Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski."— Zapis prezentacji:

1 Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski

2 Podsumowanie z badania Gmina Leżajsk

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 17 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Gminy Leżajsk Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie: kwiecień – maj 2013 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz żłobków. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający.

20 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

21 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

22 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

23 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości zbiorniki na odpady komunalne są opróżniane regularnie i na czas. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. Na terenie mojego miejsca zamieszkania wdrażane są projekty mające na celu ochronę środowiska np. ekrany chroniące przed hałasem, selektywna zbiórka śmieci. W mojej miejscowości mam możliwość segregacji odpadów. W mojej miejscowości jest kanalizacja wodno – ściekowej. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem/zanieczyszczonym powietrzem. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej miejscowości samorząd należycie dba o zieleń publiczną. W mojej miejscowości organizowane są zbiórki elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Wiem do kogo zgłosić skargę w sprawie nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd prowadzi akcje promocyjno-informacyjne w zakresie ochrony środowiska. W mojej miejscowości samorząd konsultuje z mieszkańcami zmiany dotyczące środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego. W mojej miejscowości nie ma problemu bezdomnych zwierząt. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub podrzucania śmieci.

24 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

25 ……. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

26 ……………….. ……………… Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

27 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych.

28 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

29 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA W mojej okolicy są szkoły publiczne. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. Mam dostęp do Internetu. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne.

30 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

31 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA W mojej miejscowości jest komunikacja publiczna. W mojej miejscowości są chodniki dla pieszych. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. W mojej miejscowości drogi są oświetlone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Przystanki komunikacji publicznej są dobrze oznakowane i zawierają informacje o rozkładzie jazdy. Droga którą jeżdżę jest bezpieczna. Mam łatwy dojazd do pracy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. Przystanki w mojej okolicy są czyste i zadaszone. Przez ostatnie lata stan dróg w mojej miejscowości uległ poprawie W niebezpiecznych miejscach w mojej miejscowości jest sygnalizacja świetlna. Zimą drogi w mojej miejscowości są właściwie utrzymywane. Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Stan dróg w mojej miejscowości jest właściwy. W mojej miejscowości dla rowerzystów wytyczono ścieżki rowerowe.

34 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

35 ……….. …………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

36 ……………. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, naprawa AGD, RTV, itp.).

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Władze samorządowe powinny przeznaczyć środki na nieodpłatne zajęcia sportowe lub kulturalne dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia społecznego. W moim sąsiedztwie mam do czynienie z problemem ubóstwa. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (GOPR, OPS, itp.) z mojej okolicy. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości wsparcie rodzin wielodzietnych jest wystarczające. W mojej miejscowości są miejsca, w których mogłyby spędzać czas osoby samotne i starsze. Posiadam wiedzę na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem społecznym w mojej miejscowości. W mojej miejscowości wsparcie osób bezrobotnych jest wystarczające. W mojej miejscowości jakość życia osób niepełnosprawnych, chorych, starszych jest dobra. W mojej miejscowości wsparcie osób wykluczonych społecznie (np. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu) jest wystarczające. W mojej miejscowości niepełnosprawni nie mają problemów w życiu codziennym.

42 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

43 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne. W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Gminy Leżajsk Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy. Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi).

58 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku. Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia.

60 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

62 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

63 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska.

64 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia.

66 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

67 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe. Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych.

68 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

69 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd sporządza programy ochrony środowiska. Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd w strategiach, koncepcjach i planach rozwoju zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Samorząd należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków dbania o czystość na placach, drogach, chodnikach, itp. Samorząd sporządza plany gospodarki odpadami. Samorząd przeciwdziała powstawianiu dzikich wysypisk śmieci. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd prowadzi działania informacyjno edukacyjne w zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka odpadami. Samorząd dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorząd organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Samorząd realizuje politykę rowerową. Samorząd pozyskuje środki finansowe z UE oraz z innych źródeł na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

70 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

71 ………………… …………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

72 ………………… ………………. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

73 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej.

74 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

75 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Samorząd zapewnia bezpieczny i wygodny dowóz dzieci do szkoły. Samorząd właściwie nadzoruje funkcjonowanie placówek oświatowych w mojej okolicy. Dzieci korzystają ze wsparcia samorządu na pomoce szkolne i dożywianie. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Samorząd przeznacza odpowiednie środki na infrastrukturę szkolną (wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce naukowe). Samorząd inspiruje do działań, których celem jest utrzymanie szkoły w mojej okolicy. W mojej okolicy nie zamknięto żadnej szkoły podstawowej ani gimnazjum. Samorząd dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd monitoruje sytuację demograficzną i jej wpływ na działalność oświatową. Samorząd organizuje wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży w ramach zawartych partnerstw zagranicznych. Samorząd organizuje dla uczniów lekcje wyjazdowe w urzędzie.

76 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

77 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

78 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

79 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd wspiera policję i szkoły w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego. Samorząd przeznacza środki na oświetlenie dróg gminnych. Samorząd dba o czystość przystanków transportu publicznego. Samorząd dba o utrzyma nie dróg w okresie zimowym. W mojej miejscowości nie ma problemu z łącznością telefonii komórkowej. Samorząd prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Samorząd konsultuje z mieszkańcami inwestycje z zakresu drogownictwa. Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Urząd monitoruje informacje o stanie dróg. Samorząd umożliwia działanie różnych operatorów sieci telefonicznej. Samorząd zachęca przewoźników do organizowania transportu publicznego w gminie. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

80 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

81 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

82 ………….. …………… Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

83 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek.

84 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

85 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu Orlik. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn i sportowców jaki i masowe zawody dla mieszkańców. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną.

86 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

87 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Samorząd skutecznie wspiera osoby niepełnosprawne. Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia społecznego. Samorząd na bieżąco prowadzi analizy dotyczące problemów społecznych. Samorząd skutecznie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/bezdomne/uzależnione od alkoholu. Samorząd posiada dostateczną wiedzę na temat sytuacji dzieci z rodzin patologicznych i skutecznie je wspiera. Poziom opieki społecznej jest zadawalający a instytucje samorządowe działające w obszarze wsparcia społecznego pracują właściwie. W naszej miejscowości opieka nad osobami przewlekle chorymi jest zadawalająca. Dzięki wsparciu samorządu jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprawia się. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd pomaga rodzinom wielodzietnym w wystarczającym stopniu. Samorząd skutecznie wspiera osoby bezrobotne. Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy).

88 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

89 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

90 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

91 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców.

92 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

93 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y).

94 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

95 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji.

96 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

97 Część III PODSUMOWANIE

98 Analiza wyników jakość życia

99 Analiza wyników jakość zarządzania

100 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google