Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój edycja Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

2 Zgodnie z Harmonogramem zawartym w:
Uchwale nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zmienionej Uchwałą RM z 27 listopada 2012 r.: W dniach 01 – 30 września 2012 r. przeprowadzony został nabór wniosków do II edycji NPPDL 28 listopada 2012 r. - Wojewoda Małopolski ogłosił uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Nabór uzupełniający trwał 21 dni od dnia jego ogłoszenia (do 19 grudnia 2012 r.). 14 stycznia 2013 r. – Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra. 28 stycznia 2013 r. – Zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji list zakwalifikowanych wniosków

3 Kwota przeznaczona na udzielenie dotacji w województwie małopolskim wynosi w 2013 roku:
Dotacja będzie udzielana w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zadania, nie więcej niż 3 mln zł.

4 Łącznie w naborze podstawowym i uzupełniającym wpłynęło 79 wniosków
Z czego 69 przeszło pozytywnie ocenę formalną i otrzymały punkty w ramach oceny merytorycznej: 24 projekty obejmują drogi powiatowe – na łączną kwotę ,13 zł. 45 projektów obejmuje drogi gminne – na łączną kwotę ,37 zł. Łączna wnioskowana kwota dotacji: ,50 zł

5 Łącznie 84 km Do dofinansowania zakwalifikowało się:
10 projektów powiatowych – łączna długość 51,4 km. 17 projektów gminnych – łączna długość 32,6 km. Łącznie 84 km

6 Gminy zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 r:
Powiaty zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 r: Gmina Stary Sącz Powiat bocheński Gmina Piwniczna-Zdrój Powiat limanowski Miasto Limanowa Powiat nowotarski Gmina Koniusza Powiat nowosądecki Gmina Kęty Powiat myślenicki Gmina Dębno Powiat krakowski Gmina Gołcza Powiat olkuski Gmina Szczawnica Powiat chrzanowski Gmina Mszana Dolna Powiat wielicki Gmina Podegrodzie Powiat gorlicki Gmina Limanowa Gmina Bukowno Gmina Chełmiec wspólnie z Gminą Łososina Dolna Gmina Słaboszów Gmina Miechów Gmina Łapsze Niżne Miasto Gorlice

7

8

9 JST otrzymały drogą elektroniczną (przez platformę E-Puap) promesy na realizację zadań.
JST z podstawowej listy zakwalifikowanych wniosków mają obowiązek wyłonić wykonawców do 31 marca 2013 r. Oszczędności wypracowane w ramach postępowań przetargowych są przekazywane w pierwszej kolejności dla tych JST, które otrzymały początkowo niepełne dofinansowanie zadań, a następnie dla kolejnych projektów z listy rankingowej – w kolejności przyznanej ilości punktów.

10 27 lutego 2013 roku o godz w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie, Al.Solidarności 5-9, planowane jest spotkanie szkoleniowo-informacyjne poświęcone Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych w województwie małopolskim. Zaproszenie rozesłano drogą elektroniczną ( ). Spotkanie skierowane jest do pracowników merytorycznych, którzy przygotowują wnioski aplikacyjne w JST. Członkowie Komisji oceniającej wnioski szczegółowo omówią doprecyzowane kryteria oceny wniosków.

11 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
KONTAKT: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, Kraków Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych Tel


Pobierz ppt "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google