Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski."— Zapis prezentacji:

1 Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski

2 Podsumowanie z badania Gmina Poniatowa

3 Cele i metodologia badania Cele badania Rozpoznanie opinii, przekonań i odczuć mieszkańców i pracowników samorządowych na temat jakości życia i jakości zarządzania. Metoda Badanie ankietowe przeprowadzone z mieszkańcami i pracownikami administracji samorządowej Przeprowadzono n= 20 ankiet dotyczących jakości zarządzania w urzędach Przeprowadzono n= 200 ankiet dotyczących jakości życia Osoby badane W badaniu wzięli udział mieszkańcy Gminy Poniatowa oraz pracownicy i kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Poniatowej Czas realizacji Badania przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2013 r.

4 Część I JAKOŚĆ ŻYCIA

5 Charakterystyka próby Płeć Wiek

6 Wykształcenie Miejsce zamieszkania Charakterystyka próby

7 Status związku Dzieci Charakterystyka próby

8 Miejsce zatrudnienia Charakterystyka próby

9 Ocena sytuacji materialnej Charakterystyka próby

10 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny – PRACA 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny – ZDROWIE 5. Obszar oceny – KULTURA 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA 8. Obszar oceny – EDUKACJA 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny – DOBROBYT 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

11 Wyniki badań W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK W mojej miejscowości firmy rozwijają się dzięki dotacjom unijnym. W mojej miejscowości nowe firmy mają szanse na rozwój. W mojej miejscowości istnieje łatwy dostęp do usług prawnych, rachunkowych i innych wspierających działalność firm. W mojej miejscowości założenie firmy jest łatwe. W mojej miejscowości samorząd jest przyjazny przedsiębiorcom.

12 ……… ….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

13 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA W mojej miejscowości pracownicy i poszukujący pracy są osobami o wysokich kwalifikacjach. W mojej miejscowości ososby pracujące spełniają się zawodowo i odczuwają satysfakcję z pracy. W mojej miejscowości urząd pracy pomaga w przekwalifikowaniu zawodowym. W mojej miejscowości możliwa jest zmiana kwalifikacji w oparciu o edukację / kształcenie ustawiczne. W mojej miesjcowości uczniowie nie mają problemów z odbyciem stażów i praktyk zawodowych. W mojej miejscowości pracodawcy są oceniani jako rzetelni i profesjonalni. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom z kwalifikacjami. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę kobietom. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom bez kwalifikacji. W mojej miejscowości istnieje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. W mojej miejscowości moim dzieciom byłoby łatwo znaleźć pracę. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom młodszym. W moim miejscu zamieszkania nie ma problemu bezrobocia. W mojej miejscowości łatwo jest znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. W moim miejscu zamieszkania łatwo jest znaleźć pracę osobom starszym.

14 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

15 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

16 ……… ………….. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

17 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Istotne dla poprawy bezpieczeństwa w mojej miejscowości jest skuteczne egzekwowanie prawa przez policję i straż miejską. W mojej miejscowości ważnym dla bezpieczeństwa byłoby założenie kamer/monitoringu. Zwiększenie patroli policyjnych lub straży miejskiej poprawiłoby stan bezpieczeństwa w mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest bezpiecznie pod względem wypadków drogowych. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne idąc do szkoły. Miejsce, w którym mieszkam jest bezpieczne. W mojej miejscowości dzieci są bezpieczne bawiąc się na placu zabaw. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mojej miejscowości miałoby ograniczenie prędkości pojazdów. Wracając w nocy do domu nie obawiam się, że spotka mnie coś złego. Jestem przekonany, że na moje wezwania Policja/Straż Pożarna/Pogotowie zareaguje szybko i skutecznie. Osobom przyjeżdżającym do mojej miejscowości mogę rekomendować to miejsce jako bezpieczne. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo w mojej miejscowości poprawiło się. W mojej miejscowości nie ma miejsc obok których boje się przejść. Wyjeżdżając z mojej miejscowości czuję, że pozostawione przeze mnie mienie jest bezpieczne. W mojej miejscowości nie występuje problem chuligaństwa.

18 ……… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

19 …… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

20 ……. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

21 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków prywatnych. W mojej miejscowości jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. W przedszkolach, szkołach w mojej miejscowości dużo mówi się o profilaktyce zdrowotnej i zagrożeniach. W mojej miejscowości w szkołach dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską w wystarczającym stopniu. W mojej miejscowości dostęp do badań diagnostycznych jest zadawalający. Posiadam wystarczająco dużo informacji na temat zdrowotnych programów profilaktycznych, realizowanych w mojej miejscowości. W mojej miejscowości dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest zadawalający. W mojej miejscowości dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zadawalający. Opieka w publicznych placówkach ochrony zdrowia w mojej miejscowości jest zadawalająca. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość żłobków publicznych. W mojej miejscowości informacje na temat nocnej opieki lekarskiej są dobrze rozpowszechnione. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość placówek opieki nad osobami przewlekle chorymi. Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w mojej miejscowości jest na wysokim poziomie. W mojej miejscowości jest wystarczająca ilość ośrodków opieki nad osobami starszymi. W mojej miejscowości dostęp do opieki lekarskiej nocą jest zadawalający.

22 ……. …….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

23 …………….. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

24 ………………. ……………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

25 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA W mojej miejscowości są miejsca gdzie mogę spotykać się ze znajomymi. W moim miejscu zamieszkania mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych w mojej okolicy. W miejscu mojego zamieszkania mam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Dom kultury w mojej okolicy organizuje dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

26 ……………… ………………. Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

27 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo zieleni. W mojej okolicy nie ma problemu z uciążliwym hałasem. W mojeje okolicy na placach i terenach otwartych jest czysto. W mojeje okolicy na ulicach, chodnikach i przystankach jest czysto. W mojej okolicy nie ma problemu dzikich wysypisk lub podrzucania śmieci.

28 ………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

29 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Mam łatwy dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach w mojej okolicy. Jeżeli mam jakiś problem wiem gdzie, z kim i w jaki sposób się skontaktować, aby go rozwiązać. Gdybym chciał wyrazić swoją opinię w sprawie decyzji władz lokalnych, wiedziałbym gdzie się zwrócić aby dotarła do adresata. W mojej miejscowości wszystkie kluczowe decyzje podejmują urzędnicy po konsultacjach społecznych. W moim miejscu zamieszkania istnieje dużo organizacji pozarządowych.

30 …….. ………….. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

31 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. W mojej okolicy po zakończeniu kształcenia podstawowego uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych. W mojej okolicy są szkoły publiczne. W mojej okolicy dzieci mają dostęp do infrastruktury szkolnej (boisko, sala gimnastyczna, sale komputerowe, biblioteka) w dni wolne od zajęć. W mojej okolicy rodzice maja łatwy kontakt z władzami szkoły i nauczycielami. W mojej okolicy szkoła prowadzi zajęcia wyrównujące dla uczniów osiągających gorsze wyniki. W mojej okolicy rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego. W szkole w mojej okolicy odbywają się zajęcia pozaszkolne dla uczniów o różnych zainteresowaniach. W szkole (szkołach) w mojej miejscowości dzieci są bezpieczne. Mam dostęp do Internetu. Dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać ze wsparcia mojej gminy. W mojej okolicy osoby niepełnosprawne mają łatwy dostęp do nauki i rozwoju. Aby móc się kształcić w celu uzyskania dobrego zawodu, nie muszę wyjeżdżać do innego regionu kraju. W mojej okolicy są szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. W mojej okolicy są szkoły niepubliczne.

32 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

33 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

34 ………….. …………… Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

35 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA Nie mam problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego w mojej miejscowości. Wybierając się w dalsze podróże mogę skorzystać z komunikacji publicznej. Mam łatwy dojazd do pracy. Komunikacja publiczna w mojej miejscowości jest dobrze zorganizowana. W mojej miejscowości jakość dróg i chodników jest zadawalająca.

36 ……………… ………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

37 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ W mojej okolicy jest wystarczająco dużo sklepów, centrów handlowych, itp. W sklepach w mojej miejscowości wybór towarów jest duży. W mojej okolicy mogę korzystać z wszelkich potrzebnych mi usług (fryzjer, szewc itp.). Sprzedawcy przestrzegają zasad higieny, wywieszają ceny, uwzględniają reklamacje. Personel w sklepach w mojej miejscowości jest kompetentny i uprzejmy.

38 ……….. Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

39 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W mojej okolicy znajdują się dobrze wyposażone obiekty sportowe (boiska, basen, itp.). Publiczne obiekty sportowe są dla mnie dostępne. Samorząd pozyskuje środki m.in. z UE na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Czas wolny spędzam poza domem, uprawiając sport. Stać mnie na korzystanie z publicznych obiektów sportowych.

40 ………….. ……………… Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

41 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Władze samorządowe powinny przeznaczyć środki na nieodpłatne zajęcia sportowe lub kulturalne dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W moim sąsiedztwie mam do czynienie z problemem ubóstwa. Posiadam dostateczne informacje dotyczące instytucji wsparcia społecznego (MOPR, OPS, itp.) z mojej miejscowości. W mojej miejscowości jest wystarczająca liczba świetlic dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucje samorządowe w mojej miejscowości efektywnie pracują na rzecz osób wymagających wsparcia społecznego. W mojej miejscowości infrastruktura dla osób niepełnosprawnych ułatwia im funkcjonowanie. W mojej miejscowości są miejsca, w których mogłyby spędzać czas osoby samotne i starsze. Posiadam wystarczającą wiedzę na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem społecznym w mojej miejscowości. W mojej miejscowości wsparcie osób wykluczonych społecznie jest wystarczające. W mojej miejscowości samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia społecznego. W mojej miejscowości problemy społeczne są rozwiązywane w sposób prawidłowy. W mojej miejscowości jakość życia osób niepełnosprawnych, chorych, starszych jest dobra. W mojej miejscowości wsparcie rodzin wielodzietnych jest wystarczające. W mojej miejscowości niepełnosprawni nie mają problemów w życiu codziennym. W mojej miejscowości wsparcie osób bezrobotnych jest wystarczające.

42 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

43 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

44 ……………….. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

45 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Korzystam z prywatnej służby zdrowia. Sytuacja materialna i zawodowa (moja/mojej rodziny) zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich dwóch lat nabyłam/łem dobra materialne trwałego użytku (np. nowy samochód, działkę, telewizor, kino domowe). W ciągu ostatnich dwóch lat moja sytuacja materialna poprawiła się. Co roku wyjeżdżam na wakacje.

46 ……………… ……………….. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

47 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Mieszkam w przyjaznym otoczeniu (niekonfliktowi sąsiedzi, dużo zieleni, dobry stan techniczny budynków, itp.). W mojej miejscowości jest wystarczająco dużo obiektów infrastruktury użytkowej np. przedszkoli, sklepów, zakładów usługowych, itp. Budynki i infrastruktura w mojej miejscowości są w dobrym stanie technicznym, są stale konserwowane i odnawiane. W ostatnim czasie moja spółdzielnia/administracja udowodniły, że troszczą się o utrzymanie, a nawet poprawę warunków mieszkaniowych. W mojej okolicy istnieją dobre rozwiązania komunikacyjne.

48 ……………… …………….. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

49 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Wiem jak i gdzie załatwić sprawy, które mam do urzędu gminy. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędy dotrzymują terminów. Urzędnicy nie uważają, że dzięki temu, że podejmują decyzje administracyjne mają władze. Gdy ostatni raz załatwiałem sprawę w urzędzie, odniosłem wrażenie, że urzędnicy w mojej gminie są kompetentni i profesjonalni w kontaktach. Urzędnicy w mojej gminie podejmują decyzje administracyjne obiektywnie.

50 ……………. Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

51 Część II JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

52 Staż pracy w administracji w latach Zajmowane stanowisko Charakterystyka próby

53 Zakres wykonywanych obowiązków Charakterystyka próby

54 PłećWiek Charakterystyka próby

55 WykształcenieMiejsce pracy Wszyscy respondenci pracowali w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Charakterystyka próby

56 1. Obszar oceny- WOLNY RYNEK 2. Obszar oceny- PRACA 3. Obszar oceny- BEZPIECZEŃSTWO 4. Obszar oceny - ZDROWIE 5. Obszar oceny - KULTURA 6. Obszar oceny - ŚRODOWISKO 7. Obszar oceny - DEMOKRACJA 8. Obszar oceny - EDUKACJA 9. Obszar oceny - TRANSPORT I KOMUNIKACJA 10. Obszar oceny - DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ 11. Obszar oceny - DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 12. Obszar oceny - WSPARCIE SPOŁECZNE 13. Obszar oceny - DOBROBYT 14. Obszar oceny - MIESZKALNICTWO 15. Obszar oceny - JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Obszary badań

57 W ramach badania obszaru wolny rynek zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK Samorząd stwarza dogodne warunki dla inwestorów (tereny pod inwestycje, zwolnienia podatkowe, parki technologiczne i przemysłowe). Samorząd dba o rozwój infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i komunikacyjnej. Samorząd stara się pozyskać inwestorów (promocja i informacja gospodarcza). Urząd wspiera przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój firmy. Samorząd realizuje przedsięwzięcia i inwestycje prorozwojowe (np. targi).

58 …………………. ……………….. Wyniki badań 1. Obszar oceny – WOLNY RYNEK

59 W ramach badania obszaru praca zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA Aktywność Samorządu w pozyskiwaniu inwestorów jest pomocna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Samorząd regularnie współpracuje z przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Realizowane są projekty ze środków unijnych mające wpływ na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do nowych form i metod pacy(np. praca przez Internet, na odległość). Samorząd wykazuje dużą aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy. Urzędy pracy skutecznie wspierają bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Urząd realizuje projekty (samodzielnie lub partnerskie) służące aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Samorząd posiada strategię bądź inny dokument mówiący o zwalczaniu bezrobocia. Samorząd tworzy partnerstwa lokalne na rzecz walki z bezrobociem. Samorząd współpracuje z uczelniami i przedsiębiorcami w tworzeniu nowych miejsc pracy. Bezrobocie nie stanowi głównego problemu społecznego. Samorząd regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zwalczania bezrobocia. W sposób efektywny wydawane są środki na zwalczanie bezrobocia (aktywne formy zwalczania bezrobocia). Urząd realizuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób poszukujących pracy (np. targi pracy). Samorząd dokonuje rozeznania rynku w celu dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku.

60 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

61 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

62 …………….. ………………. Wyniki badań 2. Obszar oceny – PRACA

63 W ramach badania obszaru bezpieczeństwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO Miejscowość, w której mieszkamy można polecić turystom, inwestorom, osobom odwiedzającym jako bezpieczną. Samorząd organizuje szkolenia i akcje informacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa. Prowadzone są analizy stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Straż pożarna wyposażona jest w odpowiednie środki do walki z żywiołem i ratownictwa. Urząd posiada wiedzę o najbardziej niebezpiecznych miejscach komunikacyjnych oraz związanych z przestępczością pospolitą. Samorząd dobrze wykonuje swoje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły jest zapewnione w wystarczającym stopniu. Współpraca samorządu z policją w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców jest zadawalająca. Samorząd uczestniczy w tworzeniu i realizacji, wspólnie z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Moim zdaniem prawo jest skutecznie egzekwowane w stosunku do osób je naruszających. Ilość patroli ponadnormatywnych jest wystarczająca. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości do 50 km/h. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa miałoby zainstalowanie większej ilości radarów. W miejscowości jest powołana straż gminna/miejska.

64 ………….. …………. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

65 ………….. …………….. Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

66 ……………… Wyniki badań 3. Obszar oceny – BEZPIECZEŃSTWO

67 W ramach badania obszaru zdrowie zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE Samorząd posiada i realizuje programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd posiada i realizuje programy przeciwdziałania narkomanii. Samorząd wdraża projekty badań profilaktycznych dla mieszkańców. W okolicy jest wystarczający dostęp do prywatnej służby zdrowia. W jednostkach oświatowych zapewniona jest opieka medyczna. Samorząd prowadzi wystarczającą ilość działań w zakresie promocji zdrowia. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia. Samorząd posiada wiedzę na temat czasu oczekiwania na porady specjalistyczne. W okolicy jest wystarczająca ilość żłobków. Samorząd przyznaje i dzieli racjonalne dotacje dla placówek służby zdrowia. Samorząd skutecznie i właściwie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia. Samorząd przeprowadza zdrowotne akcje społeczne – np. szczepienia. Samorząd posiada lokalne programy zdrowotne adekwatne do potrzeb mieszkańców. Samorząd posiada wiedzę na temat stanu zdrowia mieszkańców. Urząd z wykorzystaniem narzędzi informatycznych monitoruje stan funkcjonowania placówek służby zdrowia.

68 ……………… …………….. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

69 ……………. Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

70 ……….. ………… Wyniki badań 4. Obszar oceny – ZDROWIE

71 W ramach badania obszaru kultura zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA Domy kultury mają różnorodny repertuar, który jest uaktualniany i adresowany do wszystkich mieszkańców. Realizowane są projekty upowszechniające i promujące wartości kulturowe społeczności lokalnej w tym również ludowe. Środki finansowe są wystarczające na realizację zadań z zakresu kultury. Samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań z zakresu kultury. Urząd posiada informacje o preferencjach mieszkańców w zakresie potrzeb kulturalnych.

72 ……………. …………… Wyniki badań 5. Obszar oceny – KULTURA

73 W ramach badania obszaru środowisko zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO Samorząd pozyskuje środki finansowe z Unii oraz z innych źródeł na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza. Samorząd organizuje akcje społeczne jak np. zbiórka elektro-śmieci oraz śmieci wielkogabarytowych. Samorząd wdraża segregację odpadów. Samorząd realizuje politykę rowerową. W urzędzie istnieje system informatyczny wspomagający zarządzanie procesowe z zakresu ochrony środowiska, aby najlepiej spełniał on potrzeby i oczekiwania Klienta oraz urzędu.

74 ………………….. Wyniki badań 6. Obszar oceny – ŚRODOWISKO

75 W ramach badania obszaru demokracja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA Współpraca z organizacjami pozarządowymi, obywatelami przynosi realne i wymierne korzyści dla samorządu. Przed realizacją kluczowych zadań prowadzone są konsultacje społeczne i dialog obywatelski. Organizacje pozarządowe, społeczne, obywatele biorą udział w definiowaniu zadań realizowanych przez samorząd. Przedstawiciele organizacji społecznych powoływani są do składów komisji, zespołów, doradczych, opiniotwórczych. Samorząd przeprowadza badania opinii publicznej.

76 ………………. Wyniki badań 7. Obszar oceny – DEMOKRACJA

77 W ramach badania obszaru edukacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA Samorząd zapewnia bezpieczny i wygodny dowóz dzieci do szkoły. Sieć placówek oświatowych jest dostosowana do potrzeb społecznych. Samorząd przeznacza odpowiednie środki na infrastrukturę szkolną ( wyposażenie, sprzęt sportowy, pomoce naukowe). Samorząd monitoruje sytuację demograficzną i jej wpływ na działalność oświatową. Samorząd właściwie nadzoruje funkcjonowanie placówek oświatowych w mojej okolicy. Samorząd zapewnia środki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Samorząd wie jakie jest zapotrzebowanie społeczne w zakresie edukacji. Samorząd inspiruje do działań, których celem jest utrzymanie szkoły w mojej okolicy. W mojej okolicy nie zamknięto żadnej szkoły podstawowej ani gimnazjum. Dzieci korzystają ze wsparcia samorządu na pomoce szkolne i dożywianie. Samorząd troszczy się o poziom nauczania dbając o kwalifikacje kadry (nabór, doskonalenie, motywacja) i, w ramach swoich kompetencji, programy kształcenia i wychowania. Wszystkie dzieci mają dostęp do opieki przedszkolnej. Samorząd organizuje wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży w ramach zawartych partnerstw zagranicznych. Samorząd dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach. Samorząd organizuje dla uczniów lekcje wyjazdowe w urzędzie.

78 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

79 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

80 ……………….. Wyniki badań 8. Obszar oceny – EDUKACJA

81 W ramach badania obszaru transport i komunikacja zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA Samorząd pozyskuje środki finansowe na modernizację dróg (UE, inne fundusze zewnętrzne). Samorząd stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom. Urząd zna średnie dobowe natężenie ruchu w roku na obszarze swojego działania. Istnieje sieć ścieżek rowerowych umożliwiająca swobodne przemieszczanie się. Samorząd posiada symulacyjny model ruchu drogowego.

82 ………………. …………………. Wyniki badań 9. Obszar oceny – TARNSPORT I KOMUNIKACJA

83 W ramach badania obszaru dostęp do usług i sieci handlowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ Samorząd posiada plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zapotrzebowanie na usługi i handel. Urząd wydając zezwolenia na niektóre usługi przestrzega przepisów prawa. Samorząd przeciwdziała stosowaniu technik monopolizujących rynek. Sprawozdania rzecznika praw konsumenta mają wpływ na podejmowane działania przez samorząd. Urząd monitoruje zadowolenie mieszkańców ze świadczonych usług komunalnych.

84 ………………. ……………… Wyniki badań 10. Obszar oceny – DOSTĘP DO USŁUG I SIECI HANDLOWEJ

85 W ramach badania obszaru dostęp do infrastruktury sportowej zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Szkoły udostępniają młodzieży i mieszkańcom obiekty sportowe po zajęciach lekcyjnych. Samorząd posiada i właściwie zarządza infrastrukturą obiektu Orlik. Samorząd organizuje zawody sportowe zarówno z udziałem drużyn i sportowców jaki i masowe zawody dla mieszkańców. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na infrastrukturę turystyczną.

86 ………………….. …………. Wyniki badań 11. Obszar oceny – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

87 W ramach badania obszaru wsparcie społeczne zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE Samorząd posiada dostateczną wiedzę na temat sytuacji dzieci z rodzin patologicznych i skutecznie je wspiera. Samorząd skutecznie wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/bezdomne/uzależnione od alkoholu. Dzięki wsparciu samorządu jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprawia się. Samorząd przekazuje realizację zadań związanych z pomocą społeczną organizacjom pozarządowym. Poziom opieki społecznej jest zadawalający a instytucje samorządowe działające w obszarze wsparcia społecznego pracują właściwie. Samorząd pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury ułatwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Samorząd opracowuje i wdraża programy mające na celu wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Samorząd efektywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia społecznego. Samorząd pomaga rodzinom wielodzietnym w wystarczającym stopniu. Samorząd skutecznie wspiera osoby niepełnosprawne. Samorząd na bieżąco prowadzi analizy dotyczące problemów społecznych. W naszej miejscowości opieka nad osobami przewlekle chorymi jest zadawalająca. Samorząd skutecznie wspiera osoby bezrobotne. Samorząd realizuje programy na rzecz osób poszukujących pracy (np. kluby pracy). Samorząd realizuje strategię związaną z potrzebami wywołanymi zjawiskiem starzenia się społeczeństwa.

88 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

89 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

90 ………….. ……………. Wyniki badań 12. Obszar oceny – WSPARCIE SPOŁECZNE

91 W ramach badania obszaru dobrobyt zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT Samorząd wspiera inwestorów zatrudniających mieszkańców gminy. Działania samorządu umożliwiają poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Samorząd monitoruje sytuacje materialną mieszkańców. Samorząd dostosowuje infrastrukturę techniczną do zmian zamożności mieszkańców. Systematycznie wzrastają dochody na jednego mieszkańca w gminie.

92 ………………. Wyniki badań 13. Obszar oceny – DOBROBYT

93 W ramach badania obszaru mieszkalnictwo zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO Samorząd podejmuje działania na rzecz rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Samorząd opracowuje plany zmierzające do zapewnienia racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej dla funkcjonowania obiektów użytkowych (przedszkola, sklepy, zakłady usługowe). Samorząd dba o rozwój placów zabaw dla dzieci. Samorząd racjonalnie wykorzystuje mieszkalne obiekty komunalne, dba o ich stan techniczny. Samorząd realizuje program budownictwa społecznego (TBS-y).

94 ………….. …………. Wyniki badań 14. Obszar oceny – MIESZKALNICTWO

95 W ramach badania obszaru jakość administracji zadaniem respondentów było ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI Urząd korzysta z audytów zewnętrznych w celu poprawy efektywności zarządzania. Urząd wyznacza cele w oparciu o analizy strategiczne. Urząd opracowuje plany realizacji celów. Urząd porównuje własne działania z opisami najlepszych praktyk stosowanych przez wyróżniające się polskie i zagraniczne jednostki administracji. Urząd mierzy jakość podejmowanych działań i poziom osiąganych rezultatów.

96 …………… Wyniki badań 15. Obszar oceny – JAKOŚĆ ADMINISTRACJI

97 Część III PODSUMOWANIE

98 Analiza wyników jakość życia

99 Analiza wyników jakość zarządzania

100 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Moderator Robert Gostkowski Moderator Robert Gostkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google