Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii

2 Instrukcja GLW w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii określa zasady wykonywania sprawozdania z realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: obszaru A (SMR 6-8a) – identyfikacja i rejestracja bydła, świń, owiec i kóz obszaru B (SMR 10-15) – zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych

3 Sprawozdanie z kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii, zwane dalej sprawozdaniem, sporządzane jest przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW), o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170 poz. 1051 z późn. zm.).

4 Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie raportów z kontroli wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych na miejscu lub na drodze administracyjnej, o których mowa w art. 31a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170 poz. 1051 z późn. zm.).

5 Sprawozdanie z kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze : identyfikacji i rejestracji zwierząt zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin Powiatowy Inspektorat Weterynarii w POWIAT (jednostka administracyjna) OKRES SPRAWOZDAWCZY 1 LICZBA GOSPODARSTW WYTYPOWANYCH DO KONTROLI W DANYM ROKU Obszar AObszar B 2LICZBA SKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar AObszar B 3LICZBA NIESKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar AObszar B 4 LICZBA GOSPODARSTW SKONTROLOWANYCH W RAMACH KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Obszar AObszar B 5KONTROLE DODATKOWE Obszar AObszar B 6LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT 6.1.BYDŁO Obszar A 6.2.OWCE Obszar A 6.3.KOZY Obszar A 6.4.ŚWINIE Obszar A 6.5.RAZEM 7 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓŁEM Obszar A Obszar B 7.1 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO DROBNE NIEZGODNOŚCI Obszar A 7.2 LICZBA GOSPODARSTW BYDŁA, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A 7.3 LICZBA GOSPODARSTW OWIEC I KÓZ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A 7.4 LICZBA GOSPODARSTW ŚWIŃ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A

6 1 LICZBA GOSPODARSTW WYTYPOWANYCH DO KONTROLI W DANYM ROKU Obszar AObszar B 2LICZBA SKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar AObszar B Rubryka 2 - liczba gospodarstw skontrolowanych w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności z puli gospodarstw wytypowanych do kontroli w danym roku kalendarzowym. Rubryka 3 dotyczy gospodarstw, dla których w raporcie w polu 37. Czy kontrola została przeprowadzona? została zaznaczona opcja Nie. Rubryka 1 jest sumą rubryk: 2 i 3. 3LICZBA NIESKONTROLOWANYCH GOSPODARSTW Obszar AObszar B

7 Rubryka 4 - liczba gospodarstw skontrolowanych w ramach kontroli sprawdzającej usunięcie uchybień, stwierdzonych w poprzednim roku kontroli, zakwalifikowanych jako drobna niezgodność lub niezgodność w związku, z którą obniżenie płatności było nie większe niż 100 Euro. 4 LICZBA GOSPODARSTW SKONTROLOWANYCH W RAMACH KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Obszar AObszar B Rubryka 5 - liczba skontrolowanych gospodarstw w ramach kontroli innych niż dotyczących gospodarstw wytypowanych do kontroli wymogów wzajemnej zgodności w danym roku kalendarzowym oraz kontroli sprawdzającej, np. w ramach kontroli specjalnej dla płatności do krów i owiec. 5KONTROLE DODATKOWE Obszar AObszar B

8 W rubrykach 6.1 – 6.5 należy podać liczbę zwierząt skontrolowanych w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności z puli gospodarstw wytypowanych do kontroli w danym roku kalendarzowym, kontroli sprawdzającej oraz kontroli dodatkowych. 6LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT 6.1.BYDŁO Obszar A 6.2.OWCE Obszar A 6.3.KOZY Obszar A 6.4.ŚWINIE Obszar A 6.5.RAZEM

9 7 LICZBA GOSPODARSTW, W KT Ó RYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OG Ó ŁEM Obszar AObszar B W rubryce 7.1 należy podać liczbę stanowiącą sumę liczby gospodarstw, w których stwierdzono wyłącznie drobne niezgodności oraz liczby gospodarstw, w których stwierdzono zarówno drobne niezgodności, jak i inne niezgodności. Gospodarstwa, w których stwierdzono drobne niezgodności będą podlegały kontroli sprawdzającej w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku po roku, w którym odbyła się kontrola podstawowa. 7.1 LICZBA GOSPODARSTW, W KT Ó RYCH STWIERDZONO DROBNE NIEZGODNOŚCI Obszar A

10 W rubrykach 7.2, 7.3 i 7.4 wykazywane są gospodarstwa, w których stwierdzono zwykłe lub drobne niezgodności. 7.2 LICZBA GOSPODARSTW BYDŁA, W KT Ó RYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A 7.3 LICZBA GOSPODARSTW OWIEC I K Ó Z, W KT Ó RYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A 7.4 LICZBA GOSPODARSTW ŚWIŃ, W KT Ó RYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI Obszar A

11 Sporządzone sprawozdanie kwartalne powiatowy lekarz weterynarii przesyła drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w terminie do dnia: 15 kwietnia 15 lipca 15 października 15 stycznia Sporządzone sprawozdanie roczne powiatowy lekarz weterynarii przesyła drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w terminie do dnia 15 lutego.

12 Od 15 stycznia 2011 r. niniejsza instrukcja uchyla : Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.440-3/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii

13 Instrukcja Nr GIWz.440-2/11 odnosi się do sprawozdań z kontroli wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzanych od dnia 1 stycznia 2011 r. Wyniki kontroli wymogów wzajemnej zgodności z 2010 r. sporządzane są na formularzu sprawozdania oraz zasadach określonych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.440-3/10 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii.

14 hubert.szyszlo@wetgiw.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.440-2/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google