Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wasko.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wasko.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Architektura i podstawowe informacje
Platforma innowacyjnego wspomagania działalności Niezależnego Operatora Pomiarowego Architektura i podstawowe informacje

3 O projekcie Platforma wspomagania Niezależnego Operatora Pomiarowego jest realizowana przez WASKO S.A. z wykorzystaniem dofinansowania z środków unijnych w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie platformy innowacyjnego wspomagania działalności Niezależnego Operatora Pomiarowego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie Projekt realizowany będzie w dwóch etapach: Etap I: część badawcza (działanie 1.4) Etap II: część wdrożeniowo-inwestycyjna (działanie 4.1) Okres realizacji projektu:

4 Etapy projektu Etap I projektu Etap II projektu
Etapy projektu Etap I projektu Etap II projektu Działania w postaci badań przemysłowych obejmujących m.in. identyfikację procesów biznesowych związanych z rozliczeniem mediów oraz wykonanie projektu oprogramowania. Działania w postaci prac rozwojowych obejmujących m.in. uszczegółowienie projektu technicznego, wytworzenie platformy informatycznej oraz jej uruchomienie w formie usługi.

5 Definicja Systemu NOP Kompleksowa platforma informatyczna wspierająca wytwórcę, sprzedawcę, operatora w zakresie pozyskiwania danych pomiarowych, rozliczenia usług oraz obsługi odbiorców końcowych.

6 Moduły funkcjonalne systemu
Moduły funkcjonalne systemu Platforma NOP Portal klienta/partnera Inni operatorzy Moduł integracyjny – szyna danych CRM/PRM Ewidencja klientów/ partnerów Workflow/ Zadania Repozytorium Danych Ewidencyjnych Ewidencyjne dane biznesowe dane techniczne BI/ Sprawozdawczość Dodać legendę Repozytorium Danych Odczytowych Dane pomiarowe Agregacja pomiarów System billingowy Taryfikacja Windykacja Fakturowanie Salda i wypłaty System Zarządzania Siecią System Zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi System Zarządzania Pomiarami Odbiorców Moduł komunikacyjny

7 Pobieranie danych Centralny serwer NOP Szyna udostępniająca dane
Pobieranie danych Urządzenie pomiarowe Moduł komunikacyjny ciepło Modbus (WiMax, TCP/IP) Odbiorcy woda Moduł komunikacyjny prąd Centralny serwer NOP TCP/IP, UDP Odbiorcy woda Centralny serwer NOP prąd Inni operatorzy gaz Szyna udostępniająca dane TCP/IP, UDP Aplikacja GUI Aplikacja GUI Niezależnego Operatora Pomiarowego

8 Pobieranie danych www.wasko.pl Urządzenie pomiarowe M-Bus, Modbus
WiMax, TCP/IP Moduł komunikacyjny Centralny serwer NOP Aplikacja GUI ND20 CRS03 MT101 Gloros XLE MacMatIIA MultiCall 66C Protokoły: M-Bus Modbus GM1 i GM2 Profibus SMS Warstwy transportowe: WiMax UDP TCP/IP GSM GPRS RS232 Komputer przemysłowy Klaster bezpieczeństwa NPort VMWare Serwery obliczeniowe Bazy danych Klaster bezpieczeństwa Backup Przetwarzanie danych Komputer stacjonarny System operacyjny Aplikacja

9 Sposób udostępniania systemu NOP.
Sposób udostępniania systemu NOP. System NOP będzie udostępniony w formie: dostawy systemu „pod klucz”, świadczenie usługi SAAS (model Software as a service - oprogramowanie jako usługa), modelu mieszanego pozwalającego na dostosowaniu do istniejącej infrastruktury klienta.

10 NOP - modele sprzedaży Dostawa systemu pod klucz - w tym modelu WASKO S.A. zapewnia: wymiarowanie systemu dostawę i instalację sprzętu dostawa oprogramowania instalację systemu szkolenia asystę techniczną Wiedza Wymiarowanie instalacja

11 NOP - modele sprzedaży Outsourcing systemu SAAS - w tym modelu WASKO S.A. zapewnia: uruchomienie systemu na serwerach WASKO udostępnienie systemu w kompletnym środowisku DATA CENTER WASKO administrowanie systemem Usługi NOP

12 NOP - modele sprzedaży Model mieszany - w tym modelu WASKO S.A. zapewnia: inwentaryzację istniejących zasobów klienta wymiarowanie dostawę i instalację sprzętu lub uruchomienie systemu na serwerach WASKO instalację systemu szkolenia asystę techniczną administrowanie systemem

13 Potencjalni użytkownicy NOP
Potencjalni użytkownicy NOP Inwestorzy Dostawcy wody, energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej Operatorzy sieci dystrybucyjnych Gminy Specjalne strefy ekonomiczne Wspólnoty mieszkaniowe Odbiorcy instytucjonalni Koniecznie przyporządkować tekst do konkretnych punktów: hotspot, info kiosk, help point. Przedstawić treść bezpośrednio na rysunku a nie w podpunktach!!!!

14 Korzyści biznesowe Usługi realizowane w ramach NOP
Korzyści biznesowe Usługi realizowane w ramach NOP Użytkownicy systemu NOP Kompletna infrastruktura sprzętowa Brak konieczności finansowania inwestycji. Brak konieczności serwisowania urządzeń. Brak konieczności utrzymywania zespołów serwisowych. Brak obsługi administracyjnej – jedna faktura. Kompletna infrastruktura programowa Spójny zestaw narzędzi biznesowych. Aktualizacje zgodnie z regulacjami prawnymi Brak konieczności dokonywania zakupów u wielu dostawców rozwiązań informatycznych.

15 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6
WASKO S.A. Gliwice, ul. Berbeckiego 6 tel , fax


Pobierz ppt "Www.wasko.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google