Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Zemborzyc e.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Zemborzyc e."— Zapis prezentacji:

1 Moderator ………….. Moderator …………..

2 Podsumowanie z badania Zemborzyc e

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n=100 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n=50 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy Zemborzyc, pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Miasta Lublin Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2013 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków.

20 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

21 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. Uczestniczę w płatnych wydarzeniach kulturalnych. Media lokalne interesują się kulturą. W mojej miejscowości szkoły mają ofertę kulturalną dla uczniów. W mojej miejscowości funkcjonują niezależne organizacje z ofertą kulturalną dla mieszkańców. W mojej miejscowości dom kultury planuje swoją prace pytając mieszkańców o ich zainteresowania. W mojej okolicy biblioteka prowadzi działania promujące czytelnictwo. Znam program pracy najbliższego domu kultury. Zapraszam znajomych spoza mojej miejscowości na wydarzenia kulturalne odbywające się w okolicy. Najbliższy dom kultury ma ofertę skierowaną do mnie. Mam łatwy dostęp do informacji o ofercie kulturalnej w mojej okolicy. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

22 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

23 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

24 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

25 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub „podrzucania” śmieci. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty służące ochronie środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego.

26 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

28 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Uczelnie wyższe w mojej okolicy zapewniają uzyskanie dobrego zawodu. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. Mam dostęp do Internetu. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Mam łatwy dojazd do pracy. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane.

34 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

35 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

36 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży.

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Kąpieliska wodne są właściwie oznaczone i zabezpieczone. W mojej okolicy są ścieżki rowerowe. Wiem gdzie znaleźć informacje o godzinach oraz opłatach za korzystanie z obiektów sportowych w mojej okolicy. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Publiczne obiekty sportowe są w dobrym stanie (właściwie utrzymywane). Samorząd dba o bezpieczeństwo turystów. W mojej miejscowości funkcjonują lokalne kluby sportowe. Samorząd organizuje konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży. Samorząd wywiązuje się z obowiązku promocji sportu i turystyki w mojej okolicy. Obiekty turystyczne w mojej okolicy są w dobrym stanie (są właściwie utrzymywane). Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Obiekty sportowe i turystyczne w mojej okolicy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 ……………. …………….. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

42 …………… ………….. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

43 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.), które funkcjonują w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, itp.). W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie.

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej, np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Miasta Lublin Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru „wolny rynek” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy.

58 …………………. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru „praca” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia. Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego.

60 …………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

62 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

63 W ramach badania obszaru „bezpieczeństwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Miejscowość, w której mieszkamy można polecić turystom, inwestorom, osobom odwiedzającym jako bezpieczną. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Współpraca samorządu z policją w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców jest zadawalająca. Bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły jest zapewnione w wystarczającym stopniu. Samorząd organizuje szkolenia i akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa. Samorząd dobrze wykonuje swoje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Ilość patroli ponadnormatywnych jest wystarczająca. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości do 50 km/h. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie większej ilości radarów. Moim zdaniem prawo jest skutecznie egzekwowane w stosunku do osób je naruszających.

64 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 ………….. …………….. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

66 ……………… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

67 W ramach badania obszaru „zdrowie” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. W okolicy jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. Samorząd posiada i realizuje programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd posiada i realizuje programy przeciwdziałania narkomanii. Samorząd skutecznie i właściwie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat stanu zdrowia mieszkańców. Samorząd prowadzi wystarczającą ilość działań w zakresie promocji zdrowia. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. Samorząd posiada lokalne programy zdrowotne adekwatne do potrzeb mieszkańców. Samorząd posiada wiedzę na temat czasu oczekiwania na porady specjalistyczne. W okolicy jest wystarczająca ilość żłobków.

68 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

69 ……………. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

70 ……….. ………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

71 W ramach badania obszaru „kultura” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym rudowe. Samorząd bądź instytucje kultury pozyskują środki zewnętrzne na działalność kulturalną. Samorząd finansuje działania przybliżające mieszkańcom lokalną historię. Samorząd posiada aktualną bazę organizacji pozarządowych funkcjonujących w sektorze kultury. Temat kultura ma osobny, jasno wydzielony rozdział bądź część w corocznym sprawozdaniu z działalności wójta, burmistrza, prezydenta, starosty. Samorządowe instytucje kultury współpracują ze szkołami. Instytucje kultury angażują się w działalność krajowych/ międzynarodowych sieci instytucji kultury. Urząd poddaje regularnej ocenie prace instytucji kultury. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych. Samorząd zapewnia środki na podnoszenie kwalifikacji kadry instytucji kultury. Wysokość środków finansowych przekazywanych z budżetu samorządu na instytucje kultury jest bezpośrednio związana z oceną pracy tych instytucji. Instytucje kultury budują swój program na podstawie rozpoznanych potrzeb mieszkańców.

72 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

73 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

74 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

75 W ramach badania obszaru „środowisko” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd realizuje politykę rowerową. Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd w strategiach, koncepcjach i planach rozwoju zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Samorząd sporządza programy ochrony środowiska. Samorząd sporządza plany gospodarki odpadami. Samorząd organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Samorząd nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd prowadzi działania informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami. Samorząd dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorząd przeciwdziała powstawianiu dzikich wysypisk śmieci. Samorząd należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków dbania o czystość na placach, drogach, chodnikach, itp. Samorząd pozyskuje środki finansowe z UE oraz z innych źródeł na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

76 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

77 ………………… …………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

78 ………………… ………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

79 W ramach badania obszaru „demokracja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. W samorządzie funkcjonują jednostki pomocnicze. Samorząd wykorzystuje internetowe narzędzia do komunikacji z mieszkańcami (poza BIP-em). Przedstawiciele władz regularnie spotykają się z mieszkańcami. Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Samorząd prowadzi regularne spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Samorząd ma przyjętą uchwałę regulującą procedurę konsultacji społecznych. W samorządzie funkcjonuje lokalna rada działalności pożytku publicznego. Samorząd przekazuje zadania publiczne do realizacji organizacjom pozarządowym. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej. Samorząd posiada roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd przekazuje środki na realizacje zadań publicznych z zakresu edukacji obywatelskiej i promocji demokracji. Samorząd przygotowuje roczny plan konsultacji społecznych.

80 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

81 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

82 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

83 W ramach badania obszaru „edukacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Dzieci korzystają ze wsparcia samorządu na pomoce szkolne i dożywianie. W mojej okolicy nie zamknięto żadnej szkoły podstawowej ani gimnazjum. Samorząd dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach. Samorząd monitoruje sytuację demograficzną i jej wpływ na działalność oświatową. Samorząd właściwie nadzoruje funkcjonowanie placówek oświatowych w mojej okolicy. Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd przeznacza odpowiednie środki na infrastrukturę szkolną ( wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce naukowe). Samorząd organizuje wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży w ramach zawartych partnerstw zagranicznych. Samorząd zapewnia bezpieczny i wygodny dowóz dzieci do szkoły. Samorząd inspiruje do działań, których celem jest utrzymanie szkoły w mojej okolicy. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd organizuje dla uczniów „lekcje wyjazdowe w urzędzie”.

84 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

85 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

86 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

87 W ramach badania obszaru „transport i komunikacja” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd przeznacza środki na oświetlenie dróg gminnych. Samorząd dba o utrzyma nie dróg w okresie zimowym. Samorząd umożliwia działanie różnych operatorów sieci telefonicznej. W mojej miejscowości nie ma problemu z łącznością telefonii komórkowej. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Urząd monitoruje informacje o stanie dróg. Samorząd wspiera policję i szkoły w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. Samorząd dba o czystość przystanków transportu publicznego. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Samorząd prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Samorząd zachęca przewoźników do organizowania transportu publicznego w gminie. Samorząd konsultuje z mieszkańcami inwestycje z zakresu drogownictwa. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

88 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

89 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

90 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

91 W ramach badania obszaru „dostęp do usług i sieci handlowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych.

92 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

93 W ramach badania obszaru „dostęp do infrastruktury sportowej” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Samorząd udostępnia do publicznej wiadomości informacje o godzinach i opłatach za korzystanie z obiektów sportowych Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu „Orlik”. Samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i turystyki. Samorząd wywiązuje się ze swoich obowiązków utrzymania szlaków turystycznych oraz bazy turystycznej. Samorząd wywiązuje się z obowiązku właściwego oznaczania i zabezpieczania kąpielisk wodnych. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn sportowców jaki masowe zawody dla mieszkańców. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną. Samorząd wywiązuje się z obowiązku promocji sportu i turystyki. Samorząd dba o dostosowanie publicznych obiektów sportowych i turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samorząd prowadzi ewidencję bazy noclegowej. Samorząd dba o bezpieczeństwo turystów. Samorząd prowadzi ewidencję działalności gospodarczej i rejestrację osób, które chcą prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych. Samorząd utrzymuje obiekty sportowe i turystyczne w dobrym stanie.

94 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

95 ………………. ……………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

96 ………… …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

97 W ramach badania obszaru „wsparcie społeczne” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd na bieżąco prowadzi analizy dotyczące problemów społecznych. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia społecznego. Samorząd skutecznie wspiera osoby niepełnosprawne. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy). Samorząd pomaga rodzinom wielodzietnym w wystarczającym stopniu. Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Samorząd skutecznie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/bezdomne/uzależnione od alkoholu. Dzięki wsparciu samorządu jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprawia się. Samorząd posiada dostateczną wiedzę na temat sytuacji dzieci z rodzin patologicznych i skutecznie je wspiera. Poziom opieki społecznej jest zadawalający a instytucje samorządowe działające w obszarze wsparcia społecznego pracują właściwie. W naszej miejscowości opieka nad osobami przewlekle chorymi jest zadawalająca. Samorząd skutecznie wspiera osoby bezrobotne.

98 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

99 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

100 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

101 W ramach badania obszaru „dobrobyt” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców. Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie.

102 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

103 W ramach badania obszaru „mieszkalnictwo” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y). Na terenie urzędu istnieją tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Jakość mieszkań w naszej miejscowości jest dobra. Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. W okolicy łatwo jest wynająć lokal użytkowy. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych są łatwe i czytelne. Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd dba o dobre rozwiązania komunikacyjne w miejscu zamieszkania obywateli. W gminie łatwo jest uzyskać dodatek mieszkaniowy. Procedury związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę są jasne i przystępne. Wysokość dodatku mieszkaniowego ustalona jest na właściwym poziomie. Ceny lokali użytkowych są przystępne. Opłaty związane z utrzymaniem lokali są przystępne.

104 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

105 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

106 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

107 W ramach badania obszaru „jakość administracji” zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI W urzędzie odbywa się regularna ocena pracowników. W urzędzie funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów. W urzędzie funkcjonuje Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W urzędzie wdrażane są systemy zarządzania jakością. Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Dyrektorzy/kierownicy prowadzą regularne spotkania przeglądowe dla pracowników swoich komórek organizacyjnych. Urząd organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje swoich pracowników. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji. Urząd przeznacza środki na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. W urzędzie prowadzone są szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i antymobbingowe. Pracownicy mają bezpłatny dostęp do prasy specjalistycznej z dziedziny za którą odpowiadają. Władze premiują najlepszych pracowników urzędu.

108 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

109 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

110 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

111 Część III PODSUMOWANIE

112 Analiza wyników „jakość życia”

113 Analiza wyników „jakość zarządzania”

114 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator ………….. Moderator …………... Podsumowanie z badania Zemborzyc e."

Podobne prezentacje


Reklamy Google