Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja i zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym możliwość przeprowadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja i zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym możliwość przeprowadzenia."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja i zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym możliwość przeprowadzenia działań kontrolnych w przypadku choroby (Załącznik A do dyr. 90/426/EWG, 92/35/EWG) Wstrzymanie ruchu zwierząt z gospodarstw objętych restrykcjami Zgłoszenie zwrotne w przypadku śmierci/uboju 1

2 Księgi stadne są tworzone i prowadzone przez organizacje określone w Dyrektywie 92/353/EWG Księga stadna pochodzenia rasy ustala zasady wpisu do księgi stadnej, włącznie z identyfikacją zwierząt Organizacje prowadzące księgi stadne mają wyłączność przy wystawianiu paszportów zgodnie z Decyzją 93/623/EWG Koniowate są rejestrowane w księdze stadnej zgodnie z Decyzją 96/78/WE Księgi stadne 2

3 Wnioski Brak czynnego powiązania dokumentu ze zwierzęciem 3 Nie można wykluczyć, że jeden koń otrzyma więcej niż jeden paszport Różne organizacje mają prawo wydawania dokumentów identyfikacyjnych

4 Identyfikacja koniowatych i zastosowane leki Status koniowatych przeznaczonych do produkcji żywności jest określany przez zastosowane leczenie (Rozp. (WE) 2377/90) Odstępstwo w Art 10 Dyrektywy 2001/82/WE wymaga ścisłego powiązania dokumentu ze zwierzęciem 4 RF-ID jako praktyczne rozwiązanie

5 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych Przemieszczanie – niezależna identyfikacja Jeden przyżyciowy dokument identyfikacyjny Baza danych rejestrująca wystawione dokumenty identyfikacyjne (unikalny numer przyżyciowy) Procedury zastępowania dokumentów Dokumentacja leczenia zwierzęcia Środki immobilizacji w przypadku wystąpienia choroby (restrykcje w odniesieniu do przemieszczeń) 5

6 Od 1 lipca 2009 aktywne znakowanie źrebiąt za pomocą elektronicznego transpondera wszczepianego w trakcie 1 roku życia Metody alternatywne –Jednoznaczne powiązanie –Znak identyfikacyjny 6 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych

7 UELN (unikalny numer przyżyciowy) kompatybilny numer Smart-card jako opcja zastępująca dokument papierowy przy przemieszczaniu krajowym w celu innym niż ubój 7 Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych Specjalne obostrzenia dla koniowatych utrzymywanych w dzikich i półdzikich warunkach Specjalne obostrzenia dla koniowatych utrzymywanych w dzikich i półdzikich warunkach

8 Koniowate zarejestrowane Wystawiane przez księgę stadną lub przez organizację międzynarodową ds. wyścigów i zawodów Koniowate hodowlane i do produkcji Wystawiane przez władze właściwą wyjaśnienie dla organów wystawiających dokumentację dla: … Brak obowiązku rejestrowania zmian własności Brak powiązania z gospodarstwem pochodzenia w przypadku przemieszczania Brak rejestracji przemieszczeń Rozporządzenie 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych

9 Niektóre opcje/odstępstwa: Szkic diagramowy (Art. 6) Zwierzęta utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach (Art. 7) Alternatywne metody zapobiegające wystawianiu kilku dokumentów identyfikacyjnych dla jednego zwierzęcia (Art. 12) Smart-card jako opcja zamiast paszportu (Art. 14) Źrebięta przeznaczone do uboju w ciągu 12 miesięcy (Art. 15)

10 Informacje Identyfikacja koniowatych Legislacja zootechniczna Zatwierdzone organizacje hodowców

11 § wyłącznie Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest upoważniony do wydania ostatecznej interpretacji prawa Wspólnotowego § Pytania?


Pobierz ppt "Identyfikacja i zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym możliwość przeprowadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google