Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11"— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11
z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii

2 Instrukcja GLW w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli
wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii określa zasady wykonywania sprawozdania z realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: obszaru A (SMR 6-8a) – identyfikacja i rejestracja bydła, świń, owiec i kóz obszaru B (SMR 10-15) – zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych

3 Sprawozdanie z kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla
powiatowych lekarzy weterynarii, zwane dalej sprawozdaniem, sporządzane jest przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW), o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170 poz. 1051 z późn. zm.).

4 Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie raportów
z kontroli wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych na miejscu lub na drodze administracyjnej, o których mowa w art. 31a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170 poz z późn. zm.).

5 LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w POWIAT (jednostka administracyjna) OKRES SPRAWOZDAWCZY 1 LICZBA GOSPODARSTW WYTYPOWANYCH DO KONTROLI W DANYM ROKU Obszar A Obszar B 2 LICZBA SKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW 3 LICZBA NIESKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW 4 LICZBA GOSPODARSTW SKONTROLOWANYCH W RAMACH KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ 5 KONTROLE DODATKOWE 6 LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT 6.1. BYDŁO 6.2. OWCE 6.3. KOZY 6.4. ŚWINIE 6.5. RAZEM 7 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓŁEM 7.1 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO DROBNE NIEZGODNOŚCI 7.2 LICZBA GOSPODARSTW BYDŁA, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 7.3 LICZBA GOSPODARSTW OWIEC I KÓZ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 7.4 LICZBA GOSPODARSTW ŚWIŃ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Sprawozdanie z kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze: identyfikacji i rejestracji zwierząt zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin

6 Rubryka 1 w obszarze A wypełniana jest przez GIW, w obszarze B – przez PIW i WIW.
LICZBA GOSPODARSTW WYTYPOWANYCH DO KONTROLI W DANYM ROKU Obszar A Obszar B Rubryka 2 - liczba gospodarstw skontrolowanych w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności z puli gospodarstw wytypowanych do kontroli w danym roku kalendarzowym. 2 LICZBA SKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar A Obszar B Rubryka 3 dotyczy gospodarstw, dla których w raporcie w polu 37. Czy kontrola została przeprowadzona? została zaznaczona opcja Nie. Rubryka 1 jest sumą rubryk: 2 i 3. 3 LICZBA NIESKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar A Obszar B

7 Rubryka 4 - liczba gospodarstw skontrolowanych w ramach kontroli sprawdzającej usunięcie uchybień, stwierdzonych w poprzednim roku kontroli, zakwalifikowanych jako drobna niezgodność lub niezgodność w związku, z którą obniżenie płatności było nie większe niż 100 Euro. 4 LICZBA GOSPODARSTW SKONTROLOWANYCH W RAMACH KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Obszar A Obszar B Rubryka 5 - liczba skontrolowanych gospodarstw w ramach kontroli innych niż dotyczących gospodarstw wytypowanych do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w danym roku kalendarzowym oraz kontroli sprawdzającej, np. w ramach kontroli specjalnej dla płatności do krów i owiec. 5 KONTROLE DODATKOWE Obszar A Obszar B

8 LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT
W rubrykach 6.1 – 6.5 należy podać liczbę zwierząt skontrolowanych w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności z puli gospodarstw wytypowanych do kontroli w danym roku kalendarzowym, kontroli sprawdzającej oraz kontroli dodatkowych. 6 LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT 6.1. BYDŁO Obszar A 6.2. OWCE 6.3. KOZY 6.4. ŚWINIE 6.5. RAZEM

9 Rubryka 7 nie jest sumą rubryk: 7. 1, 7. 2, 7. 3 i 7. 4
Rubryka 7 nie jest sumą rubryk: 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4. W rubryce 7 wykazywane są gospodarstwa, w których stwierdzono zwykłe i drobne niezgodności. 7 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓŁEM Obszar A Obszar B W rubryce 7.1 należy podać liczbę stanowiącą sumę liczby gospodarstw, w których stwierdzono wyłącznie drobne niezgodności oraz liczby gospodarstw, w których stwierdzono zarówno drobne niezgodności, jak i inne niezgodności. Gospodarstwa, w których stwierdzono drobne niezgodności będą podlegały kontroli sprawdzającej w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku po roku, w którym odbyła się kontrola podstawowa. 7.1 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO DROBNE NIEZGODNOŚCI Obszar A

10 W rubrykach 7.2, 7.3 i 7.4 wykazywane są gospodarstwa,
w których stwierdzono zwykłe lub drobne niezgodności. 7.2 LICZBA GOSPODARSTW BYDŁA, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A 7.3 LICZBA GOSPODARSTW OWIEC I KÓZ, 7.4 LICZBA GOSPODARSTW ŚWIŃ,

11 Przedmiotowe sprawozdania sporządzane są w formacie Excel w systemie kwartalnym, nienarastająco oraz w systemie rocznym. Sporządzone sprawozdanie kwartalne powiatowy lekarz weterynarii przesyła drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w terminie do dnia: 15 kwietnia 15 lipca 15 października 15 stycznia Sporządzone sprawozdanie roczne powiatowy lekarz weterynarii przesyła drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w terminie do dnia 15 lutego.

12 Od 15 stycznia 2011 r. niniejsza instrukcja uchyla:
Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.440-3/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii

13 Instrukcja Nr GIWz.440-2/11 odnosi się do sprawozdań z kontroli wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych od dnia 1 stycznia 2011 r. Wyniki kontroli wymogów wzajemnej zgodności z 2010 r. sporządzane są na formularzu sprawozdania oraz zasadach określonych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.440-3/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11"

Podobne prezentacje


Reklamy Google