Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka morska jako sektor innowacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka morska jako sektor innowacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka morska jako sektor innowacyjny
Innowacyjność w założeniach polityki morskiej RP do 2020 r. Maciej Styczyński Wydział Polityki Morskiej Ministerstwo Infrastruktury Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

2 Zintegrowana Polityka Morska Unii Europejskiej (Niebieska Księga)
Tworzenie bazy wiedzy i innowacji – jeden z 5 głównych obszarów polityki morskiej UE. Plan działania na lata : Europejska strategia na rzecz badań morskich inicjowanie wspólnych projektów w ramach 7. Programu Ramowego w celu wpierania zintegrowanego podejścia i lepszego zrozumienia spraw morskich wspieranie badań naukowych w dziedzinie prognozowania i łagodzenia wpływu zmian klimatycznych na środowisko morskie, obszary przybrzeżne i wyspy wspieranie tworzenia europejskiego partnerstwa w dziedzinie nauk o morzu przez rozwój dialogu między społecznością naukową, przemysłem i decydentami Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

3 Podstawy Polityki Morskiej RP
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Polityka morska wchodzi w skład polityki rozwoju kraju Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 Programy Operacyjne Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rybacki (EFF) Regionalne fundusze i strategie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

4 Założenia Polityki Morskiej RP do 2020 r.
Misja: maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej ze zrównoważonego wykorzystania zasobów mórz i oceanów Kierunki priorytetowe: Rozwój szkolnictwa, nauki i badań morskich Rozwój portów morskich i ich ochrony Ułatwienia dla transportu morskiego Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju Zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych mórz i oceanów Poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego Poprawa bezpieczeństwa morskiego Usprawnienie zarządzania morskiego Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

5 Dokument - Założenia Polityki Morskiej RP do roku 2020
Kalendarz Prac 18 marca 2009 r. – projekt przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Kwiecień – maj 2009 r. – konsultacje społeczne dokumentu Lipiec 2009 r. – konsultacje międzyresortowe 28 sierpnia 2009 r. – projekt przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 14 września 2009 r. – projekt przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

6 Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej RP
Organ doradczy Prezesa Rady Ministrów Zadania: przygotowanie projektu dokumentu „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r.” monitorowanie przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej przygotowywanie projektów stanowisk Rady Ministrów do dokumentów morskich Unii Europejskiej Opiniowanie dokumentów rządowych w sprawach morskich Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

7 Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej RP
Skład: Przewodniczący – pan Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury Wiceprzewodniczący – pani Anna Wypych – Namiotko, Podsekretarz Stanu w MI Członkowie – Sekretarze i Podsekretarze Stanu delegowani z 13 ministerstw zaangażowanych w realizację polityki morskiej RP oraz Komendant Główny Straży Granicznej Sekretarz – Dyrektor Departamentu w MI Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

8 Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej RP
Główne tematy pracy Zespołu w 2009 r. 18 marca- Raport z realizacji polityki morskiej RP w 2008 r. 20 maja– reforma Wspólnej Polityki Rybackiej 9 lipca- informacja o działaniach RP na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego 9 lipca – Europejska Strategia na rzecz Badań Morskich 9 lipca– aktywność Polski na forum Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej (IOC) 2 września-Strategia Rozwoju Turystyki do 2015 r. 20 października – Bałtycki Plan Działań HELCOM (BSAP) 8 grudnia – Raport z realizacji polityki morskiej RP w 2009 r. Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

9 Innowacyjność oraz rozwijanie badań, nauk i technologii morskich
Europejska Strategia na rzecz badań morskich Budując europejską infrastrukturę wiedzy morskiej: mapa drogowa dla europejskiego systemu obserwacji i danych morskich (EMODNET) Tworzenie sieci centrów doskonałości morskiej (Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego) Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

10 Transport i innowacje - International Transport Forum
MARTEC –stworzenie platformy współpracy i koordynacji między krajowymi i europejskimi badaniami morskimi – 7. Ramowy Program Badawczy Transport i innowacje - International Transport Forum Nowe podejście do zarządzania oceanami - Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna (IOC) Nowe technologie transportu morskiego i wodnego śródlądowego oraz inżynieria morska i budownictwo wodne - Międzynarodowe Stowarzyszenie Żeglugowe (PIANC) Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

11 Najważniejsze jednostki naukowo – badawcze i badawczo – rozwojowe zajmujące się sprawami morskimi:
Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Instytut Oceanologii PAN, Komitet Badań Morza PAN Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Centrum Techniki Morskiej w Gdyni Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

12 Obszary innowacyjne Tworzenie nowych specjalizacji morskich na uczelniach wyższych Wsparcie rozwoju nauki i badań morskich Rozwijanie morskiej energetyki wiatrowej Zrównoważony rozwój rybołówstwa i akwakultury Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mórz i oceanów Nowe technologie transportu morskiego i intermodalnego Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

13 Udostępnianie i wykorzystywanie podmorskich zasobów mineralnych
Ograniczenie skutków zmian klimatycznych dla środowiska morskiego Rozwijanie regionów i gmin nadmorskich Ochrona brzegów morskich oraz ujściowych odcinków rzek przymorskich Optymalizacja zintegrowanych łańcuchów logistycznych i turystycznych Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

14 Europejski Dzień Morza 19 – 21 maja 2011 r. - Gdańsk
Organizatorzy: Marszałek Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdańsk we współpracy z Prezydentem Miasta Sopot Minister Infrastruktury Główny punkt programu: Europejska Konferencja Morska z udziałem przedstawicieli rządów, parlamentów i interesariuszy Najważniejsze wydarzenie morskie w Polsce przed Prezydencją RP w UE Gdańsk, 6 listopada 2009 r.

15 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Infrastruktury Wydział Polityki Morskiej Tel.: (22) Gdańsk, 6 listopada 2009 r.


Pobierz ppt "Gospodarka morska jako sektor innowacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google