Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice EUROPEJSKI KONGRES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice EUROPEJSKI KONGRES."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011 PANEL: KAPITAŁ DLA MSP KATOWICE, 17 MAJA 2011 ROKU

2 Agenda copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Panel: KAPITAŁ DLA MSP 1.Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości 2.Finansowanie projektów innowacyjnych 3.MSP partnerem dużych firm 4.Perspektywy dla MSP w Polsce - dyskusja Panelistów 5.Podsumowanie panelu

3 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości

4 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce na początku lat 90 Źródło: prezentacja Ministerstwa Gospodarki na podstawie Reportu o stanie sektora MSP w Polsce – PARP

5 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Liczba przedsiębiorstw w Polsce według wielkości w latach 2003 – 2009 w tys.

6 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Polska w Raporcie Doing Business 2011 Ranking światowych gospodarek badający poziom trudności prowadzenia biznesu przygotowany przez Bank Światowy. Klasyfikacja ogólna: Polska na 70 miejscu na 183 krajów Czołówka rankingu: 1-Singapur, 2-Hong Kong, 3-Nowa Zelandia, 4-Wielka Brytania, 5-USA Wśród krajów Europy Środkowej najwyżej plasuje się Estonie – 17 pozycja w rankingu Wśród krajów Europy Zachodniej najwyżej plasują się Dania – 6 pozycja, Norwegia – 8 pozycja i Irlandia – 9 pozycja w rankingu. Podstawowe kryteria klasyfikacji gospodarek: łatwość w rozpoczęciu działalności (procedury, czasochłonność ) łatwość w pozyskaniu pozwolenia na budowę czasochłonność i koszty związane z rejestracją własności łatwość w pozyskaniu kredytu ochrona inwestorów płacenie podatków eksport i import – stopień komplikacji procedur procedury zamykania biznesu

7 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Porównanie Polska / Estonia uzyskanie pozwolenia na budowę 164 pozycja na 183 32 procedury zajmujące średnio 311 dni podatki 121 pozycja na 183 Średnio 29 różnych podatków w ciągu roku stanowiących 42,3% zysku firmy łatwość w uzyskaniu kredytu 15 pozycja na 183 ochrona inwestorów 44 pozycja na 183 uzyskanie pozwolenia na budowę 24 pozycja na 183 14 procedur zajmujących średnio 134 dni podatki 30 pozycja na 183 Średnio 7 różnych podatków w ciągu roku stanowiących 49,6% zysku firmy łatwość w uzyskaniu kredytu 32 pozycja na 183 ochrona inwestorów 59 pozycja na 183 - - + + - - + +

8 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Czarna lista barier tworzona przez firmy członkowskie PKPP Lewiatan. koszty związane z rejestracją i upadłością firmy (fiasko projektu tzw. jednego okienka) realizacja obowiązków podatkowych prowadzenie dokumentacji pracowniczej rozstrzyganie sporów i dochodzenie należności realizacja inwestycji budowlanych (rozbudowana procedura formalno – prawna, wadliwe decyzje urzędników) wykorzystywanie funduszy strukturalnych (zbyt sformalizowane kontrole, braki w systemie prawnym do realizacji programów operacyjnych)

9 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Zmiany legislacyjne na korzyść przedsiębiorców Ustawa podpisana 20 kwietnia 2011 przez Prezydenta RP przewiduje zmiany m.in. : oświadczenie zamiast zaświadczenia kopie w miejsce oryginałów mniejsze niektóre opłaty związane m.in. z rejestracją nowego podmiotu nowe możliwości przekształcania przedsiębiorców – osób fizycznych złagodzenia przepisów dot. odpowiedzialności przedsiębiorców

10 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Perspektywa 2007-2013 - ostatnia szansa dla przedsiębiorców? Od początku uruchomienia programów do dnia 8 maja 2011 roku: 172,4 tys. – liczba złożonych wniosków (poprawnych formalnie) 388,2 mld zł – całkowita kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski 55 041 – liczba podpisanych z beneficjentami umów 239,2 mld zł – kwota wydatków kwalifikowalnych 63,7 % - odsetek zakontraktowanych alokacji na lata 2007 – 2013 Źródło danych :Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13

11 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Kondycja sektora: bariery rozwoju małej przedsiębiorczości Zagadnienia: Kondycja MSP w Europie Kluczowe problemy MSP w Polsce W jakiej kondycji są MSP ? Kryteria rzetelności biznesu

12 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Finansowanie projektów innowacyjnych

13 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Europejska definicja innowacji wprowadzenie nowych lub istotnie zmienionych wyrobów, procesów lub rozwiązań czynność o charakterze naukowym lub badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym lub handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji wprowadzenie nowości opracowanej we własnej zakresie lub zaadaptowanej z otoczenia zdolność przedsiębiorstwa do ustawicznego poszukiwania i wprowadzania w życie wyników badań naukowych czy prac badawczo – rozwojowych, nowych idei i pomysłów

14 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Innowacyjność polskiej gospodarki Summary Innovation Index (SII): Polska: 0,317 Średnia dla EU: 0,48 Szwajcaria (lider rankingu): 0,60

15 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Nakłady inwestycyjne MSP w latach 2003-2008 Źródło: Raport PARP pn. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2008-2009 w mln zł

16 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Źródła finansowania inwestycji w sektorze MSP w 2008 71,4% 2,5% 12,8% 6,5% 2,9% 3,9% Źródło: Raport o stanie sektora MSP 2009, PARP

17 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Nakłady na działalność innowacyjną według wielkości przedsiębiorstw Nakłady na działalność innowacyjną według klas wielkości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 Źródło: Raport Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS w mln zł Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie powyżej 499 pracujących w 2008r. Stanowiły 65,6% wszystkich nakładów, natomiast w 2009r. – 64,7%. W sektorze usług odpowiednio 56,2% i 78,4%. liczba pracującychprzedsiębiorstwa przemysłowe przedsiębiorstwa usługowe 2008 2009 2008 2009 ogółem udział w %24 684,0 udział w %22 652,1 udział w %10 664,8udział w %8 260,1 10-494,0997,95,51 246,68,2870,27,7635,8 50-24919,24 742,017,33 914,931,03 301,310,6872,4 250-49911,22 753,512,52 840,94,7503,63,3276,1 powyżej 49965,616 190,664,714 649,656,25 989,778,46 475,7

18 Działania PARP na rzecz innowacyjności Dotacje na: Innowacyjne inwestycje, Działalność B+R przedsiębiorstw, Ochrona własności przemysłowej, Wzornictwo przemysłowe, Rozwój e-usług. Doradztwo w zakresie transferu technologii (via Krajowy System Innowacji) Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców Wsparcie dla IOB Rozwój klastrów (doradztwo, szkolenia, inwestycje), Wspieranie parków technologicznych (doradztwo, szkolenia). Promowanie innowacyjności Kampania promująca postawy proinnowacyjne Utworzenie i koordynowanie Krajowych Punktów Kontaktowych dla beneficjentów Programu CIP, własne działania promujące CIP. Badania i analizy np. Raport innowacyjność 2011, Determinanty innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, Nowe podejście do zamówień publicznych. Inne działania Konkurs Polski Produkt Przyszłości Akademia PARP, Portal Innowacji, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wspieramy e-biznes – portal www.web.gov.pl,www.web.gov.pl e-Punkt (Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców).

19 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Finansowanie projektów innowacyjnych Zagadnienia: Programy UE dla innowatorów – przegląd, charakterystyka oraz wybrane aspekty Praktyka współpracy z innowatorami z położeniem nacisku na kwestie finansowania projektów Czy łatwo innowatorom pozyskać kredyt ? Aniołowie biznesu i fundusze venture capital szansą dla kreatywnych przedsiębiorców – przegląd sytuacji w Polsce Innowatorzy na NewConnect – realne marzenia ?

20 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice MSP partnerem dużych firm

21 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Model 1: outsourcing My znamy się na robieniu aut. Resztą niech zajmą się fachowcy – Michał Baszyński z Volkswagen Poznań http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,70168,3064966.html outsourcing księgowości, kard, sprzątania Producent obuwia i odzieży sportowej, nie posiada własnej fabryki, koncentruje się wyłącznie na projektowaniu oraz zarządzaniu marką. outsourcing produkcji, logistyki

22 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Model 2: franczyza

23 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Model 3: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa w Łysomicach k/ Torunia W Toruniu firma Sharp wybudowała nie tylko fabrykę telewizorów LCD, ale również stworzyła całe zaplecze przemysłowe. Na 177 ha terenie Sharp Crystal Park znajdują się także zakłady dostawców materiałów niezbędnych do produkcji telewizorów LCD.

24 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice MSP partnerem dużych firm Zagadnienia: Europejskie tendencje w relacjach korporacja – małe firmy Bankowe doświadczenia powiązań gospodarczych wielkich i małych przedsiębiorców Relacje biznesowe dużych i małych firm w Polsce – wnioski z analizy KRD

25 copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice Pespektywy dla MSP w Polsce – dyskusja Panelistów

26 DGA S.A. – siedziba główna: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: +48 61 859 59 00, faks: +48 61 859 59 01 e-mail: dgasa@dga.pl Oddział w Warszawie: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 850 90 50 faks: +48 22 850 90 51 Dane rejestrowe: NIP 781-10-10-013 REGON 630346245 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682 Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony Serdecznie dziękujemy wszystkim Panelistom za udział w Panelu. Dziękuję za uwagę Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA SA


Pobierz ppt "Copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Panel Kapitał dla MSP, 17 maja 2011, Katowice EUROPEJSKI KONGRES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google