Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 24 maja 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 24 maja 2007r."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 24 maja 2007r.

2 System SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia i Lichtenstein)

3 Czym jest SOLVIT?

4 to system nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej

5 System nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych… PL EOG

6 …wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego… problemy mogą dotyczyć m.in. Dostępu do rynku usług Podejmowania działalności gospodarczej Uznawania kwalifikacji zawodowych Zabezpieczenia społecznego Zamówień publicznych Podatku VAT

7 …przez organy administracji publicznej. Obywatel/przedsiębiorstwo organ administracji Solvit nie może więc interweniować m.in. w przypadku, gdy problem powstał między: –dwoma przedsiębiorcami –konsumentem i przedsiębiorcą –dotyczy instytucji wspólnotowych

8 SOLVIT nie zajmuje się sprawami, w których zostało już wszczęte postępowanie sądowe. SOLVIT rozwiązuje konkretnie zaistniałe problemy, z zasady nie udziela informacji. SOLVIT podejmuje starania aby rozwiązać problem jak najszybciej, w przeciągu 10-14 tygodni.

9 Jak działa SOLVIT?

10 System działa: w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych w strukturach administracji krajowej państw EOG w oparciu o elektroniczną Bazę Danych przy współpracy ekspertów w różnych jednostkach administracji przy współpracy Komisji Europejskiej bezpłatnie

11

12 SOLVIT w EOG w liczbach 1.01.- 31.12.2006 467 spraw wprowadzonych do bazy danych w tym 82% rozwiązanych średni czas rozwiązywania spraw – 55 dni

13 Jak zgłosić problem do SOLVIT?

14 Problem należy opisać w formularzu znajdującym się na stronie: www.ec.europa.eu/solvit i przesłać go do SOLVIT wraz z kopiami dokumentów dotyczących sprawy pocztą elektroniczną, zwykłą lub faxem lub zgłosić problem na formularzu on-line (link na stronie www.ec.europa.eu/solvit)

15 SOLVIT POLSKA

16 Centrum Polska Za funkcjonowanie Centrum odpowiada Ministerstwo Gospodarki Centrum działa przy współpracy 20 Koordynatorów SOLVIT w resortach

17 Centrum Polska Skargi PL=> EOG -obszary interwencji: zabezpieczenie społ. (IRL, IT), uznawanie kwalifikacji (UK, DE), podejmowanie działalności gosp., świadczenie usług (jednoosobowa działalność gosp.) (DE), zwrot VAT (ES) Skargi EOG=> PL -obszary interwencji: dostęp produktów do rynku, zwrot VAT (SE, DK, GB)

18 Przykładowe problemy rozwiązane w ramach SOLVIT

19 Urząd niemiecki odmawiał wydania polskiemu przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sektorze budowlanym z uwagi na brak znajomości języka niemieckiego. SOLVIT Niemcy skontaktował się z urzędem i wyjaśnił, że w tym przypadku wymóg znajomości języka był nieuzasadniony i niezgodny z prawem wspólnotowym. W konsekwencji urząd niemiecki wydał przedsiębiorcy zezwolenie. Podejmowanie działalności gospodarczej

20 Polski przedsiębiorca chciał świadczyć usługi rzemieślnicze w Niemczech. Urząd niemiecki odmówił uznania zaświadczenia wydanego przez polskie Ministerstwo Gospodarki potwierdzającego doświadczenie w zawodzie rzemieślniczym. W wyniku interwencji SOLVIT urząd uznał zaświadczenie i problem został rozwiązany. Świadczenie usług

21 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT Polskie przedsiębiorstwo złożyło we właściwej instytucji hiszpańskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są ogłaszane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja hiszpańska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji Solvit Hiszpania instytucja właściwa podjęła decyzję a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

22 Rejestracja samochodu Polski obywatel kupił używany samochód w Belgii bez kompletnych dokumentów rejestracyjnych (część I oraz zaświadczenie z policji, że część II została zagubiona). W celu zarejestrowania samochodu w Polsce, polskie władze wymagały zaświadczenia wydawanego przez właściwą instytucję belgijską, potwierdzającego, że samochód był uprzednio zarejestrowany w Belgii. Zgodnie z przepisami belgijskimi, instytucja właściwa wydaje w takich sytuacjiach zaświadczenia wyłącznie na wniosek innego urzędu, a nie osoby prywatnej. Natomiast zgodnie z prawem polskim, to wnioskodawca ma obowiazek dostarczyć wszystkie dokumenty. W rezultacie nie była możliwa rejestracja samochodu. Dzięki interwencji SOLVIT i współpracy Ministerstwa Transportu wprowadzono zmiany do polskiego rozporządzenia, zgodnie z dyrektywą 1999/37/WE, które umożliwiły rozwiązanie problemu i uniknięcie podobnych problemów w przyszłosci

23 Polskie Centrum Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. 022 693 53 60 Fax. 022 693 40 80 Email: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl


Pobierz ppt "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 24 maja 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google