Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja i zdrowie zwierząt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja i zdrowie zwierząt"— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja i zdrowie zwierząt
Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym możliwość przeprowadzenia działań kontrolnych w przypadku choroby (Załącznik A do dyr. 90/426/EWG, 92/35/EWG) Wstrzymanie ruchu zwierząt z gospodarstw objętych restrykcjami Zgłoszenie zwrotne w przypadku śmierci/uboju 1

2 Księgi stadne Księgi stadne są tworzone i prowadzone przez organizacje określone w Dyrektywie 92/353/EWG Księga stadna pochodzenia rasy ustala zasady wpisu do księgi stadnej, włącznie z identyfikacją zwierząt Organizacje prowadzące księgi stadne mają wyłączność przy wystawianiu paszportów zgodnie z Decyzją 93/623/EWG Koniowate są rejestrowane w księdze stadnej zgodnie z Decyzją 96/78/WE 2

3 Nie można wykluczyć, że jeden koń otrzyma więcej niż jeden paszport
Wnioski Brak czynnego powiązania dokumentu ze zwierzęciem Różne organizacje mają prawo wydawania dokumentów identyfikacyjnych Nie można wykluczyć, że jeden koń otrzyma więcej niż jeden paszport 3

4 Identyfikacja koniowatych i zastosowane leki
Status koniowatych przeznaczonych do produkcji żywności jest określany przez zastosowane leczenie (Rozp. (WE) 2377/90) Odstępstwo w Art 10 Dyrektywy 2001/82/WE wymaga ścisłego powiązania dokumentu ze zwierzęciem RF-ID jako praktyczne rozwiązanie 4

5 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych
Przemieszczanie – niezależna identyfikacja Jeden przyżyciowy dokument identyfikacyjny Baza danych rejestrująca wystawione dokumenty identyfikacyjne (unikalny numer przyżyciowy) Procedury zastępowania dokumentów Dokumentacja leczenia zwierzęcia Środki immobilizacji w przypadku wystąpienia choroby (restrykcje w odniesieniu do przemieszczeń) offical veterinarian will have to suspend the validity of this document for the period of the prohibitions, return of doc after slaughter 5

6 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych
Od 1 lipca 2009 aktywne znakowanie źrebiąt za pomocą elektronicznego transpondera wszczepianego w trakcie 1 roku życia Metody alternatywne Jednoznaczne powiązanie Znak identyfikacyjny offical veterinarian will have to suspend the validity of this document for the period of the prohibitions, return of doc after slaughter 6

7 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych
UELN (unikalny numer przyżyciowy) kompatybilny numer Smart-card jako opcja zastępująca dokument papierowy przy przemieszczaniu krajowym w celu innym niż ubój 7 2 4 1 5 3 6 8 9 offical veterinarian will have to suspend the validity of this document for the period of the prohibitions, return of doc after slaughter Specjalne obostrzenia dla koniowatych utrzymywanych w dzikich i półdzikich warunkach 7

8 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych
wyjaśnienie dla organów wystawiających dokumentację dla: … Koniowate zarejestrowane Wystawiane przez “księgę stadną“ lub przez organizację międzynarodową ds. wyścigów i zawodów Koniowate hodowlane i do produkcji Wystawiane przez „władze właściwą” Brak obowiązku rejestrowania zmian własności Brak powiązania z gospodarstwem pochodzenia w przypadku przemieszczania Brak rejestracji przemieszczeń

9 Niektóre opcje/odstępstwa:
Szkic diagramowy (Art. 6) Zwierzęta utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach (Art. 7) Alternatywne metody zapobiegające wystawianiu kilku dokumentów identyfikacyjnych dla jednego zwierzęcia (Art. 12) Smart-card jako opcja zamiast paszportu (Art. 14) Źrebięta przeznaczone do uboju w ciągu 12 miesięcy (Art. 15) Room for tailor made solutions

10 Informacje Identyfikacja koniowatych Legislacja zootechniczna Zatwierdzone organizacje hodowców

11 Pytania? § wyłącznie Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest upoważniony do wydania ostatecznej interpretacji prawa Wspólnotowego §


Pobierz ppt "Identyfikacja i zdrowie zwierząt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google