na 183 Średnio 29 różnych podatków w ciągu roku stanowiących 42,3% zysku firmy łatwość w uzyskaniu kredytu 15 pozycja na 183 ochrona inwestorów 44 pozycja na 183 uzyskanie pozwolenia na budowę 24 pozycja na 183 14 procedur zajmujących średnio 134 dni podatki 30 pozycja na 183 Średnio 7 różnych podatków w ciągu roku stanowiących 49,6% zysku firmy łatwość w uzyskaniu kredytu 32 pozycja na 183 ochrona inwestorów 59 pozycja na 183 + - + - - +

8 „Czarna lista barier” tworzona przez firmy członkowskie PKPP Lewiatan.
koszty związane z rejestracją i upadłością firmy (fiasko projektu tzw. „jednego okienka”) realizacja obowiązków podatkowych prowadzenie dokumentacji pracowniczej rozstrzyganie sporów i dochodzenie należności realizacja inwestycji budowlanych (rozbudowana procedura formalno – prawna, wadliwe decyzje urzędników) wykorzystywanie funduszy strukturalnych (zbyt sformalizowane kontrole, braki w systemie prawnym do realizacji programów operacyjnych)

9 Zmiany legislacyjne na korzyść przedsiębiorców
Ustawa podpisana 20 kwietnia 2011 przez Prezydenta RP przewiduje zmiany m.in. : oświadczenie zamiast zaświadczenia kopie w miejsce oryginałów mniejsze niektóre opłaty związane m.in. z rejestracją nowego podmiotu nowe możliwości przekształcania przedsiębiorców – osób fizycznych złagodzenia przepisów dot. odpowiedzialności przedsiębiorców

10 Perspektywa 2007-2013 - ostatnia szansa dla przedsiębiorców?
Od początku uruchomienia programów do dnia 8 maja 2011 roku: 172,4 tys. – liczba złożonych wniosków (poprawnych formalnie) 388,2 mld zł – całkowita kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski – liczba podpisanych z beneficjentami umów 239,2 mld zł – kwota wydatków kwalifikowalnych 63,7 % - odsetek zakontraktowanych alokacji na lata 2007 – 2013 Źródło danych :Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13

11 Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości
Zagadnienia: Kondycja MSP w Europie Kluczowe problemy MSP w Polsce W jakiej kondycji są MSP ? Kryteria rzetelności biznesu

12 Finansowanie projektów innowacyjnych

13 Europejska definicja innowacji
wprowadzenie nowych lub istotnie zmienionych wyrobów, procesów lub rozwiązań czynność o charakterze naukowym lub badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym lub handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji wprowadzenie nowości opracowanej we własnej zakresie lub zaadaptowanej z otoczenia zdolność przedsiębiorstwa do ustawicznego poszukiwania i wprowadzania w życie wyników badań naukowych czy prac badawczo – rozwojowych , nowych idei i pomysłów

14 Innowacyjność polskiej gospodarki
Summary Innovation Index (SII): Polska: 0,317 Średnia dla EU: 0,48 Szwajcaria (lider rankingu): 0,60

15 Nakłady inwestycyjne MSP w latach 2003-2008
w mln zł Źródło: Raport PARP pn. „Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach

16 Źródła finansowania inwestycji w sektorze MSP w 2008
71,4% 12,8% 2,5% 6,5% 3,9% 2,9% Źródło: Raport o stanie sektora MSP 2009, PARP

17 Nakłady na działalność innowacyjną według wielkości przedsiębiorstw
Nakłady na działalność innowacyjną według klas wielkości przedsiębiorstw w Polsce w latach w mln zł liczba pracujących przedsiębiorstwa przemysłowe przedsiębiorstwa usługowe 2008 2009 ogółem udział w % 24 684,0 22 652,1 10 664,8 8 260,1 10-49 4,0 997,9 5,5 1 246,6 8,2 870,2 7,7 635,8 50-249 19,2 4 742,0 17,3 3 914,9 31,0 3 301,3 10,6 872,4 11,2 2 753,5 12,5 2 840,9 4,7 503,6 3,3 276,1 powyżej 499 65,6 16 190,6 64,7 14 649,6 56,2 5 989,7 78,4 6 475,7 Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie powyżej 499 pracujących w 2008r. Stanowiły 65,6% wszystkich nakładów, natomiast w 2009r. – 64,7%. W sektorze usług odpowiednio 56,2% i 78,4%. Źródło: Raport „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach ”, GUS

18 Działania PARP na rzecz innowacyjności
Dotacje na: Innowacyjne inwestycje, Działalność B+R przedsiębiorstw, Ochrona własności przemysłowej, Wzornictwo przemysłowe, Rozwój e-usług. Doradztwo w zakresie transferu technologii (via Krajowy System Innowacji) Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców Wsparcie dla IOB Rozwój klastrów (doradztwo, szkolenia, inwestycje), Wspieranie parków technologicznych (doradztwo, szkolenia). Promowanie innowacyjności Kampania promująca postawy proinnowacyjne Utworzenie i koordynowanie Krajowych Punktów Kontaktowych dla beneficjentów Programu CIP, własne działania promujące CIP. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” Akademia PARP, Portal Innowacji, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wspieramy e-biznes – portal , e-Punkt (Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców). Inne działania np. Raport innowacyjność 2011, Determinanty innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, Nowe podejście do zamówień publicznych. Badania i analizy

19 Finansowanie projektów innowacyjnych
Zagadnienia: Programy UE dla innowatorów – przegląd, charakterystyka oraz wybrane aspekty Praktyka współpracy z innowatorami z położeniem nacisku na kwestie finansowania projektów Czy łatwo innowatorom pozyskać kredyt ? Aniołowie biznesu i fundusze venture capital szansą dla kreatywnych przedsiębiorców – przegląd sytuacji w Polsce Innowatorzy na NewConnect – realne marzenia ?

20 MSP partnerem dużych firm

21 outsourcing księgowości, kard, sprzątania
Model 1: outsourcing „My znamy się na robieniu aut. Resztą niech zajmą się fachowcy” – Michał Baszyński z Volkswagen Poznań outsourcing księgowości, kard, sprzątania Producent obuwia i odzieży sportowej, nie posiada własnej fabryki, koncentruje się wyłącznie na projektowaniu oraz zarządzaniu marką. outsourcing produkcji, logistyki

22 Model 2: franczyza

23 Model 3: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa w Łysomicach k/ Torunia W Toruniu firma Sharp wybudowała nie tylko fabrykę telewizorów LCD, ale również stworzyła całe zaplecze przemysłowe. Na 177 ha terenie „Sharp Crystal Park” znajdują się także zakłady dostawców materiałów niezbędnych do produkcji telewizorów LCD.

24 MSP partnerem dużych firm
Zagadnienia: Europejskie tendencje w relacjach korporacja – małe firmy Bankowe doświadczenia powiązań gospodarczych wielkich i małych przedsiębiorców Relacje biznesowe dużych i małych firm w Polsce – wnioski z analizy KRD

25 Pespektywy dla MSP w Polsce – dyskusja Panelistów

26


Pobierz ppt "EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google