Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Walicki - 30 września 2010 1. Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie Eliza Wawiernia - Kiszkiel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Walicki - 30 września 2010 1. Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie Eliza Wawiernia - Kiszkiel."— Zapis prezentacji:

1 Adam Walicki - 30 września 2010 1

2 Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie Eliza Wawiernia - Kiszkiel

3 JAKOŚĆ według ISO 9000: 2005 Systemy zarządzania jakością – Podstawowy i terminologia" "Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania " POJĘCIE JAKOŚCI …

4 Czynniki wpływające na postrzeganie wyrobu przez klienta: POJĘCIE JAKOŚCI … w jaki sposób klient jest traktowany przez personel organizacji, jak wyrób jest zapakowany, prezentowany, dostarczany itd.

5 ZARZĄDZANIE … W możliwie najprostszymi ujęciu, zarządzanie polega na organizowaniu, sterowaniu i kierowaniu zasobami służącymi do osiągnięcia celów. Bardziej dokładnie można to opisać jako określoną politykę zarządzania (przedsięwzięcia i cele dla organizacji) i wdrożenie tej polityki w obrębie systemu zarządzania.

6 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ… Zarządzanie jakością nie jest działaniem autonomicznym; jest to część zarządzania całościowego. Zarządzanie jakością organizuje, steruje i kieruje zasoby służące do osiągnięcia celów jakościowych. Innymi słowy ma ono przede wszystkim związek z określeniem polityki jakości (tzn. przedsięwzięć i celów jakości) i jej wdrożeniem.

7 KONSTRUKCJA NORMY ISO 9001:2008 Przedmowa (omówienie sposobu ustanowienia normy) 0. Wprowadzenie 1. Zakres normy 2. Normy powołane 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania jakością 5. Odpowiedzialność kierownictwa 6. Zarządzanie zasobami WYMAGANIA SYSTEMU 7. Realizacja wyrobu 8. Pomiary, analiza, doskonalenie Załącznik A – informacyjny (powiązania ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004) Załącznik B – informacyjny (zmiany w ISO 9001:2000 w relacji do ISO 9001:2008)

8 8 Model Systemu Zarządzania Jakością… Wejście Realizacja wyrobu Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa Pomiary, analiza i doskonalenie Klienci Wymagania Klienci Wyjście WYRÓB Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania Satysfakcja

9 9 -. Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (1)… Dowód potwierdzający troskę o klienta i jego potrzeby; Ujednolicenie zasad postępowania w głównych obszarach przedsiębiorstwa; Jednoznaczne zdefiniowanie struktury organizacyjnej oraz odpowiedzialności personelu; Wdrożenie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie, dające dodatkowe narzędzia do efektywnego zarządzania biznesem; Wdrożenie spójnego systemu wskaźników i mierników efektywności oraz skuteczności procesów w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa;

10 10 Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (2)… Możliwość redukcji kosztów, w tym złej jakości i reklamacji; Skuteczniejszy nadzór nad elementami procesów zlecanych na zewnątrz; Wdrożenie narzędzi i metod służących podwyższeniu jakości współpracy z dostawcami towarów i usług dla przedsiębiorstwa; Wdrożenie narzędzi służących podwyższaniu kompetencji personelu;

11 11 Poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i na zewnątrz; Możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów dedykowanych poszczególnym procesom i obszarom biznesu; Stworzenie podstaw do wdrożenia ujednoliconych rozwiązań w zakresie oprogramowania wspierającego biznes; Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (3)…

12 12 Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (4)… Prace wdrożeniowe zakończone zdobyciem certyfikatu potwierdzają spełnienie rygorystycznych wymagań międzynarodowych standardów zarządzania; Nierzadko certyfikat ISO jest podstawowym warunkiem stawianym dostawcom przez dużych klientów; Możliwość zdobycia dodatkowych punktów bonusowych przy przetargach i konkursach;

13 13 ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA… PODSTAWAPODSTAWA ISO 9001ISO 14001PN N 18001ISO/IEC 27001 TQM

14 14 Certyfikaty ISO 14001 i PN-N-18001 jako dowody potwierdzające troskę o środowisko naturalne oraz bezpieczne i zdrowe warunki pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie; Certyfikat ISO / IEC 27001 potwierdza dbałość o bezpieczeństwo, a w szczególności poufność, integralność i adekwatność informacji przetwarzanych wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym dotyczących obrotu handlowego, danych handlowych, klientów i dostawców, a także pracowników. Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania…

15 Wymienione korzyści mogą być osiągnięte tylko wtedy, gdy wdrożony zostanie efektywny i skuteczny system zarządzania. System niezdolny do osiągania postawionych celów może się okazać kosztownym i czasochłonnym doświadczeniem, z którego przedsiębiorstwo nie osiąga żadnych realnych korzyści poza, być może, uszczęśliwieniem klienta... Kluczowe korzyści z wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania…

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Eliza Wawiernia Kiszkiel


Pobierz ppt "Adam Walicki - 30 września 2010 1. Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie Eliza Wawiernia - Kiszkiel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google