Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PRODUKTY

3 Beneficjent: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wartość projektu: 8 480 230 PLN Okres realizacji: 2011–2014 Obszar wsparcia: Program Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

4 CELE PROJEKTU utworzenie specjalistycznych baz danych przebudowa oprogramowania (zaawansowane aplikacje zarządzania zasobami środowiska) uruchomienie systemów świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych (systemy komunikacji i edukacji) zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej

5 PRODUKTY PROJEKTU System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza – SINZAP2 System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA 2 Geoportal System wideokonferencji System zdalnej edukacji Tematyczna biblioteka cyfrowa Klaster obliczeniowy System bezpieczeństwa i archiwizacji danych Zespół informatyków

6 PRODUKTY PROJEKTU System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza SINZAP2 – umożliwi identyfikację strumieni zanieczyszczeń powietrza, lokalizację źródeł emisji zanieczyszczeń, ocenę natężenia emisji zanieczyszczeń w monitorowanym rejonie oraz oszacowanie napływu zanieczyszczeń z odległych emitorów o dużym natężeniu emisji

7 System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym HRA2 – będzie stosowany do uzyskiwania informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu; umożliwi określenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi narażonych na zanieczyszczenia środowiskowe PRODUKTY PROJEKTU

8 Geoportal zawierać będzie kompleksowe dane przestrzenne o środowisku, dotyczące głównie obszaru województwa śląskiego, m.in. dane na temat przebiegu granic administracyjnych, dróg kołowych, użytkowania terenu, numeryczny model terenu oraz dane dotyczące parametrów technicznych emitorów i emisji zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów z terenu województwa PRODUKTY PROJEKTU

9 System wideokonferencji usprawni komunikację i wymianę informacji pomiędzy partnerami naukowymi i biznesowymi IETU w kraju i za zagranicą, a także umożliwi zmniejszenie wydatków na podróże i połączenia telefoniczne PRODUKTY PROJEKTU

10 System zdalnej edukacji umożliwi przekazywanie wiedzy i doświadczenia pracowników IETU na rynku usług obejmującym jednostki administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze oraz jednostki naukowo- badawcze i instytuty naukowe PRODUKTY PROJEKTU

11 Tematyczna biblioteka cyfrowa zaoferuje pracownikom Instytutu cyfrowo przetworzone zasoby biblioteczne IETU, obejmujące wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne, zwłaszcza ekologię i inżynierię ochrony środowiska PRODUKTY PROJEKTU

12 Klaster obliczeniowy umożliwi funkcjonowanie specjalistycznego oprogramowania, aplikacji wymagających wykonania bardzo skomplikowanych zadań z dużą ilością obliczeń i koniecznością szybkiego dostępu do danych w relatywnie krótkim czasie, w tym modeli numerycznych charakteryzujących się dużym narzutem obliczeniowym PRODUKTY PROJEKTU

13 System bezpieczeństwa i archiwizacji danych poprawi jakość usług sieciowych i zwiększy bezpieczeństwo komputerów i zasobów informacyjnych w Instytucie a wdrożenie zautomatyzowanego systemu archiwizacji danych i systemu antywirusowego zapewni ochronę wszystkim komputerom pracującym w sieci lokalnej w tym stacjom roboczym, serwerom i laptopom PRODUKTY PROJEKTU

14 Zespół informatyków wykonywał będzie wszystkie prace informatyczne przewidziane w projekcie, wliczając w to zarówno budowę zaawansowanych systemów ICT jak i bieżącą administrację budowanymi i wdrażanymi systemami PRODUKTY PROJEKTU

15 poprawa jakości usług badawczych, zwłaszcza specjalistycznych usług programistycznych w zakresie modelowania środowiska intensyfikacja badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w monitorowaniu zagrożeń środowiska poprawa współpracy z partnerami zagranicznymi dysponującymi zaawansowanymi technologiami ICT przy realizacji projektów badawczych poszerzenie zakresu udostępnienia wiedzy oraz wyników prac badawczych nauce, gospodarce i społeczeństwu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności KORZYŚCI DLA IETU

16 Dziękujemy za uwagę Biuro Projektu in2in tel. 32 254 60 31 w. 124, faks 32 254 17 17 e-mail: biuro@in2in.pl Koordynator projektu in2in mgr inż. Piotr Cofałka, Dział Informatyczny tel. 32 254 60 31 wew. 149 e-mail: p.cofalka@ietu.katowice.pl Więcej informacji: www.in2in.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Pobierz ppt "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google