Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji"— Zapis prezentacji:

1 Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji
30 czerwiec 2011

2 Realizacja projektu Projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Udział w nim bierze 191 jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów Projektu) z 234 jednostek administracji publicznej. Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Podpisany został ankes do umowy partnerskiej którym rozszerzyliśmy liczbę partnerów projektu. Całkowity koszt projektu: ,80 zł

3 Inżynier Projektu Dnia 24 stycznia b.r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a Konsorcjum firm GTS, OPTOTRAKT na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu jest odpowiedzialny za opracowanie standardów, stworzenie dokumentacji technicznej oraz obsługę prawą projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Dodatkowo umowa na Inżyniera Projektu obejmuje usługi w zakresie doradztwa eksperckiego, nadzoru i kontroli realizacji kontraktów w ramach projektu oraz pełnienie niezbędnego nadzoru inwestycyjnego.

4 Wybór członków do Komitetu Sterującego
W dniu do Partnerów Projektu w formie rozesłane zostały informacje o rozpoczęciu drugiego etapu procedury wyboru członków do Komitetu Sterującego projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Każdy z Partnerów otrzymał login i hasło do panelu głosowania, na którym mógł jednokrotnie zagłosować na wybranego przez siebie kandydata. Głosowanie zakończyło się 23 lutego 2011 r. Spośród kandydatów wybrani zostali przedstawiciele na posiedzenia komitetu Sterującego Projektem „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji”. Reprezentantem stopnia gminnego zostali: Pan Mieczysław Szaruga (Gmina Telatyn) uzyskując 46.08% głosów Pani Anna Kruk (Gmina Głusk) uzyskując 35.29% głosów. Reprezentantem stopnia powiatowego został: Pan Jacek Dziura (Powiat Tomaszowski) uzyskując 63.64% głosów. Jedynym kandydatem a zarazem reprezentantem stopnia miast na prawach powiatu został: Pan Michał Szpejda (Miasto Chełm)

5 Posiedzenia Komitetu Sterującego
W dniach 19 kwietnia i 2 czerwca b.r. w Lublinie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – lidera projektu, odbyły się posiedzenia Komitetu Sterującego projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Na posiedzeniach poruszane były następujące tematy: Zapoznanie się Członków Komitetu Sterującego z harmonogramem przygotowania i realizacji projektu. Zapoznanie Członków Komitetu Sterującego z obecnym stanem realizacji Projektu „Wrota Lubelszczyzny –Informatyzacja Administracji”. Dyskusja na temat przewidywanego ryzyka i zagrożeń realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Prezentacja usług systemów realizowanych w ramach platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Omówienie postepowań przetargowych.

6 Złożenie dokumentacji
W związku ze zobowiązaniem do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, 15 czerwca b.r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oś priorytetowa IV działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

7 Kluczowe przetargi Rozbudowa sieci LAN u partnerów projektu i stworzenia sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego. Dostawa sprzętu komputerowego, w tym komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania OCR oraz zestawów do podpisu elektronicznego. Usługi niezbędne do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych, w tym dostawy sprzętu, oprogramowania oraz wykonanie niezbędnych robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych

8 Przetarg I Przetarg I dotyczy rozbudowy sieci LAN u partnerów projektu i stworzenia sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego. Przetarg został ogłoszony r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszono r. Przetarg I obejmuje: - Wybudowanie sieci okablowania strukturalnego (LAN) w 47 lokalizacjach (104,5 km okablowania) oraz wykonanie 1414 gniazd sieci LAN Zaprojektowanie i wybudowanie 175 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu HOTSPOT w 175 lokalizacjach Dostawę 198 przełączników sieciowych (switch) do 196 lokalizacji 4

9 Przetarg II Przetarg II dotyczy dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania OCR oraz zestawów do podpisu elektronicznego. Przetarg został ogłoszony r. Przetarg II obejmuje: Zestawy komputerowe (1603 szt.) Komputery przenośne (41 szt.) Oprogramowanie biurowe (1644 szt.) Oprogramowanie antywirusowe (1644 szt.) Zestawy do podpisu elektronicznego (319 szt.) Skanery (174 szt.) Urządzenia wielofunkcyjne (280 szt.) Oprogramowanie OCR (135 szt.)

10 Przetarg III Przetarg III dotyczy dostawy sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Usług Publicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń na węzły przetwarzania danych w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji. Przetarg III obejmuje: Routery VPN Dostosowanie pomieszczeń serwerowni Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) Serwery lokalne Edytora aktów prawnych XML

11 Przetarg III Lokalny Moduł EZD Lokalny Moduł Elektroniczne Archiwum
Integracja EZD z platformą komunikacyjną RESP Konwersja danych do BIP Moduł BIP Moduł Elektroniczna Skrzynka Podawcza System płatności on-line Formularze elektroniczne System autoryzacji System Informacji Turystycznej System Helpdesk Polityka bezpieczeństwa Szkolenia dla administratorów

12 Pozostałe przetargi Wykonanie tablic informacyjnych.
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. Dostawa szaf rack 19” 12 U typ wiszący dwusekcyjny. Testy akceptacyjne. Promocja projektu (promocja w internecie, telewizji i prasie, ulotki, plakaty, foldery i banery promocyjne).

13 Harmonogram rzeczowy 2011r
I II III IV lp. zadanie 1 Biuro projektu 2 Inżynier projektu 3 Promocja projektu 4 Studium Wykonalności 5 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6 Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7 Szkolenia dla administratorów 8 Komunikacja regionalna ESP 9 Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10 System płatności on-line 11 System pomocy Helpdesk 12 Edytor formularzy + RRWD 13 Centrum Autoryzacji 14 System Informacji Turystycznej 15 Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17 Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18 Rozbudowa sieci LAN 19 Polityka Bezpieczeństwa Informacji

14 Harmonogram rzeczowy 2012r
I II III IV lp. zadanie 1 Biuro projektu 2 Inżynier projektu 3 Promocja projektu 4 Studium Wykonalności 5 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6 Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7 Szkolenia dla administratorów 8 Komunikacja regionalna ESP 9 Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10 System płatności on-line 11 System pomocy Helpdesk 12 Edytor formularzy + RRWD 13 Centrum Autoryzacji 14 System Informacji Turystycznej 15 Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17 Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18 Rozbudowa sieci LAN 19 Polityka Bezpieczeństwa Informacji

15 Harmonogram rzeczowy 2013r
I lp. zadanie 1 Biuro projektu 2 Inżynier projektu 3 Promocja projektu 4 Studium Wykonalności 5 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 6 Zakup sprzętu dla części wspólnej (serwerownia centralna oraz zastępcza) 7 Szkolenia dla administratorów 8 Komunikacja regionalna ESP 9 Stworzenie Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej 10 System płatności on-line 11 System pomocy Helpdesk 12 Edytor formularzy + RRWD 13 Centrum Autoryzacji 14 System Informacji Turystycznej 15 Testy akceptacyjne 16 Punkty publicznego dostępu do internetu typu HotSpot 17 Sprzęt i oprogramowanie + integracja i konwersja danych 18 Rozbudowa sieci LAN 19 Polityka Bezpieczeństwa Informacji

16 Dziękuję za uwagę Wojciech Romanek p. o
Dziękuję za uwagę Wojciech Romanek p.o. Kierownika Oddziału Realizacji Projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" kontakt: tel


Pobierz ppt "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google