Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności Puławy, 30 – 31 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności Puławy, 30 – 31 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności
Puławy, 30 – 31 marca 2009 r.

2 Grupa nr 1 Gospodarstwo składające się z dwóch siedzib stad.
1 siedziba stada – 150 sztuk bydła; 10 sztuk z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty, 10 sztuk cieląt nieoznakowanych w wieku ok dni (zagojona pępowina) – rolnik posiada kolczyki dla tych sztuk i kolczykuje je przy kontrolującym, 25 sztuk nie figuruje w CBD w danej siedzibie stada i rolnik nie posiada potwierdzenia zgłoszenia

3 Grupa nr 1 2 siedziba stada – 5 sztuk bydła, 4 sztuki kóz;
Brak księgi rejestracji dla kóz, Kozy urodzone w kwietniu 2006 r., dwie oznakowane dwoma kolczykami, dwie 1 kolczykiem i opaską na pęcinę, Brak dokumentów przewozowych, Księga rejestracji bydła jest niekompletna, ale rolnik uzupełnia braki podczas kontroli, 2 sztuki bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty.

4 Grupa nr 2 Gospodarstwo składające się z 3 siedzib stad owiec.
1 siedziba stada – 40 sztuk zwierząt: 22 maciorki, 15 jagniąt (do 6 miesiąca życia), 3 barany; Brak jesiennego spisu owiec w księdze rejestracji, Dokumenty przewozowe dla 20 sztuk zwierząt, Jagnięta nieoznakowane, 3 maciorki urodzone w maju 2007 r. z jednym kolczykiem i jest dziura w uchu po drugim kolczyku, ale rolnik nie złożył wniosku o duplikaty

5 Grupa nr 2 Gospodarstwo składające się z 3 siedzib stad owiec.
2 siedziba stada – 19 sztuk zwierząt: 11 maciorek, 7 jagniąt (powyżej 6 miesiąca życia), 1 baran; Brak jesiennego spisu owiec w księdze rejestracji, Wszystkie zwierzęta oznakowane jednym kolczykiem i brak dziury w drugiej małżowinie usznej oraz drugiego identyfikatora (baran urodzony w kwietniu 2005 r., maciorki urodzone pomiędzy listopadem 2006 a listopadem 2007 r.)

6 Grupa nr 2 Gospodarstwo składające się z 3 siedzib stad owiec.
3 siedziba stada – 30 sztuk zwierząt: 28 maciorek, 2 barany; Brak jesiennego spisu owiec w księdze rejestracji, Brak dokumentów przewozowych.

7 Grupa nr 3 Gospodarstwo z jedną siedzibą stada – bydło – 5 sztuk, kozy – 7 sztuk, świnie – 12 sztuk; Niekompletna księga rejestracji świń – brak wpisu odnośnie kupna 4 sztuk – rolnik dokonuje uzupełnienia podczas kontroli, Świnie (tuczniki) nieoznakowane (brak maciory), Brak dokumentów przewozowych dla 4 kóz, Brak jesiennego spisu kóz w księdze rejestracji, 1 krowa bez dwóch kolczyków, są ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatów.

8 Grupa nr 3 1 krowa – brak jednego kolczyka, jest ślad na małżowinie usznej po kolczyku, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatu, 1 krowa – dwa kolczyki z dwoma numerami identyfikacyjnymi, Dwie krowy nie figurują w siedzibie stada zgodnie z danymi z CBD, ale rolnik złożył pisemne oświadczenie, iż dokonał zgłoszenia do ARiMR kupna/urodzenia tych dwóch sztuk.

9 Grupa nr 4 Gospodarstwo z dwoma siedzibami stad – świnie.
1 siedziba stada – 250 sztuk świń; Księga rejestracji jest prowadzona w innymi formacie niż określony w rozporządzeniu, 78 sztuk świń oznakowanych nieczytelnym tatuażem.

10 Grupa nr 4 2 siedziba stada – 210 sztuk świń;
Księga rejestracji jest niekompletna – brak wpisu o kupnie 45 sztuk i sprzedaży 100 sztuk zwierząt, 49 sztuk świń oznakowanych nieczytelnym tatuażem, 45 sztuk świń bez oznakowania (tuczniki, brak maciory).

11 Grupa nr 5 Gospodarstwo składające się z jednej siedziby stada – 14 szt. bydła, 8 szt. owiec, 7 szt. kóz, 16 szt. świń; W siedzibie stada obecna tylko księga rejestracji dla zwierząt z gatunku bydło, 3 świnie (tuczniki, brak maciory) bez oznakowania, 3 kozy (urodzone w marcu 2007 r.) z jednym kolczykiem, brak dziury po kolczyku w drugiej małżowinie usznej albo drugiego identyfikatora,

12 Grupa nr 5 Wszystkie owce – 1 kolczyk + nieczytelny tatuaż,
2 sztuki bydła - z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty, 2 cieląt w wieku 9 dni – oznakowane dwoma kolczykami, brak paszportów, 1 sztuka bydła - bez dwóch kolczyków, są ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o wydanie duplikatów.

13 Grupa nr 6 Gospodarstwo z dwiema siedzibami stad, z tym że tylko pierwsza siedziba stada została zgłoszona do CBD; Zwierzęta, które znajdują się w drugiej siedzibie stada są zarejestrowane w CBD w pierwszej siedzibie stada; 1 siedziba stada – 10 szt. bydła; 2 szt. świń; świnie nieoznakowane (brak maciory); 3 szt. bydła nie figurują w siedzibie stada zgodnie z danymi z CBD.

14 Grupa nr 6 2 siedziba stada – 5 szt. bydła; 3 szt. kóz, 2 szt. świń;
Brak księgi rejestracji dla wszystkich gatunków, Świnie bez oznakowania (brak maciory), Jedna sztuka bydła (dorosła) bez paszportu, W przypadku jednej sztuki bydła brak podpisu obecnego posiadacza zwierząt – niezgodność korygowana podczas kontroli.

15 Grupa nr 7 Gospodarstwo z 1 siedzibą stada – 50 sztuk bydła; 40 sztuk świń; we wszystkich paszportach brak podpisu pierwszego i kolejnych posiadaczy zwierząt (obecny posiadacz nie jest pierwszym), w dwóch paszportach błąd w dacie urodzenia; w dwóch paszportach błąd w płci zwierząt; 5 sztuk bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty; w księdze rejestracji świń brak wpisu o wprowadzeniu do stada 21 sztuk zwierząt.


Pobierz ppt "Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności Puławy, 30 – 31 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google