Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji 30 czerwiec 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji 30 czerwiec 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji 30 czerwiec 2011

2 Projekt Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Udział w nim bierze 191 jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów Projektu) z 234 jednostek administracji publicznej. Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Podpisany został ankes do umowy partnerskiej którym rozszerzyliśmy liczbę partnerów projektu. Całkowity koszt projektu: 44 587 389,80 zł

3 Dnia 24 stycznia b.r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a Konsorcjum firm GTS, OPTOTRAKT na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu jest odpowiedzialny za opracowanie standardów, stworzenie dokumentacji technicznej oraz obsługę prawą projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Dodatkowo umowa na Inżyniera Projektu obejmuje usługi w zakresie doradztwa eksperckiego, nadzoru i kontroli realizacji kontraktów w ramach projektu oraz pełnienie niezbędnego nadzoru inwestycyjnego. 3

4 W dniu 16.02.2011 do Partnerów Projektu w formie e-mail rozesłane zostały informacje o rozpoczęciu drugiego etapu procedury wyboru członków do Komitetu Sterującego projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Każdy z Partnerów otrzymał login i hasło do panelu głosowania, na którym mógł jednokrotnie zagłosować na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie zakończyło się 23 lutego 2011 r. Spośród kandydatów wybrani zostali przedstawiciele na posiedzenia komitetu Sterującego Projektem Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji. Reprezentantem stopnia gminnego zostali: Pan Mieczysław Szaruga (Gmina Telatyn) uzyskując 46.08% głosów Pani Anna Kruk (Gmina Głusk) uzyskując 35.29% głosów. Reprezentantem stopnia powiatowego został: Pan Jacek Dziura (Powiat Tomaszowski) uzyskując 63.64% głosów. Jedynym kandydatem a zarazem reprezentantem stopnia miast na prawach powiatu został: Pan Michał Szpejda (Miasto Chełm) 4

5 W dniach 19 kwietnia i 2 czerwca b.r. w Lublinie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – lidera projektu, odbyły się posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Na posiedzeniach poruszane były następujące tematy: Zapoznanie się Członków Komitetu Sterującego z harmonogramem przygotowania i realizacji projektu. Zapoznanie Członków Komitetu Sterującego z obecnym stanem realizacji Projektu Wrota Lubelszczyzny –Informatyzacja Administracji. Dyskusja na temat przewidywanego ryzyka i zagrożeń realizacji projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Prezentacja usług systemów realizowanych w ramach platformy regionalnej Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Omówienie postepowań przetargowych. 5

6 W związku ze zobowiązaniem do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego pn. Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji, 15 czerwca b.r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oś priorytetowa IV działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne 6

7 I. Rozbudowa sieci LAN u partnerów projektu i stworzenia sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego. II. Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania OCR oraz zestawów do podpisu elektronicznego. III. Usługi niezbędne do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych, w tym dostawy sprzętu, oprogramowania oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych 7

8 Przetarg I dotyczy rozbudowy sieci LAN u partnerów projektu i stworzenia sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego. Przetarg został ogłoszony 05.05.2011r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszono 13.06.2011r. Przetarg I obejmuje: - Wybudowanie sieci okablowania strukturalnego (LAN) w 47 lokalizacjach (104,5 km okablowania) oraz wykonanie 1414 gniazd sieci LAN - Zaprojektowanie i wybudowanie 175 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu HOTSPOT w 175 lokalizacjach - Dostawę 198 przełączników sieciowych (switch) do 196 lokalizacji 8

9 Przetarg II dotyczy dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania OCR oraz zestawów do podpisu elektronicznego. Przetarg został ogłoszony 18.05.2011r. Przetarg II obejmuje: - Zestawy komputerowe (1603 szt.) - Komputery przenośne (41 szt.) - Oprogramowanie biurowe (1644 szt.) - Oprogramowanie antywirusowe (1644 szt.) - Zestawy do podpisu elektronicznego (319 szt.) - Skanery (174 szt.) - Urządzenia wielofunkcyjne (280 szt.) - Oprogramowanie OCR (135 szt.) 9

10 Przetarg III dotyczy dostawy sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji. Przetarg III obejmuje: - Routery VPN - Dostosowanie pomieszczeń serwerowni - Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) - Serwery lokalne - Edytora aktów prawnych XML 10

11 - Lokalny Moduł EZD - Lokalny Moduł Elektroniczne Archiwum - Integracja EZD z platformą komunikacyjną RESP - Konwersja danych do BIP - Moduł BIP - Moduł Elektroniczna Skrzynka Podawcza - System płatności on-line - Formularze elektroniczne - System autoryzacji - System Informacji Turystycznej - System Helpdesk - Polityka bezpieczeństwa - Szkolenia dla administratorów 11

12 I. Wykonanie tablic informacyjnych. II. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. III. Dostawa szaf rack 19 12 U typ wiszący dwusekcyjny. IV. Testy akceptacyjne. V. Promocja projektu (promocja w internecie, telewizji i prasie, ulotki, plakaty, foldery i banery promocyjne). 12

13 I IIIIIIV lp.zadanie 1Biuro projektu 2Inżynier projektu 3Promocja projektu 4Studium Wykonalności 5Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6 Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7Szkolenia dla administratorów 8Komunikacja regionalna ESP 9Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10System płatności on-line 11System pomocy Helpdesk 12Edytor formularzy + RRWD 13Centrum Autoryzacji 14System Informacji Turystycznej 15Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18Rozbudowa sieci LAN 19Polityka Bezpieczeństwa Informacji

14 I IIIIIIV lp.zadanie 1Biuro projektu 2Inżynier projektu 3Promocja projektu 4Studium Wykonalności 5Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6 Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7Szkolenia dla administratorów 8Komunikacja regionalna ESP 9Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10System płatności on-line 11System pomocy Helpdesk 12Edytor formularzy + RRWD 13Centrum Autoryzacji 14System Informacji Turystycznej 15Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18Rozbudowa sieci LAN 19Polityka Bezpieczeństwa Informacji

15 I lp.zadanie 1Biuro projektu 2Inżynier projektu 3Promocja projektu 4Studium Wykonalności 5Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7Szkolenia dla administratorów 8Komunikacja regionalna ESP 9Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10System płatności on-line 11System pomocy Helpdesk 12Edytor formularzy + RRWD 13Centrum Autoryzacji 14System Informacji Turystycznej 15Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18Rozbudowa sieci LAN 19Polityka Bezpieczeństwa Informacji

16 Dziękuję za uwagę Wojciech Romanek p.o. Kierownika Oddziału Realizacji Projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" kontakt: tel. 81 4416777 email wrota@lubelskie.pl email wrota@lubelskie.plwww.wrotalubelszczyzny.eu 16


Pobierz ppt "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji 30 czerwiec 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google