Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr…. MINISTRA ROLNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr…. MINISTRA ROLNICTWA."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr…. MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia ………… 2009 roku w sprawie warunków i trybu wspólpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów Puławy, 30 – 31 marca 2009 r.

2 Co zawiera zarządzenie? Określa warunki i tryb współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz sposobu przekazywania informacji w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie wymogów Wzajemnej Zgodności w odniesieniu do Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

3 W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: Na obszarze powiatu: Kierownik biura powiatowego ARiMR Powiatowy Lekarz Weterynarii

4 W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: Na obszarze województwa: Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR Wojewódzki Lekarz Weterynarii Powiatowi Lekarze Weterynarii właściwi dla województwa

5 W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: Na obszarze kraju: Prezes ARiMR Główny Lekarz Weterynarii

6 W przypadkach uzasadnionych względami celowości PREZES AGENCJI PLWWLW Działający na obszarze kraju Podjęcie współpracy = informacja do GLW

7 Współpraca podmiotów z terenu powiatu i województwa: PLW Aplikacja ARiMR dostępna na stronie internetowej Wprowadzanie danych z raportów kontroli z gospodarstwaraport elektroniczny Dokonywanie korekt i uzupełnień danych 1.z własnej inicjatywy 2.Po otrzymaniu informacji od Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR

8 Współpraca podmiotów z terenu powiatu i województwa: Kierownik biura powiatowego ARiMR LUB Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR PLW Niezwłoczna informacja o błędach lub brakach w raporcie elektronicznym

9 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 1.Przekazuje Prezesowi ARiMR czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów: wraz z ich wagami z liczbą gospodarstw (objętych kontrolą wymogów w roku bieżącym ustaloną na podstawie analizy wyników kontroli wymogów z lat poprzednich) DO ZAOPINIOWANIA!!!

10 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 2.Zatwierdza czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów oraz liczbę gospodarstw objętych kontrolą: po zaopiniowaniu przez Prezesa ARiMR zatwierdzenie przez GLW przekazanie Prezesowi ARiMR

11 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 3.Występuje do Prezesa ARiMR o przeprowadzenie typowania rolników do kontroli wymogów: w oparciu o zatwierdzone czynniki ryzyka występuje o udostępnienie listy wytypowanych gospodarstw

12 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 4.Przekazuje Prezesowi ARiMR Raport Roczny z przeprowadzonych kontroli wymogów.

13 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 5.Przekazuje Prezesowi ARiMR w celu umieszczenia na stronie internetowej ARiMR wzory protokołów i raportów oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

14 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: PREZES ARiMR 1.Opiniuje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności

15 Współpraca podmiotów na obszarze kraju: PREZES ARiMR 2.Typuje rolników do kontroli wymogów: W oparciu o: Zatwierdzone przez GLW czynniki do analizy ryzyka Przekazuje GLW listę wytypowanych gospodarstw

16 Prezes ARiMR udostępnia powiatowym lekarzom weterynarii działającym na obszarze kraju: 1.Możliwość korzystania z aplikacji umieszczonej na stronie ARiMR W celu: Stworzenia Korygowania i Uzupełniania raportu elektronicznego

17 Prezes ARiMR udostępnia powiatowym lekarzom weterynarii działającym na obszarze kraju: 2.Wzory raportów i protokołów oraz innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli NA STRONIE INTERNETOWEJ ARiMR

18 Współpraca IW i ARiMR jest realizowana również poprzez działania takie jak : 1)przekazywanie innych dokumentów, niż raport i protokół, zawierających dane i informacje umożliwiające prawidłowe przeprowadzanie kontroli wymogów; 2) organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń pracowników Agencji oraz Inspekcji obejmujących zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli wymogów.

19 W ramach współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów: Organy IW i ARiMR, mogą zawierać między sobą porozumienia; Prezes ARiMR i GLW, mogą tworzyć procedury - dotyczące w szczególności ustalenia terminów podjęcia działań przez poszczególne organy w ramach współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr…. MINISTRA ROLNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google